Impactmakerprijs 2021

Anders werken in Zorg & Welzijn

Bekijk de genomineerden

Impactmakerprijs 2021

29 organisaties hebben zich aangemeld voor de Impactmakerprijs 2021. Zij hebben projecten of initiatieven opgezet om het personeelstekort in zorg en welzijn terug te dringen. Een succesvolle arbeidsmarktaanpak, ondanks de coronacrisis of misschien juist dankzij de druk ontstaan door COVID-19. De jury heeft de tien meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktprojecten in zorg en welzijn geselecteerd. Bekijk hier de genomineerden. Vanaf 14 december kan je online kennismaken met de organisaties en ook jij kan stemmen! Tot eind januari 2022 heb je de mogelijkheid om te stemmen op de Bewegingmaker 2021 voor de aanmoedigingsprijs.

Impactmakerprijs 2021

Met het uitreiken van deze prijs voor het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject van 2021 in zorg en welzijn, eren het ministerie van VWS, RegioPlus, V&VN en Actie Leer Netwerk jullie initiatief. Deze organisatoren delen de behaalde successen als goed voorbeeld met de gehele sector. De tien genomineerden voor de Impactmakerprijs worden op 2 december bekend gemaakt. Stem vanaf 14 december 2021 tot eind januari 2022 op de Bewegingmaker 2021. De winnaars worden te zijner tijd in een nader te bepalen wijze bekendgemaakt.

Voorzitter V&VN en Jurylid Bianca Buurman over de Impactmakerprijs: “Het personeelstekort is een groot probleem, maar het maakt mensen ook creatief: tal van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten lopen rond met praktische ideeën om de teams waarin ze werken op peil te houden. De Impactmakerprijs is een aanmoediging die ideeën te delen. Vooral als ze al zijn uitgewerkt en effectief blijken. Collega’s elders in het land kunnen er hun voordeel mee doen. Beleidsmakers ook.”

Impactmakerprijs 2021

Hoe word je dé Impactmaker van 2021?

Elke zorg- en welzijnsorganisatie die dit jaar een positieve bijdrage levert aan het terugdringen van de personeelstekorten maakt kans. Het is belangrijk dat er echte, structurele verbeteringen op of voor de werkvloer zijn ontstaan. Daarnaast ook dat je voorbeeld goed vertaalbaar is naar andere zorg- en welzijnsorganisaties. Bekijk de andere criteria en voorwaarden.

De jury en de aanmoedigingsprijs voor de Bewegingmaker van 2021

Naast de Impactmakerprijs reikt de jury, onder voorzitterschap van Silvia van Gaal – de winnaar van de Impactmakerprijs 2020, ook een aanmoedigingsprijs uit. Deze prijs is bedoeld voor de organisatie die de meeste beweging op de werkvloer heeft gecreëerd om het personeelstekort aan te pakken. En wiens initiatief de meeste potentie heeft om impact te maken voor een gezondere arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Stem vanaf 14 december 2021 tot eind januari 2022 op de Bewegingmaker!

Initiatiefnemers

De organisatoren van de Impactmakerprijs 2021 zijn het ministerie van VWS, Actie Leer Netwerk, RegioPlus en V&VN. VWS werkt met het actieprogramma Werken in de Zorg aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Actie Leer Netwerk ondersteunt het actieprogramma Werken in de Zorg. De aangesloten regionale werkgeversorganisaties verenigd in RegioPlus hebben als missie het in balans brengen en houden van de regionale arbeidsmarkt voor de sector zorg en welzijn. Dit jaar is V&VN toegetreden tot de organisatie van deze prijs, die vorig jaar voor het eerst is uitgereikt. V&VN is met 105.000 leden de grootste beroepsvereniging van Nederland. V&VN is er voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. De initiatiefnemers organiseren deze prijs vanuit hun gezamenlijke inspanningen om nu en in de toekomst voldoende tevreden en goed toegeruste medewerkers in zorg en welzijn te hebben.

Neem voor meer informatie contact op met Lieke Lange via l.lange@actieleernetwerk.nl.

De vorm en het tijdspad is aangepast vanwege de annulering van het Impactsymposium 2021.

De 10 genomineerden

De tien meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktprojecten in zorg en welzijn op dit gebied zijn door de jury geselecteerd. Bekijk de genomineerden en stem op de Bewegingmaker van 2021.
Bekijk genomineerden