Impactmakerprijs 2022

Veel inspirerende projecten zijn weer aangemeld voor de Impactmakerprijs! De Impactmakerprijs is de prijs voor het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject van 2022 in zorg en welzijn waarbij werkgever en werknemers delen in het succes. In 2020 is de Impactmakerprijs voor het eerst georganiseerd, initiatiefnemer hiervoor was het Actie Leer Netwerk. VWS en RegioPlus zijn van het begin af aan trouwe partners in de organisatie van deze prijs.

Welk initiatief heeft dit jaar in jouw organisatie de meeste impact gemaakt met innovatieve arbeidsmarktoplossingen? Jullie initiatief kan zo maar van betekenis zijn voor veel meer organisaties in zorg en welzijn! Hoe klein of groot het ook is. Het kan een nieuw idee zijn of het idee van een andere organisatie dat jullie je eigen hebben gemaakt. Als jullie maar anders zijn gaan werken. Daar willen we graag van leren. Op 16 maart 2023 delen de genomineerde organisaties hun verhaal tijdens de finale op het Impactsymposium. Meld je hier aan!

Naast de vakjury kun jij ook op je favoriete arbeidsmarktproject stemmen. Dit kan online tot 14 maart 2023 12.00 uur, of tijdens de finale zelf op het Impactsymposium op 16 maart 2023!

Download de brochure

Criteria & jury

Elke zorg- of welzijnsorganisatie die in 2021/2022 een vernieuwend arbeidsmarktproject heeft opgezet, maakt kans. Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden; door het initiatief moeten echt verbeteringen op de werkvloer zijn ontstaan en het moet goed vertaalbaar zijn naar andere organisaties. Dan maakt het initiatief echt impact en heeft het een positief effect op het terugdringen van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. De Impactmakerprijs is voor de organisatie waarbij werkgever en werknemers het succes delen. VWS, RegioPlus en Actie Leer Netwerk hebben in overleg de volgende criteria en voorwaarden opgesteld.

Criteria

 • Het initiatief levert een positieve bijdrage aan het vernieuwen van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn (het belangrijkste!);
 • Het initiatief leidt tot echte en belangrijke verbetering op de werkvloer;
 • Het initiatief is goed vertaalbaar naar andere organisaties;
 • Het initiatief heeft medewerkersbetrokkenheid bij het bedenken en uitvoeren.

Voorwaarden

 • Bij het aanmelden wordt duidelijk omschreven hoe het initiatief aan de criteria voldoet;
 • Inzendingen mogen geen ideeën of plannen zijn. Je mag alleen initiatieven, acties,
 • verbeteringen of projecten aanmelden die zijn gedaan of uitgevoerd;
 • Inzendingen moeten actief of lopend zijn in 2022 (dus geen projecten die afgerond
 • zijn voor 1-1-2022);
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de
 • inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn zij zelf
 • verantwoordelijk voor interne communicatie;
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn, kunnen niet genomineerd worden om
 • belangenverstrengeling te voorkomen;
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan het verder bekendheid geven aan hun inzending door interviews, video-opnames etc.

De vakjury toetst de inzendingen op de criteria en voorwaarden. Ze selecteert maximaal zes inspirerende en impactvolle initiatieven waar vervolgens op 16 maart 2023 tijdens het Impactsymposium één winnaar uit verkozen wordt van de Impactmakerprijs 2022.

De jury

Wilma van der Leeuw

Programmamanager Conforte Innovatielab (winnaar Impactmakerprijs 2021)

Edwin ten Holte

Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse en Raad van Commissarissen RegioPlus

Marc van der Meer

Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk adviseur mbo-sector

Marcelis Boereboom

Secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Genomineerden

De zes meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktprojecten in zorg en welzijn zijn door de jury genomineerd voor de Impactmakerprijs 2022. Vanaf 2 februari 2023 kun je stemmen op jouw favoriet. Tijdens het Impactsymposium op 16 maart 2023 worden de winnaars van de Impactmakerprijs bekend gemaakt.

De genomineerden:

Stem op jouw favoriet!
Stem voor de publieksprijs

Bekijk de genomineerden van 2020 en 2021:

2021

2020

Stem voor de publieksprijs

Net als vorig jaar reikt de jury naast de Impactmakerprijs ook een publieksprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor de organisatie die de meeste beweging heeft weten te creëren om de personeelstekorten terug te dringen en die de potentie heeft om impact te maken voor een gezondere arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Jij kunt stemmen op één van de zes genomineerden.

Stemmen (GESLOTEN)

Het stemloket is gesloten. Op 16 maart 2023 tijdens het Impactsymposium wordt de winnaar bekend gemaakt.