Hoe gaan we aan de slag?

De methode die het ALN inzet is de methode van Actie Leren. Aan de hand van de fases van actie leren lopen we stap voor stap de casuïstiek door om tot oplossingen en uitvoering te komen.

Uniek aan actie leren is de mate van reflectie waardoor we telkens met elkaar acties definiëren en goed reflecteren. Op persoonlijk en op organisatie niveau.

Voorbeeld

Lerend Netwerk Diversiteit & Inclusie

Op 1 juni 2023 hebben 10 zorgorganisaties uit verschillende branches de handen ineengeslagen met de start van het Lerende netwerk Diversiteit & Inclusie. Het komende half jaar werken zij samen om vraagstukken op dit gebied verder aan te pakken. We zien dat elke deelnemer intrinsiek gemotiveerd is en een verschil wil maken op het gebied van diversiteit en inclusie. Het wordt echter erkend dat dit niet vanzelf gaat en soms als worstelen wordt ervaren. Hoe mooi is het dan, dat dit in de gezamenlijkheid met andere organisaties verkend, ontwikkeld en geëxperimenteerd kan worden.

Door de opzet en begeleiding van het lerend netwerk samen met het Actie Leer Netwerk op te pakken en uit te voeren heb ik meer kennis & ervaring opgedaan over Actieleren en hoe je dit kunt inzetten in een lerend netwerk. Het Actie Leer Netwerk kijkt en denkt anders, past verrassende werkvormen toe en neemt al hun ervaring en kennis mee om het beste uit de groep en het lerend netwerk te halen. Zeer waardevolle samenwerking!
– DeRotterdamseZorg –

Dit lerende netwerk over Diversiteit & Inclusie is in december 2023 afgerond. Benieuwd naar de ervaringen van de deelnemers? Bekijk de inspirerende video en ontdek hoe kennis wordt vergroot, nieuwe inzichten ontstaan en acties worden uitgezet in organisaties.

Meer weten?

We delen regelmatig kennis en inspiratie op onze website, LinkedIn en in onze nieuwsbrief.

Meer tips, handvatten, begeleiding of de wens om samen een Lerend Netwerk op te zetten? Neem contact met ons op.