Wat is het Koplopernetwerk?

Het Koplopernetwerk is een netwerk waar zorg, welzijn, onderwijs, overheid en andere partners samenwerken aan het verder ontwikkelen van innovatieve ideeën. Dit zijn initiatieven die inspireren en een waardevolle bijdrage leveren aan actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Wij brengen regionale zorg- en welzijnsorganisaties, onderwijsinstellingen en overheid met elkaar in contact. Zo kunnen ze van Koplopers en elkaar leren en goede ideeën groter maken.

Wordt jouw organisatie een Koploper?

Levert jouw organisatie of samenwerkingsverband een concrete bijdrage aan het oplossen van actuele arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn? Kun je dit aantonen met concrete voorbeelden binnen de thema’s komen werken, blijven werken en anders werken? Meld je initiatief dan eenvoudig aan als Koploper via onderstaand formulier.

Het initiatief wordt vervolgens beoordeeld door het Actie Leer Netwerk en de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Wanneer het initiatief is goedgekeurd, wordt deze door het ministerie van VWS officieel benoemd als Koploper.

Wat levert het Koploperschap jou op?

  • Erkenning voor het iniatief en samenwerkingspartners
  • Landelijke aandacht
  • Uitstraling richting relevante relaties en doelgroepen
  • Ondersteuning bij het verdiepen en opschalen
  • Toegang tot een netwerk van vernieuwers
  • Een podium tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten

Voorwaarden en criteria

Als Koploper lever je een waardevolle bijdrage aan relevante arbeidsmarktvraagstukken in zorg en welzijn. Bij voorkeur zijn zorg- en/of welzijnsprofessionals betrokken bij de ontwikkeling van het initiatief. Daarnaast voldoe je aan minimaal drie van de volgende criteria:

  1. Bij het initiatief werken jullie samen met minimaal één andere zorg- of welzijnsorganisatie, onderwijsinstelling of andere relevante partner. 
  2. Het initiatief is innovatief, gericht op innovaties die aansluiten bij de thema’s van het actieprogramma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg (TAZ) van het ministerie van VWS.
  3. De aanpak heeft geleid tot een vernieuwende aanpak met resultaat dat duidelijk merkbaar is op de werkvloer.
  4. Het is op te schalen: het resultaat is toepasbaar in andere organisaties, samenwerkingsverbanden en/of regio’s. Er kan van de aanpak worden geleerd. 

Twijfel je of jullie initiatief aan de criteria voldoet of heb je andere vragen? Neem contact op met adviseurs Karen Hofstede via k.hofstede@actieleernetwerk.nl / 0613607770 of Hélène de Groot via h.degroot@actieleernetwerk.nl / 0621100523.

Een Koploperinitiatief aanmelden

Het invullen van het formulier vraagt de nodige inspanning. Dit is belangrijk, omdat wij op deze manier een goede beoordeling kunnen doen.

Een update indienen

Een Koploper wordt benoemd voor de duur van één jaar. Na dit jaar is er de optie tot verlengen, als het initiatief nog groeit en impact maakt.

Groeit jouw initiatief nog na één jaar Koploperschap of maakt het nog steeds impact? Dien dan de update in om het Koploperschap te verlengen. Neem hiervoor contact op met onze adviseurs. Bij akkoord kun je het onderstaande formulier gebruiken.