Het Actie Leer Netwerk verzamelt gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen en deze te verbeteren. Daarbij wordt een cookie van Piwik, de meest privacyvriendelijke analysetool die momenteel beschikbaar is, geplaatst de gegevens die daarbij worden uitgelezen zijn geanonimiseerd en deze gegevens worden niet door Piwik zelf gebruikt voor eigen doeleinden. De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacyvriendelijke manier de website analyseren en verbeteren.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Je kunt je afmelden voor deze cookies (‘Do not track’) door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Wij maken gebruik van Piwik op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van je nodig hebben.