De krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn neemt toe. Gronings Woonlandschap De Leyhoeve wil maatschappelijke verantwoordelijkheid pakken. Vanuit de visie leren en ontwikkelen zijn zij in samenwerking met drie ROC’s een leerafdeling gestart. Studenten volgen een hybride BOL-opleiding binnen een zorgvleugel van Woonlandschap De Leyhoeve. Dit leerprogramma is maatwerk, waarin de student centraal staat. Met dit initiatief worden zij voorbereid om als goed opgeleide vakmensen in te stromen op de arbeidsmarkt. 

Hybride leerafdeling voor collega’s in opleiding

Het leerlandschap binnen één van de zorgteams van De Leyhoeve bestaat uit een leerafdeling bedoeld voor studenten die een zorgopleiding volgen. Studenten van diverse zorgopleidingen gaan hier samen aan de slag onder professionele begeleiding van werkbegeleiders binnen De Leyhoeve. Deze werkbegeleiders hebben een coachende rol en zorgen voor een veilige en vertrouwde leeromgeving. De student wordt op de leerafdeling gezien als collega in opleiding. Binnen dit leerlandschap starten studenten vanuit verschillende leerjaren en niveaus. Op deze wijze leren ze samen te werken met de verschillende niveaus die zij ook in de praktijk gaan tegenkomen. In de opleiding staan, ongeacht het startniveau, de talenten en kwaliteiten van de student centraal. 

In totaal draaien 18 á 20 studenten van de verschillende ROC’s deels overkoepelend mee in het rooster. Elke week krijgen ze les van docenten van het ROC. Deze lesdagen worden ook wel coachdagen genoemd en vinden plaats binnen De Leyhoeve zelf. De studenten gaan voor de generieke vakken fysiek naar school. Tijdens de coachdagen wordt er door iedere student gewerkt aan een zelfgekozen thema dat aansluit bij de praktijk. Naast de professionele begeleiding zullen de studenten ook elkaar begeleiden. Zo leren ze niet alleen mét elkaar, maar ook van elkaar. Een student behaalt aan het eind van het opleidingstraject een diploma op niveau 2, 3 of 4. 

Meer weten over Woonlandschap De Leyhoeve in Groningen? Bekijk deze video. 

Maatwerk opleiding en toetsing door leerstenen 

Om tot een maatwerk opleiding te komen, wordt er gewerkt aan de hand van leerstenen. Wanneer een bepaald thema zich voordoet op de werkvloer, kan een student hier een leersteen van maken. Een leersteen bevat leervragen. Elke leersteen kan worden getoetst door middel van een examen. De vorm van dit examen wordt afgestemd op datgene wat bij de student past. Bijvoorbeeld een verslag, video, moodboard, Powerpoint presentatie of andere creatieve vorm. De Leyhoeve heeft eigen BIG-toetsers, zodat er snel geschoold kan worden op het gewenste niveau.

Ongeveer 80% van de studenten stromen in op de arbeidsmarkt of gaan doorstuderen. Daarnaast heeft het initiatief ook een positieve impact op het verloop onder werkbegeleiders. Doordat zij werken o.b.v. hun kennis, kunde en talenten, ervaren ze meer werkgeluk. 

Dynamisch proces door evalueren en bijschaven 

Voor de totstandkoming van het nieuwe Leerlandschap is De Leyhoeve bij diverse organisaties gaan kijken die een initiatief hebben op het gebied van leren. Er is dus goed gebruik gemaakt van de leerervaringen van anderen. Vanuit deze bezoeken zijn de Groningse ROC’s Alfa College, Noorderpoort College en Menso Alting College uitgenodigd. 

Op zoek naar best practices op het gebied van leren? Bekijk onze Koplopers onder het thema Komen werken.

In een eerste gezamenlijke brainstormsessie is gekeken naar het perspectief van de verschillende ROC’s. Van hieruit is gebouwd aan een plan van aanpak, is er een stuurgroep samengesteld en zijn de taken verdeeld o.b.v. ieders expertise. Zo hebben de ROC’s de leerwijzers ontwikkeld, waarin de leerstenen met leervragen staan. 

De leerafdeling is uiteindelijk gestart op een zorgvleugel waar op dat moment 9 bewoners woonden. Dit gaf de gelegenheid om een leerafdeling te creëren van een hoge kwaliteit waarin ruimte en aandacht voor de cio’s centraal staat. Er is gericht gezocht naar collega’s die graag hun kennis en kunde willen overdragen als werkbegeleider. Aan potentiële bewoners wordt tijdens de rondleiding uitgelegd wat het betekend en wat de voordelen zijn van het wonen op een leerafdeling.

Het eerste jaar hebben de docenten/coaches en werkbegeleiders elke zes weken geëvalueerd. Waar nodig zijn de regels, processen en begeleiding bijgesteld. tot op heden wordt er nog regelmatig geëvalueerd.  

Het Menso Alting College heeft inmiddels laten weten de formatie van docenten niet rond te kunnen krijgen. Ze kunnen elk volgend schooljaar weer aanhaken. 

Lessen van dit Koploperinitiatief

Initiatiefneemster Rennie Jansen geeft een aantal tips mee voor het opstarten van een soortgelijk project: 

  • Borg de basisafspraken voor eventuele wisselingen van medewerkers; 
  • Maak afspraken voor een gelijke diplomering op de verschillende onderwijsinstanties; 
  • Investeer in je communicatie, afstemming is cruciaal; 
  • Blijf evalueren, ontwikkelen en investeren in je initiatief! 

Interessante artikelen

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Rennie Jansen

Initiatiefnemer van dit project
Rennie Jansen
Teamcoördinator Leerlandschap
06-12184122 Stuur een e-mail