Carrièreswitchers die zich deeltijd willen laten omscholen tot HBO-verpleegkundige worden vaak afgewezen voor een leerwerkplek. En dat terwijl er een schrijnend tekort is aan deze zorgprofessionals op de arbeidsmarkt. Een van de redenen is dat deze mensen niet eerder in de zorg hebben gewerkt. Volgens de HAN is dit ook niet nodig om een goede zorgprofessional op te leiden. Iemand met een bachelor of WO werk- en denkniveau kan prima starten met een HBO-V opleiding. Sterker nog, diegene kan de opleiding vaak in kortere tijd doorlopen. De HAN ontwikkelde samen met regionale werkgevers het project carrièreswitch om studenten van deze opleiding aan goede leerwerkplekken te helpen.

Update: Opschaling HAN Carrièreswitch: Omscholen tot HBO-verpleegkundige

Dit initiatief is in oktober 2021 Koploper geworden, de tekst heeft in april 2023 een update gekregen.

Momenteel bevindt HAN Carrièreswitch: Omscholen tot HBO-verpleegkundige zich in de opschalingsfase.

Steeds meer werkgevers zien meerwaarde in carrièreswitchers binnen de zorg. Zij durven hen vaker een werkplek aan te bieden. Er ontstaan mooie initiatieven rondom werving, selectie en begeleiding van deze groep. De HAN heeft een belangrijke rol in de regio om vraag en aanbod goed op elkaar te laten aansluiten.

Ziekenhuis Rijnstate in Arnhem is aangesloten als nieuwe partner en in februari 2023 gestart met een aantal hbo-v opleidingsplekken voor carrièreswitchers. De HAN is hier actief bij betrokken geweest.

De ervaringen met carrièreswitchers worden geëvalueerd om het werving- en opleidingstraject voor deze doelgroep optimaliseren.

Wat opvalt is dat dat deze groep een waardevolle impuls kan geven aan het bestaande team doordat zij de zorg vanuit een ander perspectief bekijken en brede kennis en ervaring inbrengen. Zij zijn erg gemotiveerd en ambitieus, hebben vaak een steile leercurve en zijn zij hierdoor sneller inzetbaar.
Het investeren in deze doelgroep, door het organiseren van werkplekken en begeleiding, zou op den duur een positieve invloed kunnen hebben op het personeelstekort in zorg en welzijn.

Het maken van een weloverwogen keuze door de switcher blijkt een belangrijke succesfactor om de hbo-v goed te doorlopen. Ook een goede balans tussen studie, werk en privé is een belangrijke voorwaarde gebleken. De HAN ondersteunt met advies, de overstap naar de zorg en het vinden van een passende werkplek. Tijdens de opleiding worden studieloopbaanbegeleiding en leercoaching ingezet en wordt ondersteund bij het bewaken van een goede balans tussen studie, werk en privé.

Originele tekst begint hier

Omscholen tot HBO-verpleegkundige bij de HAN

In 2018 heeft de HAN samen met 15 zorgorganisaties (VVT, GGZ, ziekenhuizen en gehandicaptenzorg) in de regio Arnhem, Nijmegen en Achterhoek het project carrièreswitch opgestart. Met als doel: voldoende leerwerkplekken creëren voor potentiële carrièreswitchers en deze vervolgens op te leiden tot toekomstbestendige HBO-verpleegkundigen.

De HAN biedt een deeltijd/duale opleiding aan op HBO-niveau. Om de kandidaten goed te laten landen in de praktijk, zijn er verschillende tools ontwikkeld. Bijvoorbeeld een magazine, een handout voor arbeidsvoorwaarden en meerdere bijeenkomsten voor werkgevers. De studenten hebben, afhankelijk van de behoefte, 1, 2 of 3 dagen per week les. Het project is een optimale samenwerking van het onderwijs en de zorg, omdat het onderwijsprogramma is aangepast in overleg met het werkveld. “Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze doelgroep goed op te leiden, zodat zij van waarde worden voor de zorg. Daarom is deze goede samenwerking tussen de onderwijsinstelling en de zorgorganisatie belangrijk”, aldus initiatiefneemster en coördinator HBO-V op de HAN, Femke Donderwinkel.

De opleiding HBO-V van de HAN is er voor iedereen die interesse heeft om in de zorg te werken. Bekijk hieronder de video van Kim, zij werkte voorheen als advocaat. En de video van Jürgen, hij begon als timmerman en heeft vervolgens – na een opleiding Maatschappelijke Zorg – voor de deeltijdopleiding Verpleegkundige van de HAN gekozen.

40 carrièreswitchers opgeleid tot HBO-verpleegkundige

De aanleiding voor dit initiatief was een tekort aan goede leerwerkplekken voor mensen die wilden starten met de deeltijdopleiding HBO-V. De HAN heeft 4 jaar geleden het heft in eigen handen genomen en heeft bijeenkomsten georganiseerd om meer leerwerkplekken te creëren. Inmiddels leiden zij jaarlijks 40 carrièreswitches op tot HBO-verpleegkundige. De eerste groep is reeds afgestudeerd en blijkt een welkome aanvulling te zijn in diverse teams.

De primaire werkwijze was het werven van geschikte leerwerkplaatsen. Daarnaast zijn er ook vanuit werkgroepen, bestaande uit mensen vanuit het onderwijs en de praktijk, een aantal tools ontwikkeld die bijdragen aan een goede ontwikkeling voor de kandidaten. Zoals een scan om de talenten van de kandidaten goed in beeld te brengen, of een uitdraai van de do’s en dont’s op het gebied van arbeidsvoorwaarden.

Deeltijdstudenten gingen voorheen vaak 1 dag in de week naar school om vervolgens 3 of 4 dagen te werken. De HAN daarentegen biedt in de eerste module ook 3 dagen onderwijs aan, afhankelijk van de behoefte van de studenten en zorgorganisatie. Femke Donderwinkel legt uit waarom: “Wij personaliseren het leren en dat is belangrijk voor de beginnende carrièreswitcher om goed te landen. Als je nog nooit in de zorg hebt gewerkt, dan is drie dagen werken en een dag school een grote overgang. Wij kiezen voor maatwerk en laten de kandidaten in de eerste fase tot 3 dagen naar school gaan.

Deelname aan Koploperinitiatief FastSwitch

De opleiding HBO-V van de HAN neemt nu ook deel aan het landelijke project FastSwitch, tevens een Koploper van het Actie Leer Netwerk. Met vijf HBO-V opleidingen en andere opleidingen uit de sectoren IT, techniek, onderwijs en zorg nemen zij deel aan een landelijk platform voor innovatieve cross-sectorale omscholingstrajecten. Zo hopen zij een brug te bouwen voor potentiële carrièreswitchers om van de ene baan naar de andere te stappen, bijvoorbeeld in de zorg.

Kirsten kon nog geen pleister plakken en Joyce was SPH’er. Ook zij startten de opleiding HBO-V om een carrièreswitch te maken. Luister naar hun verhaal in de onderstaande video.

Inspiratiemagazine HAN carrièreswitch
Meer lezen over het project carrièreswitch? Lees het inspiratiemagazine!
Download magazine

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met

Initiatiefnemer van dit project
Kim Donachie
Coördinator hbo-v deeltijd
06-29557360 Stuur een e-mail