Impactmakerprijs 2022

Dringt jullie project het personeelstekort in je organisatie terug?

Meld jullie initiatief aan!

Criteria, voorwaarden en jury 2022

De Impactmakerprijs is voor de organisatie waarbij werkgever en werknemers het succes delen. VWS, RegioPlus en Actie Leer Netwerk hebben in overleg de volgende criteria en voorwaarden opgesteld.

Criteria

Het initiatief:

 • Levert een positieve bijdrage aan het vernieuwen van de arbeidsmarkt van zorg en welzijn (het belangrijkste!);
 • Leidt tot echte en belangrijke verbetering op de werkvloer;
 • Is goed vertaalbaar naar andere organisaties;
 • Heeft medewerkersbetrokkenheid bij het bedenken en uitvoeren.

Voorwaarden

 • Bij het aanmelden wordt duidelijk omschreven hoe het initiatief aan de criteria voldoet;
 • Inzendingen mogen geen ideeën of plannen zijn. Je mag alleen initiatieven, acties,
  verbeteringen of projecten aanmelden die zijn gedaan of uitgevoerd;
 • Inzendingen moeten actief of lopend zijn in 2022 (dus geen projecten die afgerond
  zijn voor 1-1-2022);
 • Iedereen kan de eigen organisatie aanmelden. De deelnemers verklaren bij de
  inschrijving dat zij de vertegenwoordiger zijn van het initiatief. Ook zijn zij zelf
  verantwoordelijk voor interne communicatie;
 • Organisaties waar juryleden werkzaam zijn, kunnen niet genomineerd worden om
  belangenverstrengeling te voorkomen;
 • Van deelnemers wordt verwacht dat zij meewerken aan het verder bekendheid geven aan hun inzending door interviews, video-opnames etc.

De Jury

Wilma van der Leeuw Impactmakerprijs 2022
Wilma van der Leeuw
Functie: Programmamanager Conforte Innovatielab (winnaar Impactmakerprijs 2021)
Edwin ten Holte Impactmakerprijs 2022
Edwin ten Holte
Functie: Raad van Bestuur Stichting Anton Constandse en Raad van Commissarissen RegioPlus
Marc van der Meer Impactmakerprijs 2022
Marc van der Meer
Functie: Bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt en onafhankelijk adviseur mbo-sector.
Marcelis Boereboom Impactmakerprijs 2022
Marcelis Boereboom
Functie: Secretaris-generaal ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport