Eelke Blokker is maatschappelijk ondernemer en oprichter van het Instituut voor publieke waarden. Hij vertelt het verhaal van het instituut dat uit 35 gedreven mensen bestaat. Zij lossen (publieke) problemen op in het sociaal domein en onderzoeken tegelijkertijd patronen en brengen verbeteringen. Eelke’s grootste les? “Het systeem biedt veel meer ruimte dan we doorgaans denken”.

Vastgelopen situaties

In Nederland zijn ongeveer 100.000 huishoudens waar meerdere problemen tegelijkertijd spelen. Daarnaast of soms daardoor krijgen deze gezinnen veel bureaucratische handelingen cadeau, die voor de doelgroep soms onnavolgbaar of ontzettend ingewikkeld zijn. Het Instituut van publieke waarden omschrijft dat 30% van de publieke middelen in het sociale domein terecht komt bij 1% van de huishoudens. Het instituut zet zich via de professionals werkzaam in het sociale domein in om deze gezinnen te bereiken en vastgelopen situaties letterlijk te doorbreken. De wet blijkt daar vaak geen belemmering te vormen. Vastgelopen patronen, systemen en structuren wel. Kortom, er is ruimte om het anders te doen.

Het instituut werkt vanuit drie lijnen:

  • Een interventieclub (sociaal hospitaal) die zelf vastgelopen situaties oppakt of via de professionals (ongeveer 450 per jaar);
  • Een denktank die in de praktijk onderzoekt welke patronen te herkennen zijn en welke praktische kennis terug kan naar de praktijk;
  • De school voor publieke waarden, waarin het hele systeem getraind wordt in het doorbreken van het systeem. Letterlijk: de doorbraakmethode.

Deze werkwijzen geven energie en autonomie aan de professional en zetten het gezin met een hulpvraag centraal. Zoals Eelke aangeeft: “Mensen weten zelf het beste wat voor hen werkt”. Doel is samen op weg gaan naar betere en goedkopere zorg voor mensen die dat het hardst nodig hebben.

Luister hieronder naar deze Falend Vooruit podcast en laat je inspireren.