Beperken uitstroom

Beperken van de uitstroom van medewerkers leidt direct al tot het terugdringen van het personeelstekort.

Bekijk alle artikelen

Ondanks dat er veel nieuwe mensen in de sector zorg en welzijn willen en komen werken, wordt ook een grote uitstroom van medewerkers opgemerkt. Goed werkgeverschap, aandacht voor duurzame inzetbaarheid loopbaanontwikkeling van de huidige en toekomstig medewerkers biedt een toekomstperspectief en maakt een carrière in zorg en welzijn aantrekkelijk. Dit sluit nauw aan op de uitdagingen binnen de andere thema’s onderwijs, gezond werken, innovatie en werken naar talent. Vermindering van de uitstroom leidt één op één tot het terugdringen van het personeelstekort.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Actieleren
Drie redenen om te gaan actieleren

Er zijn allerlei manieren om de personeelsproblemen in zorg en welzijn op te lossen. Denk aan het stellen van wettelijke kaders, het nemen van maatregelen, het afspreken van procedures en protocollen, hogere salarissen. ...

Lees meer
Nieuws
Actie Leer Netwerk zoekt facilitators

Het Actie Leer Netwerk zoekt freelance facilitators voor grote en/of kleine bijeenkomsten én voor het helpen ontwerpen van actieleren in netwerken en organisaties. Ook (leer-)coaches, innovatie-versnellers en andere int...

Lees meer
Actieleren
Actieleren in zorg en welzijn – 15 stappen

Actieleren is leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Bij actieleren in zorg en welzijn leveren alle betrokkenen een bijdrage vanuit hun eigen perspectief. Het gaat om gezamenlijk en gestructureerd zo...

Lees meer