Implementatie methodes

Actieleren

De methode actieleren biedt in zes stappen een praktische aanpak om van probleemstelling tot haalbare acties in de praktijk te komen. Actieleren leidt altijd tot verbetering. Het gaat niet alleen over de oplossing, maar ook over het proces. Je leert altijd en blijft stappen zetten. Lees verder >>

Falend Vooruit

Er valt enorm veel te leren van zaken die anders lopen dan bedacht op papier. Bij Falend Vooruit leren we van elkaar en bieden we handvatten om rendement te halen uit mislukte momenten. Je daarvoor openstellen en hier aandacht aan geven zorgt ervoor dat je leert en verder komt met je project. Lees verder >>

Lerende Netwerken

Het Actie Leer Netwerk begeleidt thematische lerende netwerken in de regio. Vanuit de leervraag of probleemstelling van de aangesloten organisaties gaan we samen aan de slag om tot haalbare acties te komen. Elke organisatie brengt een eigen casus in en komt tot een eigen actie op maat. In een lerend netwerk leer je van de ervaringen van deelnemers, gebruiken we elkaars netwerk en delen we beschikbare kennis. Lees verder >>

Meer weten?

We delen regelmatig kennis en inspiratie op onze website, LinkedIn en in onze nieuwsbrief.

Meer tips, handvatten of advies? Neem contact met ons op.