Leven lang ontwikkelen

Veranderende beroepen vragen om een andere kijk op onderwijs en leven lang ontwikkelen

Bekijk alle artikelen
Met ambassadeur
Prof. Dr. Marc van der Meer
Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent.

Leven Lang Ontwikkelen

De verschillende beroepen in zorg en welzijn veranderen. Dit heeft gevolgen voor het opleiden van toekomstig personeel en op het om- en bijscholen van bestaand personeel. Binnen dit thema zijn de aandachtpunten: een betere aansluiting van beroepsonderwijs op het werken in zorg en welzijn en betere aansluiting op de regionale behoefte. Overal staat het hoog op de agenda, maar in de zorg is een leven lang ontwikkelen extra urgent. Want daar spelen niet alleen ernstige personeelstekorten, ook de zorgvraag wordt steeds complexer.

De verschillende beroepen in zorg en welzijn veranderen. Dat vraagt om een nieuwe kijk op opleiden en ontwikkelen. Marc van der Meer is ambassadeur voor het thema Leven Lang Ontwikkelen. Hij vertelt over het thema, het belang hiervan en over de concrete toepassingen.

Sociale innovatie

Een leven lang ontwikkelen, ofwel het duurzaam ontwikkelen tijdens de levensloop, is een zeer centraal thema op de arbeidsmarkt van de gezondheidszorg. Er zijn tekorten en het werk verandert inhoudelijk van karakter. Landelijk gezien is het vaak een zaak van een lange adem gebleken, maar langzaam maar zeker komt er steeds meer schot in dit belangrijke vraagstuk dat de professionalisering van vakmensen verbindt met hun wendbaarheid en hun mobiliteit.

Om het personeelsvraagstuk verder op te lossen is het van belang om een agenda te ontwikkelen voor sociale innovatie. Door professionals te laten ontwikkelen, door werkprocessen te verbeteren en tot samenwerking te komen in de organisatie.

Van regionaal- tot teamniveau

Om een leven lang ontwikkelen van de grond te krijgen, is samenwerking tussen het domein van de huishoudens, de arbeidsmarkt en het beroepsonderwijs belangrijk. Het Actie Leer Netwerk steekt deze samenwerking regionaal in. De focus op sociaal beleid en arbeidsmarktbeleid komt daardoor meer op regionaal niveau te liggen. Deze regionale insteek vraagt wel om een goede ontwikkelingsagenda, adequate data en samenwerking tussen beroepsonderwijs, werkveld en de overheid.

Uiteindelijk komen al deze inspanningen samen op de werkvloer, waar de zorg wordt verleend. Door de coronacrisis, in combinatie met de al bestaande hoge werkdruk op de werkvloer, zijn er nieuwe oplossingen nodig. Het is behulpzaam om te kijken naar het onderscheid tussen werk- en leertaken op teamniveau. Door bepaalde leertaken te herhalen, ontstaan er nieuwe routines en is er sprake van professionalisering.

Over ambassadeur Marc van der Meer

Marc van der Meer is ambassadeur voor het Actie Leer Netwerk thema Leven Lang Ontwikkelen. Daarnaast promoveerde hij in de sociale wetenschappen in Amsterdam. Van 2009 tot 2014 was hij directeur van het Landelijk Expertisecentrum Beroepsonderwijs. Hij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Arbeidsverhoudingen en bijzonder hoogleraar onderwijsarbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg. Sinds 2016 is hij lid van de SER in Noord-Brabant.

Marc van der Meer schreef voor dit thema de volgende blogs:

Bekijk ook de Actieleer TV uitzending met ambassadeur Marc van der Meer over Leven Lang Ontwikkelen in tijden van crisis:

Koplopers in Leven Lang Ontwikkelen

Het Actie Leer Netwerk heeft voorbeelden verzameld binnen het thema Leven Lang Ontwikkelen. Lees over de Koploperinitiatieven en kijk hoe je dit kunt toepassen binnen jouw eigen organisatie.
Bekijk Koplopers

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer