Hoe help je een medewerker die een langere tijd de eigen functie niet kan uitoefenen op weg bij de re-integratie in de zorg? Reinaerde, een gehandicaptenzorgorganisatie in regio Utrecht met ruim 2.600 medewerkers, heeft een app ontwikkeld om langdurig zieke medewerkers te ondersteunen met de terugkeer naar passend werk. Lees verder over deze Koploper met de re-integratie matchingstool.

Eigenaarschap en betrokkenheid bij re-integratie in de zorg

Met de re-integratie matchingstool – een applicatie – biedt Reinaerde ondersteuning om medewerkers zo goed mogelijk op weg te helpen bij het terugkeren naar hun werk. De matchingstool is ontstaan uit een challenge die Reinaerde zelf had opgesteld: “Hoe matchen we re-integrerende medewerkers beter aan tijdelijke werkzaamheden?” Deze nieuwe arbeidsinnovatie in de zorgsector koppelt medewerkers aan speciale re-integratiewerkzaamheden, die worden ingepland door de managers. Het doel is om het verzuim te verminderen en het re-integratieproces op een gezonde manier te versnellen. Door betere en snellere matching tussen re-integranten en klussen die zij kunnen uitvoeren en door eigenaarschap en betrokkenheid te verhogen. Van zowel de medewerkers die re-integreren, als de managers en het verzuimteam.

De Agile aanpak van Reinaerde

Vanuit de open innovatiestrategie van de organisatie is Reinaerde op zoek gegaan naar een startup. Deze startup moest het concept (bestaande systemen van startups ombouwen naar het vraagstuk van Reinaerde) op een laagdrempelige en kosteneffectieve manier uitvoeren.

Via het platform Starthubs, waar Reinaerde de challenge heeft gepubliceerd, is er gekozen voor Serious Game Academy. De samenwerking is gebaseerd op een agile aanpak. Om het concept te testen, ontwikkelden zij een prototype van de matchingstool. In deze testfase is er voornamelijk gefocust op het ontwikkelen en uitvoeren van een proof of concept binnen Reinaerde, om te testen of het idee, de technologie en functionaliteit haalbaar zijn en aansluiten binnen Reinaerde. Er is getest met de basis functionaliteit matchmaking, de motivatiemiddelen – zoals een animatie of voorbeelden -, en een training door een arbeidsdeskundige. In sprints van twee weken, op basis van feedback van gebruikers tijdens de testfases, is de applicatie ontwikkeld.

Er waren diverse uitdagingen. Zoals onvoldoende managers die gebruik maakten van de tool. Dit is opgelost door de pilotgroep uit te breiden en andere afdelingen te enthousiasmeren. Maar ook de impact van de COVID-19-pandemie op de planning en doorlooptijd. In overleg met Serious Gaming Academy is een aangepaste en haalbare planning gemaakt.

De geleerde lessen?

  • Betrek je interne stakeholders voor de snelheid van het proces;
  • Werk nauw samen en maak duidelijke afspraken met de leverancier;
  • Kom tot een duidelijke projectaanpak met heldere doelstellingen en blijf kritisch, met name bij het inschatten van het aantal deelnemers en het draagvlak van de testgroep.

Zo werkt de re-integratie app

Wanneer een medewerker arbeidsongeschikt is voor de eigen functie, checkt een arbo-arts de beperkingen. Bijvoorbeeld in persoonlijk en sociaal functioneren, bij dynamische handelingen of het langdurig aannemen van statische houdingen. De arbo-arts stelt een Functionele Mogelijkheden Lijst op, waarin staat welke taken de medewerker wél kan uitvoeren. In overleg met de medewerker, manager en eventueel de verzuim adviseur, wordt er gekeken welke klussen opgepakt zouden kunnen worden. Deze lijst neemt de medewerker over op zijn profiel in de app.

De manager voegt klussen toe aan de app. Daarbij wordt niet alleen aangegeven wat de werkzaamheden zijn, maar ook welke arbeidsbelasting voorkomt bij het uitvoeren van deze klus. Zoals het tillen van zware objecten, langdurig concentreren of het omgaan met conflictsituaties. Het is ook de taak van de manager om de medewerkers uit te dagen of juist af te remmen bij het oppakken van beschikbare klussen.

Er kan met de app gemakkelijk een match worden gevonden tussen beschikbare klussen en de activiteiten die een medewerker kan uitvoeren. Er is een grote verscheidenheid aan klussen voor een re-integrerende medewerker. Zoals het helpen bij de dagbesteding, een gesprek voeren, een rondje wandelen, opruimen van dossiers, begeleiden van een stagiair, eten uitserveren of het bedenken en uitvoeren van creatieve ideeën.

Door deze taken uit te voeren krijgt de medewerker weer arbeidsritme en structuur en, om vervolgens stap voor stap terug te kunnen keren in zijn of haar eigen functie.

“Je maakt je nuttig en voelt je daardoor ook nuttig”

Naast dat het een leuke en makkelijke tool is, zijn er meer resultaten geboekt. De medewerkers vinden de tool super eenvoudig, het zet aan tot actie en geeft hen echt eigen regie. Ze vinden het leuk om ook buiten de eigen werkplek kennis en vaardigheden op te doen en andere mensen te spreken. Een medewerker die de tool gebruikt voor de re-integratie: “Je maakt je nuttig en voelt je daardoor ook nuttig.”

Ook voor de managers is de tool een succes. Op basis van de testresultaten levert de app een betere en snellere matching op. Omdat de tool intuïtief werkt, gaat het invullen van de klussen ze gemakkelijk af. Er ligt genoeg werk waar ze niet aan toekomen, dat kan nu makkelijk worden opgepakt door de re-integranten, die met enthousiasme hier zelf mee aan de slag gaan.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Inge Vlastuin.

Initiatiefnemer van dit project
Inge Vlastuin
Strategisch HR adviseur
06-23723624 Stuur een e-mail