Beperken uitstroom

Beperken van de uitstroom van medewerkers leidt direct al tot het terugdringen van het personeelstekort.

Bekijk alle artikelen

Ondanks dat er veel nieuwe mensen in de sector zorg en welzijn willen en komen werken, wordt ook een grote uitstroom van medewerkers opgemerkt. Goed werkgeverschap, aandacht voor duurzame inzetbaarheid loopbaanontwikkeling van de huidige en toekomstig medewerkers biedt een toekomstperspectief en maakt een carrière in zorg en welzijn aantrekkelijk. Dit sluit nauw aan op de uitdagingen binnen de andere thema’s onderwijs, gezond werken, innovatie en werken naar talent. Vermindering van de uitstroom leidt één op één tot het terugdringen van het personeelstekort.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Actie Leer Netwerk schept Ruimte in de Regels

Ga aan de slag met knelpunten in wet- en regelgeving die arbeidsmarktvernieuwing en de aansluiting met het onderwijs in zorg en welzijn in de weg staan. Zo luidt één van de opdrachten van het Actie Leer Netwerk. Versch...

Lees meer
Nieuws
Rapportage Mobiliteitscoöperaties

Organisaties in zorg en welzijn werken steeds meer samen om oplossingen te bieden voor de arbeidsmarkt. Om inzicht te krijgen welke samenwerkingsvormen er zijn en hiervan te leren heeft Berenschot een inventariserend ond...

Lees meer
Actieleren
Uitgangspunten actieleren

Actieleren is het gezamenlijk en gestructureerd zoeken naar oplossingen voor urgente problemen door middel van goed geïnformeerd experimenteren. Deze uitgangspunten helpen je om daar vorm aan te geven!

Lees meer