Beperken uitstroom

Als je de uitstroom beperkt, blijft ook het personeelstekort binnen de perken.

Bekijk alle artikelen
Prof. dr. Aukje Nauta
Ambassadeur
Als je vooral bezig bent met het aannemen van nieuw personeel, ben je aan het dweilen met de kraan open.

Nieuwe mensen aantrekken in zorg en welzijn is één ding, ze vasthouden is een tweede; wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? Uit onderzoek is bekend dat goede werkgevers hun mensen weten vast te houden, en wel door oprechte aandacht voor hen te hebben, oog te hebben voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal te investeren in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen. Dit sluit nauw aan op de uitdagingen binnen de andere thema’s onderwijs, gezond werken, innovatie en werken naar talent. Als je de uitstroom beperkt, blijft ook het personeelstekort binnen de perken.

Aukje Nauta

‘Als je als zorgorganisatie vooral bezig bent met het aannemen van nieuw personeel, ben je aan het dweilen met de kraan open. Je moet je ook richten op het zittende personeel, je moet zorgen dat je een goede werkgever bent. Uit de psychologie weten we dat mensen gelukkig zijn op hun werk als ze er autonomie, ontwikkelingskansen en vooral verbinding ervaren. Daar draait het om bij duurzame inzetbaarheid.’

Lees meer

Actieleer TV over goed werkgeverschap

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Webinar RegioPlus: Hoe maak je mantelzorg bespreekbaar?

Ruim één op de vier medewerkers in Zorg en Welzijn combineert werk met mantelzorg. Vooral medewerkers in de zorg- en welzijnssector krijgen die taak toebedeeld omdat hun naasten en ook zijzelf zich als meest gekwalific...

Lees meer
Blog
Blog Aukje Nauta: Samen het betere werken uitvinden

In een gloednieuw blog schets Aukje Nauta nieuwe werksituaties en de ideale situatie daarbinnen in tijden van Corona.

Lees meer
Koploper
Andere vormen van begeleiding

Koploper Andere vormen van begeleiding tracht het groeiende zorgtekort tegen te gaan met nieuwe methoden van studentbegeleiding onderzoeken en ontwikkelen, om studenten lang te binden en een warm werkklimaat te bieden. I...

Lees meer