Stagiairs in de thuiszorg opleiden tot betrokken professionals die na hun stage blijven werken. Het gebeurt dankzij het Groningse Koploperinitiatief Extramuraal Leerteam. Dit is een nieuwe vorm van stage lopen, waarbij verschillende studenten aan één stageplaats gekoppeld zijn. Ze leren samen en zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Zo ontdekken ze hoe leuk en uitdagend werken in de thuiszorg is.

Praktijkleren op een andere manier

Het Extramuraal Leerteam (ELT) is een nieuwe stageplek in de thuiszorg. In het ELT delen een mbo-v en een hbo-v student één stageplek. Deze studenten leren hierdoor om samen te werken met collega’s en studenten van verschillende niveaus. En ze ontdekken hun interesse in de thuiszorg.

Dit project is opgezet door TSN Verzorging en Verpleging, samen met Hanzehogeschool Groningen en ROC Menso Alting. Ook Lentis en NNCZ zijn betrokken. De Koploper Ketenstage – ‘Student volgt Cliënt’ was een voorbeeld voor het vormen van een leergemeenschap. Die ketenstage richtte zich op hbo-v studenten, terwijl het ELT de verbinding maakt tussen het mbo en hbo.

 • Het Extramurale Leerteam is opgezet met de volgende doelen:
 • Studenten enthousiast maken voor de thuiszorg;
 • De kloof tussen onderwijs en praktijk verder dichten;
 • Meer studenten een stageplek bieden;
 • Studenten met en van elkaar laten leren.

Verantwoordelijk voor je eigen leerproces

Bij het ELT heeft de stagiair de leiding over diens eigen leerproces. Bepaalde doelen en examens moeten gehaald worden – maar de manier waarop ligt bij de student. Natuurlijk krijgen ze hierbij begeleiding van docenten en werkbegeleiders.

De visie van ELT is om studenten anders naar hun stageplek te laten kijken. Ze volgen en kopiëren niet zomaar hun werkbegeleider. De studenten denken kritisch na en ontdekken hun eigen manier. Zo zijn ze na hun stage positiever over de thuiszorg en de mogelijkheden daarbinnen.

Samen leer je meer dan alleen

Belangrijk bij het ELT is het leren van elkaar binnen een extramurale setting. Studenten, werkbegeleiders en praktijkopleiders ervaren zo meer werk- en leerplezier. Door tijdens verschillende bijeenkomsten met elkaar over onderwerpen te praten, is er meer verdieping in het leerproces. Zo leren de studenten bijvoorbeeld anders kijken naar de kwaliteit van zorg.

Niet alleen de studenten leren echter, ook de verschillende organisaties. Zij leren van elkaar wat wel en niet werkt, en hoeveel ruimte ze de studenten kunnen geven. Ook leren zij beter met elkaar samenwerken.

Bij het ELT zijn er geen terugkommomenten met de klas. Er zijn bijeenkomsten in een leergemeenschap. Dit is gemiddeld één dagdeel per twee weken. De ELT-bijeenkomsten zijn er op verschillende niveaus:

 • Studenten met docenten. Gericht op het behalen van leerresultaten en examens. Dit kan in de vorm van de samenwerkende studenten in duo’s (mbo-v en hbo-v) of studenten met hun eigen docent (bijvoorbeeld 3 hbo-v studenten met hun hbo-docent);
 • Een grote leergemeenschap. Die bestaat uit alle studenten, werkbegeleiders, praktijkopleiders, docenten en eventueel belangstellenden. De studenten leiden de sessies, en iedereen mag input leveren. Onderwerpen voor zulke sessies zijn bijvoorbeeld lastige cliëntsituaties, of persoonlijke vooruitgang.

Geleerde lessen onderling delen

De studenten sluiten hun ELT-stage af met een klein symposium. Hier onderzoeken en presenteren ze onderwerpen als wondzorg, zelfredzaamheid of medicatieveiligheid. En delen ze hun geleerde lessen.

Wat betekent het ELT voor studenten?
 • Ze weten beter wat hun rol als mbo- of hbo-verpleegkundige inhoudt
 • Ze ervaren de thuiszorg als uitdagender dan verwacht
 • Ze hebben meer zelfvertrouwen
 • Ze hebben veel meer geleerd, doordat ze zelf kiezen voor wat ze willen leren

Een toekomst vol verbinding

In de toekomst hoopt TSN dat de leergemeenschappen groter worden. Zo ontstaat er verbinding tussen de verschillende werkvelden. Dit komt de kwaliteit bij cliënten thuis ten goede.

Voor nu gaat dit al de goede kant op. Door de enthousiaste verhalen van TSN, Lentis, NNCZ, de Hanzehogeschool en het ROC zijn er nu ook nieuwe organisaties en scholen aangehaakt. Zoals Zorggroep Meander, ZINN, Buurtzorg, het Alfa College en Noorderpoort. Ook de opleiding Social Work van de Hanzehogeschool is geïnteresseerd.

Het ELT als een verrijking

Tijdens hun stage ervaren studenten leerplezier en merken ze hoe afwisselend de thuiszorg is. Ze zien de thuiszorg als een uitdagende werkplek na hun stageperiode en weten ze wat hun rol als mbo- of hbo-verpleegkundige inhoudt. Bovendien hebben ze meer zelfvertrouwen en kennis. Deze kennis is zowel inhoudelijk als op het gebied van samenwerking of kritisch denken. Kortom: de studenten ervaren hun ELT-stage als een verrijking. Bovendien verlaagt deze werkwijze de werkdruk bij de werkbegeleiders.

De Hanzehogeschool, ROC menso Altingh en TSN zijn aangesloten bij het innovatieplatform van Netwerk ZON. Vanuit dit platform wordt er aankomend schooljaar gestart met een onderzoek naar het leerplezier en leerrendement in de verschillende stagevormen. Hopelijk door positieve uitkomsten hopen we dat het nog meer gaat uitbreiden.

Wij spraken initiatiefneemster Miriam van den Berg tijdens de Koploperbijeenkomst in Groningen op 15 september 2022. Bekijk de onderstaande video:

Meer weten over het Extramurale Leerteam? Neem dan contact op met Miriam van den Berg.

Initiatiefnemer van dit project
Miriam van den Berg
Coördinator beroepsopleidingen
06-28290692 Stuur een e-mail