Karakter werkt sinds 2017 samen met Duitse kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken om kennis, expertise en personeel uit te wisselen. Door het aanbieden van internationale werkervaringen worden de partners als werkgevers interessanter om in opleiding te gaan, te komen werken, en te blijven werken in een krappe arbeidsmarkt. Inmiddels is een volwaardige duurzame samenwerking ontstaan en zijn de ervaringen leerzaam voor andere (grens)regio’s.

Karakter is een academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, en werkt samen met de Nederlandse VIGO groep (Vincent van Gogh) en vier Duitse kinder- en jeugdpsychiatrische klinieken in Kleve, Viersen, Essen en Düsseldorf. Door samen te werken met deze klinieken over de grens, maakt Karakter zichzelf en haar partners interessante werkgevers om in opleiding te gaan of te komen werken, én om bij te blijven werken.

Cross-culturele samenwerking in een krappe arbeidsmarkt

“In deze regio is het lastig om hoger opgeleid personeel aan te trekken,” vertelt Hans van Geenhuizen, directeur bedrijfsvoering bij Karakter. “Daarom is het belangrijk dat Karakter zich onderscheidt op de arbeidsmarkt.” Door samen te werken over culturen en landsgrenzen heen, biedt Karakter zorgprofessionals nieuwe mogelijkheden om zich zowel persoonlijk als professioneel te ontwikkelen.

“Wanneer je kijkt naar hoe zorgprofessionals werken binnen een andere cultuur, ga je kritischer kijken naar je eigen aanpak,” vult Bas de Veen, programmaleider en PhD-onderzoeker bij Karakter, aan. “Waarom doen we het in Nederland zoals we het doen?” De cross-culturele perspectieven op psychiatrie stimuleren het kritisch denken van professionals en bieden hen nieuwe inzichten op zorginnovaties in ons eigen land. Het leert zorgprofessionals anders nadenken over de rol van cultuur in de psychiatrie en de zin en onzin van het classificeren van psychiatrische stoornissen. Dit perspectief heeft onder andere bijgedragen aan de ontwikkeling van de nieuwe zorgprogrammering binnen de organisatie.

Daarnaast heeft de cross-culturele samenwerking met een Duitse kliniek in Viersen bijgedragen aan nieuwe innovaties en onderzoeksmogelijkheden. Dit biedt de medewerkers van Karakter aantrekkelijke mogelijkheden om te excelleren en de zorg te verbeteren. Zo wordt gestimuleerd dat medewerkers langer blijven werken bij de organisatie door de diverse ontwikkelingsmogelijkheden die worden gefaciliteerd en aangemoedigd.

“Wanneer je kijkt naar hoe zorgprofessionals werken binnen een andere cultuur, ga je kritischer kijken naar je eigen aanpak,”
Bas de Veen, programmaleider en PhD-onderzoeker bij Karakter

Internationale uitwisseling

Op basis van eerder opgedane ervaringen met internationale uitwisselingen, is een nieuw project gestart. Sinds eind 2021 is het mogelijk voor kinder- en jeugdpsychiaters, klinisch psychologen, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten in opleiding om internationale werkervaring op te doen in Duitse klinieken.

Dit aanbod van internationale stageuitwisselingen geldt voor zowel werkenden als professionals in opleiding. Met deze unieke kans wordt werken in de kinder- en jeugdpsychiatrie bij Karakter en haar partners nog aantrekkelijker. Deze ervaring geeft ook een medisch inhoudelijke verdieping, die bijdraagt aan de kwaliteit van de zorg en het werkplezier van medewerkers.

Naast de Duitse partners, is er sinds 2017 ook sprake van een overzeese samenwerking met Stichting Mental Health Caribbean in Bonaire. Deze samenwerking heeft als doel om tot een goed behandelklimaat ten aanzien van de kinder- en jeugdpsychiatrie op Caribisch Nederland te komen, en om een nieuwe residentiële behandelsetting voor kinderen en jeugdigen op Bonaire te realiseren.

Een toekomst vol kennisuitwisseling

De kennisuitwisselingen worden als zeer waardevol beschouwd: de samenwerking zal worden voortgezet, ook op de langere termijn. Karakter wil daarnaast nieuwe kennisuitwisselingsprojecten starten op maatschappelijk relevante thema’s die spelen in de Nederlandse en Duitse jeugdzorg.

Als onderdeel van het promotietraject van Bas de Veen wordt onderzocht hoe medewerkers het de buitenlandse stage hebben ervaren en of het een meerwaarde heeft betekend voor hun opleiding en of het heeft bijgedragen aan het behoud van medewerkers in de opleiding.

Meer weten over de cross-culturele samenwerking binnen Karakter? Neem contact op met Bas de Veen.

Initiatiefnemer van dit project
Bas de Veen
Programmaleider
06-15651986 Stuur een e-mail

Wij bezochten deze Koploper voor een werkbezoek. Download hier de presentatie Bas de Veen gaf tijdens dit werkbezoek.