Gezond werken

Gezonde en vitale medewerkers zijn essentieel bij het oplossen van het personeelstekort.

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Prof. Dr. Annet de Lange
Gezond werken en vitaal blijven worden steeds belangrijker.

Gezond werken

Het bevorderen van gezond werken en vitaal aan het werk kunnen blijven, is een zeer actueel en urgent thema geworden in de tweede coronagolf. Een gezonde werkomgeving versterkt een medewerker dus in zijn of haar ontwikkeling en zou vitaliteit moeten opleveren. Gezond werken zorgt voor verbetering of behoud van de gezondheid, motivatie en werkcapaciteit van de medewerker. Een gezonde werkplek betreft een veilige omgeving waar hulp vragen mogelijk is, vertrouwen ervaren wordt en er geen sprake is van agressie. En het omvat een arbeidsorganisatie en- cultuur die ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk ondersteunen.

Gezonde en vitale zorgverleners zijn essentieel bij het oplossen van de personeelsproblemen in de zorg. Annet de Lange is ambassadeur voor het thema Gezond Werken. Zij vertelt over het thema, het belang hiervan en over de concrete toepassingen.

Als organisatie bijdragen aan gezonde en vitale medewerkers

De zorgsector staat onder grote druk door maatschappelijke uitdagingen als een vergrijzing van de arbeidspopulatie, verhoogde uitval via verzuim en uitstroom van zorgverleners en een toegenomen druk op de zorg als gevolg van COVID-19. Gezond werken en vitaal aan het werk kunnen blijven is dus een zeer actueel en urgent thema geworden. Hoe kun je als organisatie, juist in deze tijden, een bijdrage leveren aan gezonde en vitale medewerkers?

Een zorginstelling die investeert in gezond werken, zorgt niet alleen letterlijk voor de gezondheid van haar medewerkers. Gezond werken levert ook gemotiveerde werknemers op die optimaal functioneren in optimaal inzetbaar zijn. Een gezonde werkplek kun je omschrijven als een veilige omgeving, waar hulp vragen mogelijk is, vertrouwen heerst en geen sprake is van agressie. Gezond werken zit in de arbeidsorganisatie, maar ook in de arbeidscultuur: die ondersteunt ontwikkeling, gezondheid en veiligheid in het werk. Zo creëer je vitale medewerkers.

Het welzijn, de motivatie en inzetbaarheid van een zorgverlener

Hoe het werk eruit ziet, is een belangrijke factor als het aankomt op het welzijn, de motivatie en inzetbaarheid van een zorgverlener. Een te hoge werkbelasting, gebrek aan formele beloningen en verstoringen tussen werk en privéleven zijn bijvoorbeeld risicofactoren voor de gezondheid en vitaliteit. Daarentegen zijn de steun van leidinggevenden en collega’s, eerlijk en authentiek management, transformationeel leiderschap, autonomie en middelen voor professionalisering juist beschermend van aard. Ook hangt de ruimte die een zorgverlener op het werk krijgt om betekenisvolle doelen te stellen positief samen met de inzetbaarheid én de vitaliteit van medewerkers.

De impact van COVID-19 op zorgverleners

Meer dan ooit is gezond werken nu van belang. En dat is niet eenvoudig ten tijde van een pandemie. Uit verschillende onderzoeken bleek dat zorgmedewerkers die direct contact hadden met besmette corona patiënten meer last hadden van slaapklachten. Medewerkers die moesten bijspringen op andere afdelingen dan hun vertrouwde eigen afdeling rapporteerden vaker lichamelijk uitgeput te zijn. Veel medewerkers hebben overuren gewerkt. Deze krijgen ze niet altijd uitbetaald, waardoor ze hun algemene gezondheid en werkvermogen lager waarderen. Daarbij komt dat ze zich vaker emotioneel en fysiek uitgeput voelen. Het wél uitbetalen van deze overuren leidde tot meer bevlogenheid bij de medewerkers.

Over ambassadeur Annet de Lange

Annet de Lange is ambassadeur voor het Actie Leer Netwerk thema Gezond Werken. Daarnaast is zij bijzonder hoogleraar ‘Succesvol ouder worden op het werk’ aan de Open Universiteit. Ze is lector Human Resource Management aan de HAN. Ze bekleedt verschillende nevenfuncties bij (internationale) universiteiten en is hoofd van het Nederlands Kennisnetwerk Duurzame Inzetbaarheid (NKDI). In 2005 promoveerde ze cum laude op het thema gezond werk.

Annet de Lange schreef voor dit thema de volgende blogs:

Bekijk ook de Actieleer TV uitzending met ambassadeur Annet de Lange over gezond werken:

Koplopers in Gezond Werken

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Gezond Werken. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Landelijke Koploperbijeenkomst; leren van arbeidsmarktvernieuwers

Voorafgaand aan het Impactsymposium organiseert Actie Leer Netwerk een landelijke Koploperbijeenkomst. Vijf nieuwe Koplopers delen hun succes- en faalfactoren met je.

Lees meer
Agenda
Impactsymposium 2023 Anders werken in zorg en welzijn

Meld je aan voor het Impactsymposium over anders werken in zorg en welzijn, laat je inspireren en bepaal mee welk project de Impactmakerprijs 2022 wint!

Lees meer