GGZ-organisatie Arkin heeft 71 locaties. Daarvan zijn er 70 fysiek, en is er één digitaal: het Virtuele Arkin Huis. Hier wordt toegankelijke en veilige digitale zorg geleverd met dezelfde kwaliteit als op de fysieke locaties. Cliënten hebben dankzij dit nieuwe aanbod meer regie over hun eigen behandeling en zijn sneller aan de beurt. Voor behandelaars levert het tijdwinst en meer werkplezier op. Het Virtuele Arkin Huis staat voor hoogwaardige, betaalbare en vooral toegankelijke zorg. Zo zorgt Arkin ervoor dat het de groeiende zorgvraag aankan en de druk op behandelaars vermindert.

Digitale geestelijke gezondheidszorg

Het Virtuele Arkin Huis maakt digitale geestelijke gezondheidszorg mogelijk. Net als bij een fysieke locatie voelen cliënten zich hier gezien en welkom. Dat begint al in de digitale wachtkamer: de tijd tot de intake kan hier nuttig besteed worden met zelfhulpmodules en voorbereiding op de behandeling. De cliënt krijgt vervolgens passende zorg waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van e-health. Na afronding van de behandeling krijgt de cliënt ook virtuele tools mee om geestelijk gezond te blijven. Zo wordt moderne zorgtechnologie optimaal ingezet: een win-win situatie voor cliënt én behandelaar. Inmiddels maakt 56% van de cliënten van Arkin gebruik van het digitale aanbod.

Het digitale Arkin huis

Een aantal praktische voorbeelden van de functionaliteiten van het Virtuele Arkin Huis:

  • Cliënten hebben laagdrempelig digitaal contact met hun behandelaar.
  • Cliënten krijgen algemene informatie over hun behandeling, wat ze zelf kunnen doen en wat de behandelopties zijn.
  • Cliënten hebben inzage in hun dossier en kunnen zo meer regie nemen over hun behandeling.
  • Behandelaren kunnen hun cliënten thuismonitoren.
  • Huisartsen vragen digitaal advies aan de specialisten van Arkin om cliënten beter te begeleiden in de eerste lijn.
  • Naasten van de cliënt krijgen informatie en advies om hen beter te ondersteunen.

Op de website van Arkin vind je alle mogelijkheden van het Virtuele Arkin Huis.

Een huis bouwen gaat bottom-up

Een huis staat niet zomaar – dat wordt zorgvuldig ontworpen en gebouwd. Dat geldt ook voor het Virtuele Arkin Huis. Het proces begon in 2020: Arkin is toen gestart met een driejarig programma digitale zorg, wat mogelijk werd gemaakt door de VIPP GGZ-subsidie (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt en Professional Geestelijke Gezondheidszorg).

Arkin heeft het project bottom-up aangepakt: zorgprofessionals werden in de lead gezet en kregen volop de ruimte om eigen ideeën in de praktijk te brengen. Er werd een multidisciplinair team om hen heen gevormd. Dit team werd vervolgens door twee externe programmamanagers begeleid aan de hand van de scrum methodiek. Deze manier van ‘van onderaf ontwikkelen’ vergrootte de innovatiekracht en creëerde vlot resultaat. Iedereen leerde van elkaar, en geslaagde pilots werden snel ook bij andere specialismes ingezet. Het Virtuele Arkin Huis is zo in co-creatie opgebouwd.

De zorgprofessional als succesfactor

Bij een nieuw concept hoort ook een goed implementatietraject. Een pilot met een kleine groep enthousiaste behandelaren betekent niet dat iedereen vervolgens op die manier wil gaan werken.

Het echt centraal zetten van de zorgprofessional bleek hierbij een grote succesfactor voor Arkin. Dat de innovaties vanuit de zorgprofessionals zelf kwamen zorgde ervoor dat de oplossingen aansloten bij de behoefte, en dus makkelijker geaccepteerd werden. Een andere belangrijke succesfactor was dat Arkin het project nadrukkelijk heeft neergezet als zorgprogramma, en niet als ict-programma. Uiteindelijk hebben meer dan 200 collega’s actief deelgenomen aan het programma. Samen hebben zij aan 45 zorginhoudelijke vernieuwingen gewerkt. En dit enthousiasme blijft doorwerken: het programma heeft een positieve cultuur gecreëerd die als katalysator werkt voor meer innovaties.

“Ik word erg enthousiast van innovaties waarbij je de kwaliteit verbetert en tegelijkertijd doelmatiger werkt. Voor mij is digitale zorg geen doel op zich. Het gaat erom dat we steeds zorgvuldig blijven kijken hoe we de zorg kunnen verbeteren en deze slimmer kunnen organiseren.”
– Medewerker –

Voordelen en impact

Deze zorginnovatie heeft directe impact op het verkorten van de wachtlijsten van Arkin. Doordat cliënten meer zelf kunnen doen en sneller aan de beurt zijn, vermindert de druk op behandelaars. Nóg waardevoller is dat cliënten dankzij de flexibele en toegankelijke ondersteuning een hogere kwaliteit van leven ervaren. Het vermindert de kans op verslechtering van hun situatie.

Een bijzonder ander voordeel is dat deze virtuele zorg de drempel richting de GGZ met name voor jongeren lager maakt. Dankzij digitale zorg worden jonge mensen geholpen die de stap anders misschien niet hadden gezet. Het succes is ook in cijfers uit te drukken: zo wordt er door de digitale pre-intake voor cliënten met persoonlijkheidsproblematiek ongeveer een uur tijdwinst per cliënt geboekt. Deze pre-intake zorgt er ook voor dat 20% van deze mensen niet in behandeling gaat binnen dit specialisme, maar wordt doorverwezen naar beter passende vervolgzorg. De juiste zorg op de juiste plek dus.

“Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat blended zorg even effectief is als face-to-facezorg én een aanvullende online/blended therapie de behandeling mogelijk zelfs effectiever kan maken. Kortom: ik ervaar als behandelaar de meerwaarde en zie ook de wetenschappelijke evidentie ervan.”
– Medewerker –

Verder bouwen

Na drie jaar komen het programma digitale zorg en het Virtuele Arkin Huis nu in de volgende fase. Er staat een stevige basis van het huis, maar de inrichting is nog in volle gang: er worden steeds meer specialismen en opties toegevoegd. Medewerkers zijn intern getraind in de agile scrum methodiek, waardoor men verder kan doorontwikkelen zonder de externe programmamanagers. Heel positief is bovendien dat Arkin als een van de eerste GGZ-organisaties de snelle IZA-toets met goed gevolg heeft doorlopen. Daardoor kan het vervolgvoorstel ‘Transformatie van het Virtuele Arkin Huis’ worden uitgewerkt.

Dat het Virtuele Arkin Huis een echte koploper is blijkt wel uit de College Tour die Arkin organiseerde tijdens de Slimme Zorg Estafette 2023. Hier kwamen veel andere GGZ-instellingen en zorgverzekeraars op af die nieuwsgierig waren naar deze aanpak. Het Virtuele Arkin Huis draagt zo bij aan het normaliseren van digitale zorg en biedt concrete oplossingen voor de lange wachtlijsten in de GGZ.

Meer lezen?

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Arthur Postmus

Initiatiefnemer van dit project
Arthur Postmus
Directeur BITS
06 – 53 48 62 85 Stuur een e-mail