Participatief actie onderzoek is bij uitstek een vorm van onderzoek wat past bij complexe en urgente verandervraagstukken uit de praktijk. Het is geen statisch onderzoek wat top down wordt uitgevoerd. Het vraagt een actieve inbreng van de betrokkenen tijdens alle fasen van het onderzoek. Deze betrokkenen ontwikkelen zich in het traject zowel persoonlijk als professioneel. Vanuit die gezamenlijkheid ga je in het onderzoekstraject met elkaar de verandering inzetten. Als onderzoeker ben je daardoor onderdeel van de verandering en dat is gelijk ook het spannende eraan. Je kleurt de verandering.

Famke van Lieshout vertelt over hoe haar falend vooruit ervaring tijdens haar eigen actie onderzoek heeft geleid tot het publiceren van kennis over wat nodig is om participatief actie onderzoek goed te kunnen begeleiden. Essentie hierbij is dat jezelf goed moet kennen (je neemt jezelf mee), nieuwsgierig moet zijn en blijven naar de ander en dat “alles valt of staat met de relatie die je met elkaar hebt”. Je creëert een persoonsgerichte werk- en leeromgeving. In de podcast vertelt Famke welke middelen je kunt inzetten om hiertoe te komen. Het advies kan gebruikt worden bij het starten van een participatief actie onderzoek maar ook bij het begeleiden van verandertrajecten waarbij relaties ook het cement zijn van de verandering.

Famke van Lieshout is hogeschool hoofddocent en onderzoeker aan Fontys Hogeschool. Programmaleider persoonsgerichte leer- en werkomgevingen. Auteur van het boek Actie onderzoek, principes en onderzoeksmethoden voor participatief veranderen, 2021.

Luister de Falend Vooruit podcast: