“Ik vond het best spannend om met ouderen te werken, maar nu weet ik dat ik het kan en vind ik het superleuk”, zegt een leerling van vmbo-school Het Element. Door leerlingen vroeg te laten kennismaken met de ouderenzorg, maken zij vaker een bewuste keuze voor een opleiding in de zorg. MBO Amersfoort, Woonzorgcentrum de Koperhorst en Het Element zijn een samenwerking aangegaan waarin een leerroute wordt gecreëerd voor 4e-jaars basisberoepsgerichte leerlingen van de afdeling zorg en welzijn. Door deze kennismaking met ouderenzorg krijgen de scholieren een beter beeld van het werk en voelen zij zich beter toegerust dit werk uit te voeren.

Betere doorstroom, minder uitval

De Koperhorst wilde inspelen op de toekomstige tekorten op arbeids- en opleidingsplaatsen. Door een betere instroom en doorstroom van helpenden zorg en welzijn niveau 2 genereren ze een domino-effect, zowel in de zorgopleiding als bij de Koperhorst zelf. Daarna kunnen deze nieuwe medewerkers doorstromen via traineeship naar opleiding Verzorgende IG BBL. Ook na instroom bij de Koperhorst blijft er dus aandacht voor ontwikkeling.

“De leerlingen van Het Element doen in hun derde jaar al examen in het praktijkvak Zorg en Welzijn. Doordat zij dit vak in hun derde jaar al afronden, ontstaat er in het vierde jaar tijd en ruimte voor oriëntatie op hun vervolgopleiding. Maar voor basisberoepsgerichte leerlingen zijn de mogelijkheden voor een vervolgopleiding beperkt. In plaats van deze leerlingen de mogelijkheid te geven om zich te oriënteren binnen een mbo, willen wij deze leerlingen de mogelijkheid geven om mee te kijken in de praktijk om zo alvast te ondervinden of de branche hen aanspreekt.’’
Germa de Bont, docent en coördinator mbo bij Het Element

Van theorie naar praktijk

De Koperhorst heeft samen met MBO Amersfoort contact gezocht met een vmbo-school in de buurt en naar aanleiding van dit gesprek is een plan van aanpak gemaakt. In september 2021 startte de pilot van 4 leerlingen. De vmbo-basisberoepsleerlingen van zorg en welzijn starten in hun 4e leerjaar een deel van de opleiding dienstverlening Helpende zorg en welzijn niveau 2. Zij komen 2 dagen in de week, één keer voor een lesdag en één keer voor een praktijkdag. Zo leren zij direct de theorie toe te passen in de praktijk.

Bewust kiezen voor de zorg

Voor zover bekend bij de De Koperhorst zijn er nog maar weinig intiatieven die zich richten op vmbo-leerlingen. Zij merken dat door een vroege kennismaking met ouderenzorg, we jongeren enthousiast kunnen maken voor het werk in de ouderenzorg. Leerlingen kiezen bewuster voor een vervolgopleiding, wat leidt tot minder uitval op het mbo.

“VMBO-leerlingen stage laten lopen in de zorg is een mooie manier om hen kennis te laten maken met en te enthousiasmeren voor een opleiding in de ouderenzorg. Op deze manier kunnen we onze toekomstige zorgtoppers nu al kansen bieden in ons prachtige vakgebied.”
Ada van de Veen, initiatiefnemer Leerroute

Met de pilot uit 2021 hoopte De Koperhorst dat de helft van de leerlingen wilden starten met de opleiding dienstverlening helpende zorg en welzijn niveau 2 BOL. Maar wat bleek? Na deze pilot kozen alle vier de leerlingen voor deze opleiding. Reden om deze aanpak voort te zetten. Momenteel werkt De Koperhorst aan een verdere uitbouw van de samenwerking met het vmbo. Zo bekijken ze de mogelijkheid om via de maatschappelijke stage in het derde leerjaar al leerlingen te laten kennismaken met de ouderenzorg.

Tips en risico’s

  • De selectieprocedure was wellicht wat te streng. Leerlingen moesten een motivatiebrief schrijven en een gesprek voeren.
  • Let op een goede match tussen leerling en begeleider.
  • Werkbegeleiders moeten affiniteit hebben met jongeren en begrijpen hoe het puberbrein werkt.
Interessante links

MBO Amersfoort: Uitgeroepen tot koploper door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Leerhuis van de Koperhorst

Initiatiefnemer van dit project
Monique van Lierop
Opleidingscoördinator
Stuur een e-mail