In het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-LAB) komen onderwijs, onderzoek en het werkveld samen. Zorgverleners ervaren hier hoe je technologie op een waardevolle manier kunt inzetten.

In het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-LAB) van Avans Hogeschool ervaren zorgverleners hoe je technologie op een waardevolle manier kunt inzetten in de zorg, bijvoorbeeld voor ouderen. Bij het GET-LAB komen onderwijs, onderzoek en het werkveld samen. Het streven is dat (toekomstige) zorgprofessionals zich ontwikkelen tot hulpverleners die zorg op maat leveren, al dan niet met behulp van technologie. Dit gebeurt door middel van het ervaren van zorg technologische toepassingen in de praktijk.

Het GET-LAB is begin 2015 geopend als onderdeel van de Wmo-werkplaats. Een Wmo-werkplaats is een samenwerkingsverband tussen hogescholen en de praktijk. Het helpt de noodzakelijke vernieuwingen in zorg en welzijn tot stand te brengen.

Resultaten

In het GET-LAB ontdekken diverse groepen zorgprofessionals de (on)mogelijkheden van technologie in de zorg. Ook delen zij hun ervaringen vanuit een meegebrachte praktijkcasus. Deze ervaringen en inzichten zijn waardevolle input voor het onderwijs. Op deze manier leveren partners uit de praktijk een bijdrage aan het lab. De zorgorganisaties geven aan welke ontwikkelingen in de toekomst steeds belangrijker worden en waar cliënten en zorgverleners behoefte aan hebben. Medewerkers van deze organisaties spijkeren hun kennis over zorgtechnologie bij in workshops over dat onderwerp. Professionals geven aan geïnspireerd te zijn om ook andere oplossingen te zoeken voor passende zorg.

Studenten van de Academie voor Gezondheidszorg en van Sociale Studies van Avans gaan in het GET-LAB met elkaar in gesprek over ethische vraagstukken. Zij doen ervaring op met zorgtechnologie en onderzoeken de vragen die dat oplevert. Bijvoorbeeld ethische vragen en dilemma’s die naar boven komen over wet- en regelgeving, wat wel en niet werkt en waarom. Van de studenten wordt verwacht dat ze dit analyseren.

Een werkgroep van het lectoraat Active Ageing van Avans verzamelt ervaringsverhalen rondom zorgtechnologie bij ouderen. Dit zijn concrete verhalen van docenten, studenten, zorgprofessionals, mantelzorgers en cliënten. Deze verhalen worden in een maandelijkse column gepubliceerd op de website van het landelijke platform Active Ageing. Uiteindelijk worden de verhalen gebundeld in een mooi boekje.

Onderwijsaanbod

Studenten en docenten kunnen alle materialen uit het GET-LAB lenen om ervaring mee op te doen. Alleen op deze manier kun je zien wat zorgtechnologie wel en niet kan betekenen voor patiënten en zorgverleners. Deze ervaringen worden vervolgens weer gedeeld in het onderwijs.

Zo zijn er al diverse projecten geweest rondom Zora. Deze zorgrobot is inmiddels al in diverse settingen getest. Ook ‘zeehond’ Paro is al voor meerdere studenten ingezet, zowel voor eenmalige observatie als langdurig onderzoek. Daarnaast komen studenten via het GET-LAB in aanraking met diverse organisaties, zoals de GGD West-Brabant die samen met Fresh Idea Factory de Obli (drinkstimulering en -monitoring) wil gaan opschalen. Fietslabyrint in tevens meerdere malen onderzocht. Binnenkort start ook een onderzoek rondom de Tovertafel. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van technologie in het onderwijs.

Wat levert het op?

  • In het GET-LAB ervaren zorgverleners de mogelijkheden van technologie en hoe het ingezet kan worden om meer zorg op maat te leveren. De technologie maakt dat ‘zorgen voor’ verandert in ‘zorgen dat’ en dat de kwaliteit van zorg verbetert.
  • Door de intensieve samenwerking kunnen ervaringen en inzichten gedeeld worden. Deze kennisuitwisseling zorgt ervoor dat medewerkers nog meer professionaliteit kunnen laten zien. Bovendien worden ethische vraagstukken niet alleen besproken, maar ook geanalyseerd door de studenten.

Deze koploper is verbonden aan het lectoraat Avans.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Maartje Vermeer

Initiatiefnemer van dit project
Maartje Vermeer
Medewerker GET-lab
0885257492 Stuur een e-mail