Nieuwe zorgmedewerkers: “Als je ze niet kunt vinden, moet je ze maken”, vindt Aafje Thuiszorg. Met het Koploperinitiatief  – Ontwikkelafdeling – geeft zij een grote groep sollicitanten een bijzondere kans.

Net als veel andere zorgorganisaties ziet Aafje veel werkzoekenden met een zorgdiploma op niveau 2, 3 en 4 die om verschillende redenen moeilijk aan een baan komen. Ze hebben bijvoorbeeld langere tijd in een andere sector dan de zorg gewerkt, hebben een verlopen BIG-registratie, te weinig werkervaring of een (ver)korte opleiding gedaan. Om deze zorgverleners toch aan het werk te helpen, is er bij Aafje sinds begin 2019 de Ontwikkelafdeling. Hier werken dertien vaste, ervaren medewerkers en is er ruimte voor twintig Ontwikkelkandidaten. Een eigen afdelingsplanner zorgt voor een stabiel en passend rooster, met zoveel mogelijk ruimte voor persoonlijke wensen.

Vakmanschap

Omdat er tijdens de inwerkperiode van twee weken een dubbele bezetting staat, kunnen de vaste medewerkers veel tijd steken in het rustig inwerken van de Ontwikkelkandidaten. Zij krijgen de ruimte om hun kwaliteiten en competenties te vergroten en vakmanschap te ontwikkelen in hun nieuwe baan. Ze krijgen een Persoonlijk Ontwikkelplan om aan hun leerdoelen te kunnen werken. De nieuwe medewerkers ervaren de Ontwikkelafdeling als erg prettig. De vaste medewerkers, die zelf gekozen hebben voor een baan op deze afdeling, voelen de werkdruk dalen. ‘En het werken met nieuwe, lerende collega’s houdt ons allemaal scherp’, zegt een vaste medewerker.

Minder uitval

Als de inwerkperiode erop zit, voeren de Ontwikkelkandidaten een gesprek om het vervolg te bespreken. Ze mogen maximaal zes maanden op de afdeling blijven, en krijgen daarna een werkplek binnen Aafje. Daar lopen zij enkele dagen stage en gaan vervolgens echt aan de slag. Een maand na de plaatsing krijgen zij een evaluatiegesprek aangeboden, om te bekijken of de nieuwe werkplek goed bevalt. In een paar maanden tijd zijn er via de Ontwikkelafdeling zo’n zes verzorgenden en bijna twintig helpenden aan een baan bij Aafje geholpen. Deze aanpak zorgt ervoor dat medewerkers minder snel uitvallen in de beginperiode van hun loopbaan in de zorg: een mooi voorbeeld van behoud van personeel.

Wachtlijst

Bij de start van de Ontwikkelafdeling heeft een projectleider de afdeling tijdelijk overgenomen van de manager. Kandidaten voor de leerplekken op de Ontwikkelafdeling zijn vooral buiten de organisatie gezocht, om nieuwe kwaliteit binnen te halen. Zo zijn er Meet & Greets georganiseerd, vacatureteksten verspreid en zijn eerder afgewezen sollicitanten nagebeld. Voor de Ontwikkelafdeling is intussen een wachtlijst met enthousiaste kandidaten; Aafje kijkt naar mogelijkheden voor nog een Ontwikkelafdeling. Een uitdaging en blijvend aandachtspunt is de hoeveelheid kandidaten de Ontwikkelafdeling tegelijkertijd aan kan. Ook de mix van helpenden en verzorgenden is een belangrijk punt om actief op te sturen voor Aafje.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Behoud van medewerkers is cruciaal in de aanpak van het personeelstekort. Mensen ervaren soms dat ze in hun beginperiode ‘in het diepe worden gegooid’. De Ontwikkelafdeling van Aafje zet zich in om zo’n gevoel te minimaliseren. Wat helpt om nieuwe medewerkers goed te laten landen bij de organisatie, ze toe te rusten met de benodigde basisvaardigheden en ze voor te bereiden op het werken in teams. Op deze manier voorkomt de Ontwikkelafdeling uitval in de eerste fase van het werk en ontzorgt het de reguliere teams  door het verzorgen van inwerkactiviteiten op een centrale plek.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Tineke de Visser

Initiatiefnemer van dit project
Tineke de Visser
Projectleider
0651678243 Stuur een e-mail