Extra opleidingsplekken creëren voor nieuwe zorgmedewerkers op niveau 3: dat is waar deze Zwolse Koploper in geslaagd is. Uitkeringsgerechtigden kregen de kans om zij-instromer te worden in een maatwerktraject. 

Met de tekorten in de zorg als aanleiding in combinatie met maatschappelijke verantwoordelijk hebben zeven zorginstellingen in Zwolle en omgeving de samenwerking gezocht met twee beroepsopleiders, het UWV, veertien gemeenten en een regionale werkgeversvereniging. Samen zagen zij kansen om naast de regulier beschikbare opleidingsplekken (die er altijd zijn) voor zorgmedewerkers op niveau 3 nog eens een groot aantal nieuwe plekken beschikbaar te stellen. Speciaal voor zij-instromers vanuit een uitkeringssituatie is daarom een opleidingstraject op maat ontwikkeld. Het gaat om de combinatie-opleiding Verzorgende IG (VIG) en Maatschappelijke Zorg (MZ).  

Update Opschaling Voortraject BBL Zorg en Welzijn

Dit initiatief is in oktober 2019 Koploper geworden, de tekst heeft in april 2023 een update gekregen.

Momenteel bevindt de humane organisatie zich in de opschalingsfase.

Uitbreiding vervolgtrajecten
Het voortraject naar de opleiding VIG/MZ is inmiddels uitgebreid met meer uitstroommogelijkheden. Er kan nu ook gestart worden op een BBL plek in de sectoren: VVT, Gehandicaptenzorg, Kinderopvang en GGZ. op MBO niveau 2 tot en met 4. Het opleidingsprogramma duurt 12 weken en wordt afgesloten met een erkend certificaat ‘Assisteren bij Zorg en Welzijn’.

Inhoud voortraject

De volgende onderdelen maken deel uit van het voortraject:

  • Aandacht voor de persoonlijke situatie
  • Inzicht in en voorbereiding op werken in de sector Zorg & Welzijn
  • Basiskennis, vaardigheden en gedrag
  • De groep als sociale leercontext
  • Leren leren

De leerlingen gaan in die 12 weken 16 uur stage lopen bij de organisatie waar ze uiteindelijk ook de BBL zullen gaan doen. De 20 tot 25 BBL plekken zijn verdeeld over gemiddeld 10 werkgevers. Deze wisselen per jaar van samenstelling.

Impact voor organisatie en medewerker
Organisaties krijgen na het traject studenten die al bekend zijn met de organisatie en leren en werken weten te combineren. De uitval in de BBL is daardoor nihil!
Het voortraject biedt een groep mensen kansen die bij reguliere BBL vacatures vaak op de stapel ‘misschien’ of ‘niet geschikt’ komen. De werkgevers bepalen zelf welke kandidaat zij een werkaanbod doen voor het traject. In 2023 starten voortrajecten in maart en september.

Nieuwe lessen
Het uitbreiden van de uitstroommogelijkheden biedt naast kansen ook risico’s. Met de focus op zorg en welzijn dreigen andere branches, waaronder kinderopvang, onder te sneeuwen. Een aandachtspunt!
Ook het kostenplaatje van het onderwijsgedeelte van het traject is kwetsbaar en subsidieafhankelijk. Nu nog een zoektocht die elk jaar terugkeert.
Het tijdig meenemen van alle betrokken partijen is essentieel. Zeker bij het wijzigen van werkgevers. Alleen dan zijn zij goed geïnformeerd over alle stappen die voorafgaand aan het traject moeten worden gezet.

Originele tekst begint hier

Wat levert het op?

Er is een groep uitkeringsgerechtigden uitgestroomd naar een leerwerktraject op mbo-niveau 3. Dit heeft nieuwe medewerkers opgeleverd voor de gehandicaptenzorg, ouderenzorg (verpleeghuis- en thuiszorg) en GGZ. Dit Koploperinitiatief draagt bij aan thema’s als: meer uren werken, leven lang ontwikkelen en arbeidsinnovatie.  

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Geïnteresseerden in de zij-instroomopleiding doorliepen een selectieprocedure, met daarin onder andere een capaciteitentest. De uiteindelijke klas voor de extra opleidingsplekken voor de BBL-opleiding VIG/MZ is geheel gevuld met uitkeringsgerechtigden. Deze zij-instroomgroep kreeg eerst een voortraject van drie maanden aangeboden. Hierin stond ‘werkfit’ worden centraal: weer wennen aan leren en werken, rustig op gang mogen komen. Dit met behoud van uitkering. Vervolgens konden de kandidaten van start met de opleiding, speciaal op maat gemaakt voor deze zij-instromers door Deltion College en Landstede MBO. Het gaat om een BBL-opleiding; een combinatie van werken en leren.  

Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Veel werkzoekenden hebben extra aandacht en coaching nodig om weer op gang te komen in het arbeidsproces. Het voortraject was dan ook gericht op ‘werkfit’ maken van werkzoekenden, met behoud van uitkering. Hierdoor bied je maatwerk en dat is belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt geïnteresseerd te krijgen en te houden. Daarnaast was er sprake van een unieke, grootschalige samenwerking tussen zeven zorgorganisaties, UWV, twee ROC’s, Werkgeversservicepunt en de regionale werkgeversorganisatie. Kortom: alle partijen waren betrokken om maatwerk te leveren om nieuwe zorgmedewerkers aan het werk te helpen. 

Downloads

Meer informatie

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Maureen Jansen

Initiatiefnemer van dit project
Maureen Jansen
Adviseur
0652794715 Stuur een e-mail