De snel veranderende samenleving, arbeidsmarktproblemen en complexer wordende zorg: dat vraagt om anders opgeleide zorgprofessionals. Koploperinitiatief ‘MBO ZIN’ slaagt erin om leerlingen en medewerkers over grenzen van de eigen organisatie heen te scholen, op een innovatieve, moderne manier.

Toekomstige medewerkers moeten worden opgeleid tot professionals met een onderzoekende houding waarbij kritisch denken een belangrijk onderdeel is, vonden zes ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant. Het gaat om Het Laar, St Franciscus, ‘t Heem, Maria Oord, Maasduinen en Amaliazorg. In samenwerking met ROC Tilburg hebben zij een vernieuwend opleidingsprogramma opgesteld voor de mbo-opleiding VZMZ. Het gaat om een Zorg Innovatie Netwerk. Binnen dit Koploperinitiatief gaan de BBL-leerlingen bij de verschillende zorgorganisaties op uitwisselingsstage. Daarnaast zijn er praktijkonderwijsbijeenkomsten die verbinding leggen tussen theorie en praktijk. Werkbegeleiders krijgen een vernieuwende deskundigheidsbevordering aangeboden waarin coachende vaardigheden centraal staan.

Wat levert het op?

Een kijkje mogen nemen in de keuken van een andere organisatie is een unieke kans en levert studenten en medewerkers nieuwe inzichten op over werkwijze en vernieuwing in de dagelijkse praktijk. Leerlingen coachen elkaar onderling en krijgen een deskundige werkbegeleider. Dit alles draagt bij aan de kritische, onderzoekende beroepshouding die nodig is voor de zorg van de toekomst. Met MBO ZIN bieden de zes organisaties gezamenlijk een bredere en leerrijke omgeving aan voor leerlingen, werkbegeleiders en de zorgprofessionals. Zo ontstaat een positief leerklimaat voor leerlingen en medewerkers, dat bijdraagt aan meer werkplezier en behoud van personeel in de ouderenzorg. De leerlingen doen tijdens de opleiding verbetervoorstellen aan de organisatie, waardoor dit Koploperinitiatief ook bijdraagt aan innovatie en een leven lang leren.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Binnen het MBO ZIN wordt gewerkt met een stuurgroep, een projectgroep en drie voorbereidingsgroepen. Alle groepen bestaan uit een afvaardiging van de zes organisaties en het ROC. In de voorbereidingsgroep zit ook een leerling, een expert uit de praktijk, een werkbegeleider en een mantelzorger of cliënt. Zo komen verschillende perspectieven aan bod bij het genereren van ideeën en innovatieve acties. De organisaties hopen op een olievlek-effect van deze onderwijsvernieuwing. Er is een draaiboek in de maak voor andere organisaties die hetzelfde willen doen.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief is bijzonder omdat zes kleinere organisaties in de ouderenzorg hun krachten hebben gebundeld. In co-creatie met het ROC Tilburg hebben ze een vernieuwend opleidingsprogramma ontwikkeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van diversiteit om de innovatie te bevorderen. Vernieuwend is dat de leerlingen bij een andere organisatie een kijkje in de keuken mogen nemen. Dit is een voorbeeld van hoe je een succesvol vernieuwend onderwijsprogramma kunt opzetten. Helemaal geweldig is het draaiboek, waar andere organisaties direct mee aan de slag kunnen.

Downloads

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Elise Boone

Initiatiefnemer van dit project
Elise Boone
Projectmanager
0630638328 Stuur een e-mail