Impactmakerprijs 2024

Je kunt jouw organisatie weer aanmelden voor de Impactmakerprijs voor zorg en welzijn! De Impactmakerprijs is er voor de meest inspirerende en impactvolle beweging binnen de sector. We zoeken een bredere beweging, waarbij men geïnspireerd is geweest door initiatieven van anderen en dit succesvol heeft vertaald naar de eigen organisatie. Natuurlijk met behulp van zeggenschap vanaf de werkvloer! Herken jij jouw organisatie hierin? Geef je dan snel op! Aanmelden kan tot en met 14 april 2024.

De Impactmakerprijs bestaat al langer: maar liefst drie winnaars gingen je voor. Maar dit keer pakken we het anders aan. Waar eerst organisaties zich konden aanmelden die een origineel nieuw initiatief hadden opgezet, zoeken we nu organisaties die een initiatief van een ander succesvol hebben gekopieerd. Want het delen van goede voorbeelden, het met elkaar verder brengen van waardevolle initiatieven, het verbeteren van ideeën en daarmee impact maken: dat is waar de Impactmakerprijs voor staat.

Voorwaarden

Om deel te nemen moet jouw beweging voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Je hebt gebruik gemaakt van een bestaand idee.
 • Je hebt een vertaalslag gemaakt naar je eigen organisatie.
 • Medewerkers uit het primaire proces hebben zeggenschap gehad over de beweging.
 • Er is grote impact gemaakt: bij voorkeur zelfs breder dan alleen in je eigen organisatie.
 • De beweging heeft een positief effect op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn.

Je bent uitgesloten van deelname als:

 • Het een initiatief is enkel bestaand uit een onderwijsorganisatie.
 • Je een organisatie bent met een winstoogmerk.
 • Je eerder hebt deelgenomen met hetzelfde initiatief.

Proces

Wanneer je je aanmeldt voor de Impactmakerprijs kun je het volgende verwachten. Alle inzendingen worden allereerst beoordeeld op onze criteria door een werkgroep. Daarna worden door inhoudelijk experts van de twaalf regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus vijf genomineerden gekozen. Deze vijf genomineerden krijgen van ons een cursus storytelling. Met deze opgedane kennis wordt er bij hen op locatie een mooie video opgenomen waarin de beweging goed in beeld wordt gebracht.

Daarna worden alle genomineerden beoordeeld door een jury. Deze jury kiest de winnaar voor de Impactmakerprijs 2023/2024. De jury kiest de winnaar zorgvuldig en heeft ongetwijfeld vragen over je beweging. We vragen je daarom om beschikbaar te zijn deze vragen te beantwoorden aan de jury in een korte videocall.

Naast de juryprijs wordt er ook een publieksprijs uitgereikt. De video’s van alle genomineerden worden verspreid door het Actie Leer Netwerk, RegioPlus en het ministerie van VWS. Op basis van deze video’s kan het grote publiek stemmen op hun favoriet. Zorg er dus voor dat jij de meeste stemmen krijgt!

Er zijn een aantal momenten waarop we op je medewerking/aanwezigheid rekenen als je een genomineerde bent. Houdt hier alvast rekening mee. Het gaat om:

 • Een storytelling workshop in de week van 10 -14 juni (exacte datum nader te bepalen)
 • Medewerking aan opname video’s over jouw initiatief op locatie tussen 17 en 28 juni (exacte datum wordt in overleg bepaald)
 • Het online beantwoorden van vragen tijdens het juryberaad door middel van een videocall op 24 september
 • Je aanwezigheid bij de uitreiking van de prijs op 10 oktober in het midden van het land.

Live uitreiking

Zowel de juryprijs als de publieksprijs worden uitgereikt tijdens een live event. We vragen je om bij dit event aanwezig te zijn om te komen pitchen over jouw beweging en misschien wel de prijs in ontvangst te nemen!

De prijs

Als je de juryprijs of de publieksprijs wint, dan mag jij jezelf en jouw organisatie een jaar lang dé Impactmaker 2023/2024 noemen. Daarnaast win je:

 • De titel en bokaal Impactmaker 2023/2024.
 • Een dag een stoelmasseur op locatie voor jouw team.
 • Tijdens het hele impactmakerjaar kun je gebruik maken van de expertise van de professionals bij het Actie Leer Netwerk en RegioPlus.

Daarnaast ontvangen alle genomineerden een cursus storytelling en wordt er een professionele video over jouw initiatief en organisatie gemaakt.

Enthousiast geworden? Meld je snel aan via het formulier op deze pagina! Aanmelden kan tot en met 14 april 2024.

De Impactmakerprijs is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), RegioPlus en het Actie Leer Netwerk. Door de kennis en ervaringen van initiatieven en bewegingen te delen, leert de sector dat door anders te werken, werken in de zorg efficiënter en aantrekkelijker wordt voor bestaande en toekomstige medewerkers. Daar zijn we trots op en daarom zorgen we voor landelijke en regionale bekendheid binnen en buiten de sector.

Criteria & jury

Elke zorg- of welzijnsorganisatie die in 2023/2024 een vernieuwend arbeidsmarktproject heeft opgezet, maakt kans. Er zijn wel een aantal belangrijke voorwaarden; door het initiatief moeten echt verbeteringen op de werkvloer zijn ontstaan en het moet goed vertaalbaar zijn naar andere organisaties. Dan maakt het initiatief echt impact en heeft het een positief effect op het terugdringen van personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. De Impactmakerprijs is voor de organisatie waarbij werkgever en werknemers het succes delen. VWS, RegioPlus en Actie Leer Netwerk hebben in overleg de volgende criteria en voorwaarden opgesteld.

Criteria

 • Het initiatief levert een positieve bijdrage aan het vernieuwen van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn (het belangrijkste!);
 • Het initiatief leidt tot echte en belangrijke verbetering op de werkvloer;
 • Het initiatief is goed vertaalbaar naar andere organisaties;
 • Het initiatief heeft medewerkersbetrokkenheid bij het bedenken en uitvoeren.

Voorwaarden

 • Bij het aanmelden wordt duidelijk omschreven hoe het initiatief aan de criteria voldoet;
 • Inzendingen mogen geen ideeën of plannen zijn. Je mag alleen initiatieven, acties, verbeteringen of projecten aanmelden die zijn gedaan of uitgevoerd;
 • Inzendingen moeten actief of lopend zijn in 2023 (dus geen projecten die afgerond zijn voor 1-1-2023);
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn zij zelf verantwoordelijk voor interne communicatie;
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn, kunnen niet genomineerd worden om belangenverstrengeling te voorkomen;
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan het verder bekendheid geven aan hun inzending door interviews, video-opnames etc.

De vakjury toetst de inzendingen op de criteria en voorwaarden.

De jury

Wilma van der Leeuw

Programmamanager Conforte Innovatielab (winnaar Impactmakerprijs 2021)

Edwin ten Holte

Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse en Raad van Commissarissen RegioPlus

Marc van der Meer

Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk adviseur mbo-sector

Marcelis Boereboom

Secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport