Inspirerende internationale arbeidsmarktinnovaties

Naast inspirerende arbeidsmarkt innovaties uit Nederland zijn er ook oplossing internationaal te vinden. Het gaat om initiatieven die leiden tot goede resultaten voor de arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Naast volledige programma’s zien we in het buitenland ook vooral procesinterventies waarbij het stelsel op een andere manier is ingericht. Wat kunnen wij in Nederland leren van de landen om ons heen? En waar heeft een internationaal idee nationaal winst opgeleverd?

Internationale voorbeelden in Nederland geïmplementeerd

Langer Actief Thuis: Zelfstandige ouderen door reablement

Het programma Langer Actief Thuis is gebaseerd op de principes van reablement. Het doel is om samen met ouderen te kijken hoe zij zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen woning kunnen blijven wonen. Er wordt gekeken naar het benutten van mogelijkheden voor zelfstandigheid op het gebied van zelfzorg, huishoudelijke activiteiten, mobiliteit en ontspanning.

Regionaal Zorgprofessionals Council: Zeggenschap zorgprofessionals

De zorgorganisaties van Zorg voor het Noorden zijn samen de uitdaging van de krapte op de arbeidsmarkt aangegaan. Negen ziekenhuizen en drie ambulancediensten vormen samen het Regionaal Zorgprofessionals Council. Uit elke organisatie is een zorgprofessional in het Council vertegenwoordigd; zij adviseren bestuurders van Zorg van het Noorden over hoe ze de beste toekomst voor zorgprofessionals in Noord-Nederland kunnen realiseren. In deze samenwerking staat het de regionale organisatie van het zeggenschap van de zorgprofessional centraal.

Slimme triage in de huisartsenzorg met Artificial Intelligence

Het AI- model is voortgekomen uit een samenwerking tussen Klinik Healthcare Solutions met partijen uit Finland, Engeland, Portugal en Nederland, en Huisartsen van Nederland. Het gezamenlijke doel van deze samenwerking is om de druk op eerstelijnszorg te verminderen door optimale inzet van capaciteit en het verminderen van consulten via geautomatiseerde triage. De samenwerking omvat een uitgebreid AI-gebaseerd platform voor patiëntenstroombeheer, symptoomherkenning, diagnoses door AI, slim beheer van patiëntenstromen en realtime dataverwerking.

In Finland leidde een eerdere implementatie tot een kostenreductie van 14% en een klanttevredenheid van 90%. In Nederland hebben de huisartsenpraktijken in West-Brabant dit model naar de praktijk gebracht.

Internationale voorbeelden

Digital Health Village – Health Village Story van het Helsinki Hospital

Digital Health Village is een digitaal dienstenplatform voor de gezondheidszorg dat samen met patiënten en zorgverleners is ontwikkeld. De visie van Health Village is om een revolutie teweeg te brengen in de gezondheidszorg en het welzijn door middel van digitale middelen. Het digitale serviceplatform brengt zorgprofessionals, de nieuwste informatie en betere digitale en lokale zorg voor patiënten, bij elkaar.

Alle Health Village diensten zijn ontworpen om het traditionele zorgpad te ondersteunen met digitale diensten. Uniek is dat dit de her allocatie van middelen mogelijk maakt, zorg wordt ondersteund door gegevens, maar is niet afhankelijk van tijd, plaats of zorgprofessional. Het is een continu lerend systeem dat de impact en kosten van diensten optimaliseert.

Health Village biedt drie verschillende diensten:

 • Publieke gezondheidsdiensten voor het algemene publiek;
 • Digitale zorgpaden voor patiënten met specifieke diagnoses en zorgrelaties;
 • Elektronische coaching diensten voor zorgverleners om hun kennis te verbeteren door online collegiale ondersteuning te bieden in hun dagelijks werk.
Informatie

Bekijk ook de video over dit project

Het Scandinavisch Geheim: Het verminderen van (langdurig) Psychisch Verzuim

In het artikel van het Nederlands vitaliteitscentrum wordt ingegaan op het Scandinavisch geheim. In landen als Zweden, Noorwegen, Denemarken en Finland komen burn-out klachten veel minder vaak voor dan in de overige Europese landen. Hoe kan dit? Het artikel geeft met advies en achtergrond informatie over de Scandinavische aanpak van duurzame inzetbaarheid.

De Scandinavische aanpak focust vooral op deze elementen:

 • Een gezonde werk-privébalans
 • Focus op gelijkheid en sociale rechtvaardigheid
 • Efficiënt werken in plaats van lang werken (korter werkdagen)
 • Uitgebreide sociale vangnetten, zoals universele gezondheidszorg, betaalbare kinderopvang en een robuust systeem van sociale zekerheid.
 • Aandacht voor fysieke en mentale gezondheid.
 • Een cultuur van open communicatie en transparantie.

Het verminderen van burn-outs is een complex probleem en er is geen eenvoudige oplossing die overal kan worden toegepast. De Scandinavische benadering kan echter als inspiratie dienen voor andere landen en organisaties die willen werken aan het verminderen van (langdurig) psychisch verzuim.

Informatie

Lees meer via de Scandinavian Journal of Work, Environment & Health

E-Estonia

In Estland is een digital burgerschapssysteem ontwikkeld dat toegang biedt tot een breed scala aan online diensten, waaronder opleidingen en werkgelegenheid. Het e-Estonia-initiatief heeft de bureaucratie verminderd en het voor werkzoekende en werkgevers gemakkelijke gemaakt om elkaar te vinden.

Een zevental bedrijven ondersteunt het nationale gezondheidssysteem op het gebied van digitale zorgdata, e-recepten, e-ambulance, data management en digitale infrastructuur voor zorgaanbieders, en het toepassen van Machine Learning en AI bij de diagnostiek en behandeling in de zorg.

Hoe ziet dit er in de praktijk uit, een aantal voorbeelden:

 • Recepten worden alleen nog maar online voorgeschreven.
 • Huisartsen kunnen op basis van e-consultation op afstand overleggen met specialisten waarbij ook het digitale medische dossier van de patiënt online wordt uitgewisseld.
 • Een dokterverklaring wordt digitaal afgegeven en automatisch gedeeld met de werkgever en patiënt.
 • Iedereen heeft een persoonlijke ID code, bij het bellen met de ambulancedienst (e-ambulance) dient deze code doorgegeven te worden zodat alle medische achtergrond van het slachtoffer automatisch wordt getoond aan de medewerker.

Met eHealth systeem in Estland wordt er substantieel bespaard op de zorgkosten, fysieke afspraken worden vermeden zodat wachtlijsten afnemen en patiënten worden efficiënter geholpen. Met de inzet van Machine Learning en AI zal er in de toekomst voorspellend worden geanalyseerd.

Informatie

Lees meer op de website van e-Health Estland


Meer weten over initiatieven uit het buitenland?

Neem contact met ons op via de mail.