Ruimte in de regels

Wegnemen van belemmeringen bij arbeidsmarktvernieuwing

Bekijk alle artikelen

Ruimte in de Regels

Knelpunten in wet- en regelgeving

Knelpunten in wet- en regelgeving kunnen arbeidsmarktvernieuwing of de aansluiting met het onderwijs in de weg staan doordat het werkveld en onderwijs ze als belemmering ervaren. Het Actie Leer Netwerk inventariseert deze knelpunten en betrekt de juiste partners.

Meld knelpunt

Ruimte in de Regels

Het Actie Leer Netwerk gaat voor je aan de slag met knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in zorg en welzijn in de weg staan. Het Actie Leer Netwerk agendeert, adresseert en schaalt indien nodig op. Waar nodig zoeken wij samen de ministeries naar ‘ruimte’ in wet- en regelgeving. Het Actie Leer Netwerk deelt voorbeelden, oplossingen en/of toelichting op regelgeving. Hierdoor kunnen partijen in het veld zonder belemmeringen initiatieven verder ontwikkelen, die zo bijdragen aan de aanpak van personeelstekorten in de zorg en welzijnssector.

Werkwijze

Concreet betekent dit dat het Actie Leer Netwerk actief zoekt naar vraagstukken en praktijkvoorbeelden. Na contextanalyse kijken we wat de probleemstelling is. Waar nodig brengt het Actie Leer Netwerk vraagstukken onder de aandacht bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of Sociale Zaken en Werkgelegenheid (of meerdere). De ervaren belemmeringen worden breed onderzocht waardoor duidelijk wordt waar de benodigde ‘Ruimte in de regels’ mogelijk is.

Zoek jij Ruimte in de Regels?

Loop jij tegen een concreet knelpunt aan? Laat het ons dan weten. We nemen contact met je op en kijken waar we kunnen helpen.
Meld een knelpunt

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Ruimte in de regels
Omscholen op hbo-niveau: wat kost dat?

Omscholing naar een zorgberoep met een hbo-diploma op zak: het komt steeds vaker voor. Maar wat kost het? En wat zijn de uitzonderingssituaties?

Lees meer
Ruimte in de regels
Begeleide onderwijstijd

De zorgsector verandert. Cliënten blijven steeds langer thuis wonen met ondersteuning van zorgprofessionals. Het is belangrijk dat het onderwijs inspeelt op deze veranderingen, bijvoorbeeld door onderwijs op locatie. Di...

Lees meer