Koploper
05-2020

Vanaf dag één aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling

Thema's

Beperken uitstroom Gezond werken Leven lang ontwikkelen

Branches

Jeugdzorg

In de jeugdzorg is het belangrijk dat medewerkers zich veilig, bekwaam en vitaal voelen. Hoe ondersteun je als werkgever deze zorgprofessionals daarin het meest optimaal? De branche kent een groot verloop en hoog ziekteverzuim. Dit Koploperinitiatief laat zien hoe je aandacht geeft aan vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers.

Jeugdzorgwerkers doen betekenisvol en intensief werk. Jeugdbescherming west zet zich met dit Koploperinitiatief in om hun autonomie te vergroten, zodat professionals vanuit bekwaamheid en deskundigheid invulling kunnen geven aan hun werk én aandacht hebben voor hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit. Voortdurend leren en reflecteren staat in dit project centraal en heeft dan ook een belangrijke plaats ingenomen in het HR-beleid. Reflectief/sociaal leren vanuit de visie van Charles Jenning (70-20-10-leren) is leidend in de organisatie: jezelf zien als instrument. Jeugdbescherming west heeft voor iedere individuele medewerker op ieder gewenst moment begeleidingsinterventies paraat, die voortkomen uit de ontwikkelde ‘begeleidingspiramide’. Waar nodig kan de ondersteuning/ begeleiding snel opgeschaald worden om uitval, functioneringsproblemen of zelfs uitstroom te voorkomen danwel op een gepaste wijze te begeleiden. Om het reflectief leren een duidelijke plek te geven in de organisatie zijn speciale coaches opgeleid en in dienst om dit alles goed te begeleiden.

Wat levert het op?

Dit Koploperinitiatief levert een bijdrage aan het thema ‘Leven lang ontwikkelen’, maar draagt ook bij aan gezond werken en het beperken van uitstroom in de jeugdzorg. Uit evaluaties blijkt dat zorgmedewerkers van Jeugdbescherming west ervaren dat de organisatie meer aandacht heeft voor hun vitaliteit en ontwikkeling als professional. Dat geeft hen meer werkplezier en regie. Ook noemen zij meer openheid als gevolg van de nieuwe aanpak. Jeugdbescherming west merkt een lager ziekteverzuim sinds de start van het Koploperinitiatief en hoort van nieuwe sollicitanten dat zij bewust kiezen voor deze werkgever vanwege het vitaliteitsbeleid.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De begeleidingspiramide is zo ingericht dat interventies gericht op versterken, voorkomen en herstel snel en laagdrempelig beschikbaar zijn. Waar nodig is het begeleidingsaanbod op te schalen om uitval, functioneringsproblemen of uitstroom te voorkomen. Een nauwe samenwerking tussen de uitvoerders van de verschillende interventies en coördinatie door HR maakt de werkwijze transparant, overzichtelijk en bruikbaar.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Wat opvalt is dat er in dit Koploperinitiatief veel aandacht uitgaat naar persoonlijke ontwikkeling voorafgaand aan en naast het praktijkgerichte leren. Een medewerker die zichzelf goed kent, zijn sterke kanten weet te benutten, zijn valkuilen kent en weet hoe hij zich kan en wil ontwikkelen ervaart meer autonomie en is beter in staat tot zelfreflectie en reflecteren in het team. Dat geldt voor startende professionals, maar ook voor zittende medewerkers. Jeugdbescherming west hoort en ziet de resultaten van deze aanpak inmiddels terug in een lager verzuim en medewerkers ervaren meer werkplezier en regie op het eigen werk. Dat maakt haar tot een geliefde werkgever, vermindert de uitstroom en trekt ook nieuwe medewerkers aan.

Zo weet Jeugdbescherming west medewerkers te behouden voor de organisatie en sector en draagt ze ook bij aan een leven lang ontwikkelen en gezond werken. Inmiddels blijken collega instellingen geïnteresseerd in deze vernieuwende aanpak van  Jeugdbescherming west.

Begeleidingsinterventie pyramide Jeugdbescherming west - Koplopernetwerk - Actie Leer Netwerk

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Webinar RegioPlus: Hoe maak je mantelzorg bespreekbaar?

Ruim één op de vier medewerkers in Zorg en Welzijn combineert werk met mantelzorg. Vooral medewerkers in de zorg- en welzijnssector krijgen die taak toebedeeld omdat hun naasten en ook zijzelf zich als meest gekwalific...

Lees meer
Agenda
Online Workshop “Grotere contracten mét een prettig rooster”

Werk aan de roosterwinkel! In deze online workshop ga je zelf aan de slag met vraagstukken omtrent roosteren en contractuitbreiding, onder leiding van Stichting Het Potentieel Pakken en Actie Leer Netwerk.

Lees meer
Blog
Kennissessie “Kleine doorbraken groots opschalen”: een prikkelend kijkje...

Op 15 oktober jl. vond de kennissessie "Kleine doorbraken groots opschalen" voor Koplopers plaats. Hoe zorg je dat mensen enthousiast worden over een nieuw initiatief? Hoe vertaal je de goede doorzet van een nieuw initia...

Lees meer