De coronacrisis is een grote doordenderende draaikolk, maar bracht sommige zaken ook in een stroomversnelling. Het Transferpunt zorg en welzijn is een goed voorbeeld van een versneld in gang geraakte samenwerking in tijden van lockdown. Binnen het Transferpunt hebben uiteenlopende partijen – zorg, welzijn, opleiders, gemeente, UWV, vakbond, TNO als ontwikkelaar en House of skills als verbinder en innovator – de handen ineengeslagen om arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Zo is men er bijvoorbeeld in geslaagd om een vernieuwde aanpak te ontwikkelen tot duurzame instroom in de sector.

Waarom is dit een Koploper?

In 2019 rondde House of Skills samen met een aantal partners de pilot Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk! voor de regio Midden Nederland en de Metropoolregio Amsterdam met succes af. 47 zij-instromers zijn in september 2019 gestart met de versnelde bbl-opleiding Apothekersassistent. Deze pilot bleek een groot succes, wat uiteindelijk leidde tot een duurzame en efficiënte regionale samenwerking. Dit leidde weer tot de oprichting van het op zichzelf staande Transferpunt Zorg en Welzijn – een samenwerking met voorloperpositie, met een samenwerkingsmodel dat zich ook laat toepassen op andere regio’s.

Transferpunt zorg en welzijn heeft als doel innovatie op het gebied van duurzame in- en doorstroom van medewerkers voor de sector, en wil daarmee ook uitstroom in een latere fase beperken. Het initiatief is erg actueel en relevant: Transferpunt zorg en welzijn richt zich vooral op mensen uit branches en sectoren die door de Corona-crisis met minder of geen werk zijn komen te zitten en belangstelling hebben om in zorg en welzijn te werken. Maar ook voor doorstromers binnen de sector is deze aanpak interessant.

Er is een breed pakket aan (veelal nieuwe) tools, begeleiding en opleidingsaanbod op MBO- en Hbo-niveau ontwikkeld om (zij)instromers nauwkeurig te matchen met een passende functie in de zorg.
Het Transferpunt onderscheidt zich door te werken met matching op basis van de “skillset” en motivatie van de werkzoekende, door de dataset die gegenereerd wordt door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen en door nieuw tools hierbij in te zetten.

Pilot Amstelring

Transferpunt Zorg en Welzijn start in juli met een pilot voor zorginstelling Amstelring in de regio Amsterdam. Hierbij wordt instroom gezocht voor de functies:

  • Hbo verpleegkundigen,
  • Mbo verpleegkundigen (niveau 4 en 5) en
  • Verzorgende IG (niveau 3)
  • Helpende plus (niveau 2)
  • Helpende (niveau 2)
  • Medewerker Welzijn en wonen

De pilot zal duren tot april 2021.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De aanpak van Transferpunt is branche- en regio-overstijgend, het traject is uitvoerig uitgedacht, zorgvuldig ingericht en er is een breed aanbod voor vereiste en gewenste scholing beschikbaar. Ook is de aansluiting met regionale programma’s als RAAT goed meegenomen.

Het Transferpunt start met het screenen en plaatsten van zij-instromers voor een aantal koplopers uit verschillende deelsectoren (ziekenhuis, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en jeugdzorg) en verwacht na een toetsingsperiode te kunnen opschalen naar alle zorg/welzijnsorganisaties en naar alle regio’s.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Helena Schuengel

Initiatiefnemer van dit project
Helena Schuengel
Eigenaar Nieuwzorg
0651840758 Stuur een e-mail