In zorg- en welzijn ligt de focus vaak op de klachten en gezondheidsproblemen van de cliënt. De cliënt als mens, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt, krijgt minder aandacht. ROC Midden Nederland wil dat zorgmedewerkers óók een positieve bijdrage leveren aan de Positieve Gezondheid van cliënten. Daarom hebben zij dit onderwerp geïntegreerd in hun Future Care Labs.

Positieve gezondheid stelt niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal. Er worden zes dimensies van gezondheid onderscheiden. Lees hier meer over de definitie van Positieve Gezondheid.

In gesprek over de zes dimensies van Positieve Gezondheid

Opschaling: Zorgtechnologie én Positieve Gezondheid

ROC Midden Nederland zet al enkele jaren in op het enthousiasmeren van zorgmedewerkers en studenten over zorgtechnologie. Het project is opgeschaald met een extra focus: Positieve Gezondheid. Naast dat de ontwikkelde tools de zorgmedewerkers inspireren om met zorgtechnologie aan de slag te gaan, is het extra doel om ermee bij te dragen aan tevreden cliënten en medewerkers die voldoening uit hun werk halen. De aanpak bestaat uit drie fases:

Future Care Labs

Dit doen we in de Future Care Labs in Amersfoort of Utrecht. Dit begint met bewustwording over de rol van zorgtechnologie en Positieve Gezondheid. Studenten krijgen de kans te ervaren wat het belang van technologie is en hoe deze te gebruiken in het dagelijkse werk. Ze brainstormen daarnaast over de mogelijkheid om door middel van technologie echt het verschil te kunnen maken voor een cliënt.

Daarna kunnen studenten en zorgmedewerkers kennismaken met 150 verschillende zorg technologieën en het onderwerp Positieve Gezondheid. De technologieën zijn gekoppeld aan de zes verschillende dimensies van Positieve Gezondheid. Vragen die centraal staan in deze fase zijn:

  • Wat is voor de cliënt belangrijk?
  • Wat is voor ons (de zorgmedewerker/student) belangrijk?
  • Welke eerste stappen leveren voor alle partijen het beste resultaat?
  • Hoe kan technologische innovatie of een ander initiatief daarin ondersteuning bieden?

Ideeën testen in de praktijk

Het doel is om daarna de ideeën  te testen in de praktijk. Dit testen kan op verschillende manieren. Bijvoorbeeld in het Future Care Lab met acteurs of direct in de praktijk met begeleiding. We vinden het belangrijk om het leren en de ideeën zoveel mogelijk concreet te maken en uit te proberen.

De impact van de zorglabs

Deelnemers aan scholing in onze Future Care Labs zeggen achteraf meer open te staan voor zorgtechnologie en innovatie. Er ontstaat acceptatie en de angst en onzekerheid verdwijnt. Ze zien hoe zorgtechnologie kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk, het verminderen van uitstroom en het bevorderen van Positieve Gezondheid.

De wens van de cliënt en de zes dimensies van Positieve Gezondheid staan centraal. Mogelijke frustraties en onzekerheden die cliënten kunnen ervaren bij technologische innovatie worden weggenomen.

Samen werken aan Positieve Gezondheid

Wanneer iedereen in zorg en welzijn samenwerkt aan Positieve Gezondheid ligt het succes voor het oprapen. Er zijn een aantal zaken om op te letten:

  • Blijf goed en helder met elkaar communiceren. Dit kost aan het begin extra tijd, maar dat verdient zich terug;
  • Zorg voor een balans tussen snelle en duurzame oplossingen;
  • Zorg voor tijd, ruimte en plezier tijdens het oppakken van nieuwe dingen;
  • Laat zorgmedewerkers technologie eerst zelf mee naar huis nemen om te testen wat het bijdraagt aan zijn/haar gezondheid, voordat deze bij de zorgorganisatie wordt aangeschaft.

Luister ook naar de podcast met Gerie Haartman, Programmamanager bij het Gezondheidszorgcollege en vanaf het eerste uur betrokken bij het lab en Ingrid Klasberg, informatie-adviseur en projectleider van het Virtual Learning Lab:

Dit initiatief is oktober 2019 Koploper geworden, de tekst heeft op 19 januari 2023 een update gekregen.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Gerie Haartman

Initiatiefnemer van dit project
Gerie Haartman
MEd. programmamanager Gezondheidscollege ROC Midden Nederland
06-12331460 Stuur een e-mail