Beperken uitstroom

Als je de uitstroom beperkt, blijft ook het personeelstekort binnen de perken.

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Prof. dr. Aukje Nauta
Als je vooral bezig bent met het aannemen van nieuw personeel, ben je aan het dweilen met de kraan open.

Thema Beperken uitstroom

Nieuwe mensen aantrekken in zorg en welzijn is één ding, ze vasthouden is een tweede. Wat kunnen werkgevers doen om uitstroom te beperken? Goede werkgevers weten hun mensen vast te houden door oprechte aandacht voor hen te hebben. Ze hebben oog voor werksfeer en goed leiderschap, en bovenal investeren ze in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen. Als je als zorgorganisatie vooral bezig bent met het aannemen van nieuw personeel, ben je aan het dweilen met de kraan open. Belangrijker is het om je ook te richten op het zittende personeel. Om te zorgen dat jij een goede werkgever bent.

Beperking van uitstroom is een voor de hand liggende, maar enorm cruciale manier om het personeelstekort te lijf te gaan. Aukje Nauta is ambassadeur voor het thema Beperken Uitstroom. Zij vertelt over het thema, het belang hiervan en over de concrete toepassingen.

Goede werkgevers weten hun personeel te behouden

Jaarlijks verlaten zo’n honderdduizend werknemers de zorgsector. Dat aantal neemt steeds meer toe. Aangezien de instroom van het personeel de afgelopen jaren ook toenam, was dit geen groot probleem. Het valt nu helaas de verkeerde kant op: de instroom wordt steeds lager en de uitstroom hoger. Medewerkers stromen niet alleen uit door pensionering. Vooral door het ontbreken van een goede werksfeer, uitdaging, loopbaanmogelijkheden en prettige manieren van werken en aangestuurd worden, stroomt het personeel uit.

Het beperken van deze uitstroom is een belangrijke manier om het personeelstekort in de zorg te lijf te gaan. Goede werkgevers weten hun mensen vast te houden. Zij doen dit door oprechte aandacht voor hen te hebben, oog te hebben voor werksfeer en goed leiderschap en bovenal te investeren in leren, ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid van mensen. Een goede werkgever beseft dat mensen gelukkig zijn op het werk en nog goed presteren ook, naarmate ze meer autonomie, ontwikkelingskansen en vooral verbinding ervaren.

De impact van corona op de saamhorigheid

Door de COVID-19-pandemie zijn we massaal anders gaan werken. Dat vergt veel aandacht van medewerkers, leidinggevenden, bestuurders en medezeggenschap. Diverse bestuurders namen videoboodschappen op om hun medewerkers in deze bijzondere tijden een hart onder de riem te steken. Dat moet voor velen voelen als ‘we’re in it together’, boodschappen van saamhorigheid en gemeenschapsgevoel. Medewerkers voelen zich daardoor gezien en gewaardeerd.

Er is wel kans op een forse terugval. Zodra ‘het nieuwe normaal’ weer intreedt en de extra aandacht van het management zou verdwijnen, dan is er de kans dat de medewerkers hun positieve beleving verliezen. Daarom is het van groot belang dat managers en bestuurders de aandacht voor de menselijke factor weten vast te houden.

Maak afspraken over ontwikkeling en doorstroming

Het is belangrijk om werknemers in de zorg zodanige doorstroommogelijkheden te bieden, dat ze in de sector willen blijven werken. Juist ook in coronatijd. Het is als werkgever in deze crisis goed om je te realiseren dat onze andere manier van werken en leven tot loopbaanvragen en -twijfels kan leiden. Naar verwachting zullen veel werkenden een zogenoemde loopbaanschok ervaren dankzij corona. Maak daarom afspraken op maat met de werknemer over de te maken ontwikkeling en doorstroming. Zulke afspraken voelen als persoonlijke aandacht: een bijzonder effectieve manier om mensen aan je organisatie en de sector te binden.

Over ambassadeur Aukje Nauta

Aukje Nauta is ambassadeur voor het Actie Leer Netwerk thema Beperken Uitstroom. Daarnaast is zij organisatiepsycholoog en bijzonder hoogleraar op de Sioo-leerstoel ‘Enchancing individuals in a dynamic work context’ aan de Universiteit Leiden. Aukje Nauta is lid van de Accreditatiecommissie voor Zorgbestuurders en van de Raad van Toezicht voor CultuurWerkt!.

Aukje Nauta schreef voor dit thema de volgende blogs:

Bekijk ook de Actieleer TV uitzending met ambassadeur Aukje Nauta over goed werkgeverschap:

Koplopers in het Beperken van de Uitstroom

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Beperken Uitstroom. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer