Net als onderwijs, IT en techniek is de zorg een krapte sector. FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve cross-sectorale omscholingstrajecten binnen deze sectoren. Dit is een initiatief van de Vereniging Hogescholen met als doel een bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen door mensen om te scholen. In september start de eerste pilot voor de zorg. Lees over het initiatief, de geleerde lessen en welke resultaten de andere pilots al hebben opgeleverd.

Cross-sectoraal omscholen naar de zorg

De Vereniging Hogescholen ziet landelijk een verschuiving van concurreren naar samenwerken tussen publieke kennisinstellingen. Vanuit de gedachte snel te kunnen opschalen en innoveren als ze onderling samenwerken en van elkaar leren, ontstond de arbeidinnovatieve ketenaanpak FastSwitch. Het doel is om tot landelijke herkenbare, maar regionaal uitgevoerde omscholingsprogramma’s te komen die leiden tot een diploma of certificaat. Deze programma’s krijgen een FastSwitch label toegekend. Een initiatief dat bijdraagt aan ons thema Leven Lang Ontwikkelen.

Het label FastSwitch staat voor flexibele HBO-omscholingsprogramma’s met een Match & Go ketenaanpak. Zowel de switcher, de opleider als de werkgever zijn nauw betrokken. De switcher krijgt een contract en een persoonlijk leerpad, de werkgever nieuw en snel inzetbaar talent en de hogeschool voorziet de hele keten van werving, selectie, matching, scholing en begeleiding. Er zijn heldere afspraken, veel flexibiliteit en er is goede begeleiding.

In de onderstaande video vertelt initiatiefnemer Radboud Dam over FastSwitch.

https://youtu.be/G-eYBq3OmJc?rel=0

Van regionale naar landelijke samenwerking

Er is een toenemende behoefte aan omscholing. Maar deze omscholing verloopt niet altijd vlekkeloos. De switcher staat er vaak alleen voor. De publieke hogescholen zagen hierin een kans om bij te dragen. Met partners als De Buitenboordmotor en House of Skills proberen zij van omscholing een vloeiend proces te maken die al start op het moment dat je uitstroomt. Ze gebruiken daarnaast ruimte in beleid en regels voor flexibilisering, door middel van leeruitkomsten, microcredentials en de skillsbeweging.

De Vereniging Hogescholen heeft een digitale werkplaats opgericht om maandelijks bijeen te komen met de hogescholen en partners. In eerste instantie om de eigen positie en aanbod in de regio te versterken. Ze zagen echter de behoefte van de markt in een herkenbare en landelijke aanpak. Daarom is de focus verlegd naar een landelijke en herkenbare FastSwitch omscholingsroute per kraptesector, die de hogescholen zelf en regionaal – maar onder voorwaarden – uitvoeren.

Door te werken met flexibele deeltijdopleidingen op basis van leeruitkomsten, is er ruimte voor eigen invulling per regio. De Hogescholen werken samen rondom de selectie, het voorprogramma en de begeleiding om de switchers snel van loonwaarde te maken. Daarnaast maken ze afspraken over toetsing, kwaliteitszorg, marketing & communicatie en accountmanagement. Een cruciale succesfactor is de betrokkenheid en commitment van het werkveld. Daarom zijn ze met hen in gesprek over aspecten als baan- en inkomenszekerheid en begeleiding op de werkvloer. FastSwitch biedt echt maatwerk en een versnelling richting een erkend diploma.

Start pilot voor de zorg

FastSwitch zit in de pilotfase. Er zijn momenteel twee labels actief. Waaronder Make IT Work met 700 omgeschoolde professionals in de IT, 100 aangesloten IT-bedrijven en meerdere gewonnen prijzen. Daarnaast ook Be an Engineer die nu de eerste 50 professionals heeft omgeschoold naar de techniek. De succesvolle aanpak voor cross-sectorale omscholing is een blauwdruk voor FastSwitch initiatieven die in ontwikkeling zijn.

In februari 2022 is de eerste pilot voor de zorg gestart met 60 switchers en ruim 18 aangesloten werkgevers vanuit de regio’s van hogescholen Saxion, HAN, Hanzehogeschool, Inholland, Windesheim en Zuyd. De switchers hebben allemaal de MATCH-fase doorlopen: ze hebben zich georiënteerd op het verpleegkundig beroep, gesprekken gevoerd met de opleiding en de werkgevers en uiteindelijk hebben zij allemaal een arbeidsovereenkomst afgesloten met één van de zorgorganisaties. Ze zijn nu gestart met de GO-fase: de opleidingsfase. Binnen het project wordt deze eerste MATCH-fase geëvalueerd, zodat geleerd kan worden voor het volgende instroommoment in september 2022.

Actie Leer Netwerk update dit artikel met de ontwikkelingen en resultaten.

Tips voor het starten van een initiatief

Tips voor het starten van een initiatief

  • Communicatie. Zorg voor een betekenisvolle storytelling met call to action. Zet je successen in de etalage, maar informeer ook via korte updates, houdt korte lijnen. Netwerk met en betrek alle noodzakelijke stakeholders. Zet contacten van je contacten in.
  • Relatie. Wees helder over rollen, taken en verwachtingen. Behoud zelf eigenaarschap en regie. Maak het leuk, uniek, anders. Zorg dat iedereen wordt gezien en erkenning en waardering krijgt. Borg de gelijkwaardigheid en zorg voor brede coalities. Relatie komt altijd voor prestatie. Zorg voor de juiste steun en commitment, van hoog tot laag in de boom.
  • Prestatie. Ga het gewoon doen en wees bereid te investeren. Zorg voor een continue stroom aan resultaten en vier de successen. Geef ruimte aan de professional, erken en beloon individueel vakmanschap.

Dit initiatief is in 2021 Koploper geworden en de tekst heeft op 22 februari 2022 een update gekregen.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Kim Maria Donachie

Initiatiefnemer van dit project
Kim Maria Donachie
Lecturer and researcher
0629 55 73 60 Stuur een e-mail