Samen de zorg makkelijker maken: dat is het idee achter BeterDichtbij. We zijn gewend om onze bankzaken en reizen online te regelen. Waarom doen we dit niet ook in de zorg? Als patiënt kun je tussen de consulten door aanvullende vragen hebben of misschien maak je je zorgen. Naast bellen of je vragen opsparen, biedt BeterDichtbij nog een optie: je kunt whatsappen of beeldbellen. Zo kunnen mensen vanuit huis hun arts of een andere zorgverlener spreken. Voor de zorgprofessional levert dit flexibiliteit en tijdswinst op.

Dit initiatief is in 2020 Koploper geworden, de tekst heeft in december 2023 een update gekregen.

De veelgebruikte diensten Uw Zorg Online en BeterDichtbij starten een samenwerking voor meer gemak voor de zorg. De eerste stap is een koppeling tussen de twee diensten, waarmee patiënten in Uw Zorg Online ook eenvoudig BeterDichtbij kunnen gebruiken. Andersom is in de BeterDichtbij patiënten-app de dienst Uw Zorg Online nu direct te vinden. “Als je zorg nodig hebt, wil je dat de dienstverlening makkelijk is ingericht voor je. Door deze samenwerking verbinden we de digitale eerstelijnszorg aan de digitale ziekenhuiszorg, dit helpt patiënten in hun zorgtrajecten,” licht Godfried Bogaerts, algemeen directeur van BeterDichtbij, toe.

De samenwerking met Uw Zorg Online past binnen de visie van BeterDichtbij om door te ontwikkelen naar een landelijke dienst voor digitale communicatie. Meer informatie over deze nieuwe samenwerking is hier te lezen.

Originele tekst begint hier

Eenvoudige app BeterDichtbij

BeterDichtbij is een eenvoudige app voor patiënten. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld een korte vraag stellen aan de huisarts, medische specialist of andere zorgverlener. Via een tekstbericht, een foto of beeldbellen. Op iedere willekeurige plek en op ieder gewenst tijdstip. Daarnaast is het mogelijk onderzoeksuitslagen na te lezen en een herhaalrecept aan te vragen. De zorgverleners gebruiken hun eigen webplatform om te communiceren. Zij kunnen ook met collega’s onderling communiceren via BeterDichtbij Collega. Veiligheid speelt een belangrijke rol. Alle gegevens worden versleuteld verstuurd. Registreren en inloggen kan alleen na persoonlijke verificatie.

Het platform is voor de zorgverleners te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) en Huisarts Informatie Systeem (HIS). Hierdoor is er geen extra inlog- of registratietijd nodig. Zowel de zorgverleners en patiënten ervaren BeterDichtbij als gebruiksvriendelijk. Om de aan de groeiende behoefte van zorgverleners in digitale kennis en vaardigheden te voorzien is BeterDichtbij Academie opgericht.

Van regionale samenwerking tot zelfstandige organisatie

BeterDichtbij is een initiatief van en voor de zorgsector. Het initiatief is ontstaan vanuit verschillende ziekenhuizen. Digitale services hebben schaal nodig om echt een succes te worden en zo het verschil te maken voor de zorgsector. Daarom hebben achtentwintig regionale ziekenhuizen, de leden van de Vereniging van Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), de handen ineen geslagen en samen BeterDichtbij geïnitieerd. Om de snelgroeiende dienst voor alle zorgorganisaties in Nederland beschikbaar te stellen, is BeterDichtbij sinds 2018 een zelfstandige organisatie. Sinds begin 2022 participeert ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) in BeterDichtbij. Lees in dit persbericht over de beweegredenen en plannen van NVZ.

Tijdswinst en regie voor zorgverlener én patiënt

Er zijn inmiddels 42 zorgorganisaties aangesloten op BeterDichtbij: ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiecentra en huisartsen. Dit aantal blijft groeien. Dit initiatief draagt zowel bij aan een verbetering van de patiëntenzorg als aan arbeidsinnovatie en flexibel werken voor de zorgverleners. Naast tijdwinst ervaren de gebruikers ook een gevoel van regie.

Een goed geïnformeerde patiënt komt beter voorbereid op het consult en heeft minder vragen. BeterDichtbij levert hieraan in de praktijk een belangrijke bijdrage. Het verlaagt de zorg- en regeldruk, maakt processen efficiënter en – nog belangrijker – het stelt de patiënt gerust.

Aan de slag!

Erica Bouma geeft een aantal tips mee als je aan de slag wilt met BeterDichtbij:

Dit initiatief is in april 2020 Koploper geworden, de tekst heeft op 16 november 2022 een update gekregen.

Documenten

Whitepaper ‘meer werkplezier met digitale zorg’

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Erica Bouma

Initiatiefnemer van dit project
Erica Bouma
Marketing manager
08527 35 398 Stuur een e-mail