Koploper
08-2019

Meer en betere stageplaatsen

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ziekenhuizen

Een tekort aan stageplaatsen in de zorg? Niet bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Daar zorgen Zorg Innovatie Centra (ZIC) voor een flink aantal stageplaatsen, met een aantrekkelijke leer- en werkcultuur.

Het ETZ heeft op een aantal verpleegafdelingen ZIC’s in het leven geroepen, met als hoofddoel: de kwaliteit van zorg blijven verbeteren. Op een ZIC kunnen meer dan 25 verpleegkunde-studenten tegelijkertijd op stage, terwijl dat op gewone verpleegafdelingen om zeven tot acht stagiaires gaat. Op een ZIC werken ook afgestudeerde, ervaren verpleegkundigen in de rol van werkbegeleider. Door hun coachende begeleiding krijgen de studenten een onderzoekende houding aangeleerd, en krijgen zij de kans om met projecten aan kwaliteitszorg te werken. Het ziekenhuis heeft geïnvesteerd in het aanleren van coachingsvaardigheden aan de verpleegkundigen die op een ZIC werken. Deze manier van stagiaires begeleiden heeft zich intussen over meer afdelingen verspreid en isTOF gedoopt: Teaching On The Floor.

Wat levert het op?

Uit de evaluaties blijkt dat studenten het ZIC als een warme plek ervaren waar ruimte is om echt te leren en meer te zijn dan alleen maar extra handen aan het bed te zijn. Ze beschrijven de samenwerking met de professionele verpleegkundigen als gelijkwaardig. Het ETZ verwacht de komende twee jaar een toename van het aantal stagiaires, omdat een aantal hogescholen de studentenstops voor de opleiding verpleegkunde hebben afgeschaft.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Teaching On The Floor vraagt van verpleegkundigen dat zij kritisch naar hun eigen handelen durven kijken en daarover in gesprek kunnen gaan met de studenten. Ook moeten zij de controle over hun werk los durven laten, en de student een grotere rol geven dan ze misschien gewend zijn. ‘Dat past niet bij elke verpleegkundige; bij elke ZIC die we oprichten, gaan er om die reden verpleegkundigen naar een andere afdeling. Maar veel verpleegkundigen die het in eerste instantie niet leuk denken te vinden, zien toch dat studenten beter en meer leren maar ook snel zelfstandiger worden in hun leerproces. Die energie nemen ze dan weer mee in hun eigen werk’, zegt adviseur Leerhuis Sacha van Dijk. Het opstarten van een ZIC vraagt, zo leert de ervaring in het ETZ, een goede voorbereiding die gemiddeld anderhalf jaar tijd kost. Het opzetten van een goede structuur, maar ook het trainen van de verpleegkundigen, werkbegeleiders en praktijkopleider zijn daarbij cruciaal. Daarnaast is het belangrijk dat managers en teamleiders achter de visie van een ZIC staan.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Op een ZIC kunnen meer dan 25 verpleegkunde-studenten tegelijkertijd op stage, terwijl dat op gewone verpleegafdelingen om zeven tot acht stagiaires gaat. Dit levert een  flinke toename van het aantal stageplaatsen op. Met dit Koploperinitiatief levert het ETZ een bijdrage aan het thema “Een leven lang ontwikkelen”. Zowel de studenten als de medewerkers op een ZIC blijven in een hoog tempo groeien in hun werk: binnen een ZIC heerst een cultuur van leren, onderzoeken en innoveren. Veel studenten die stage lopen op een ZIC, komen na hun afstuderen terug om er te gaan werken. Zo dragen de ZIC’s van het ETZ ook bij aan meer en beter opgeleid personeel op de werkvloer. Meer, maar ook betere stageplaatsen!

In de media

 

Partners


Overig
Fontys

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Inspiratiemagazine Actieleren: De kracht van gezamenlijkheid (artikel 2/4)

In het Inspiratiemagazine Actieleren gaan we dieper in op de kernelementen die bijdragen aan de succesfactoren van geslaagde initiatieven. In dit tweede artikel gaan we in op de kracht van gezamenlijkheid.

Lees meer
Podcast
Podcast: Rijndam Revalidatie over arbeidsmarktbeleid ook tijdens de coronapandemie

Revalidatie speelt een belangrijke rol bij de behandeling van coronapatiënten. Daarom hoog tijd om met een revalidatiecentrum te praten over arbeidsmarktbeleid tijdens deze pandemie. Wat houdt Rijndam Revalidatie bezig?

Lees meer
Koploper
Operatie Bezetting OK: Samen de personeelstekorten op de operatiekamer aanpakken

De Rotterdamse operatiekamers komen operatieassistenten, anesthesiemedewerkers en recovery-verpleegkundigen tekort. Met Operatie Bezetting OK pakken Rotterdamse ziekenhuizen de personeelstekorten op de operatiekamer aan.

Lees meer