In de strijd tegen het personeelstekort geeft Koploperinitiatief Welslagen uitkeringsgerechtigde Rotterdammers de kans om een diploma in de ouderenzorg te behalen. Met een speciaal voortraject krijgen zij toegang tot een leerwerktraject op mbo-niveau.

Doel van het Rotterdamse project WelSlagen is meer mensen vanuit een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan in de zorg helpen. Per keer selecteert de gemeente Rotterdam daarom een groep van dertig uitkeringsgerechtigden als potentiële kandidaten. Hieruit selecteren Laurens, Calibris Advies en Albeda Zorgcollege uiteindelijk 24 deelnemers. Na een intensief voortraject van twintig weken stromen zij door naar een opleiding op mbo-niveau 2 of 3. De deelnemers krijgen tijdens het voortraject begeleiding op maat, zodat de kans groot is dat zij de eindstreep zullen halen. Met vakken als taal, rekenen, werknemersvaardigheden en ouderenzorg worden de leerlingen klaargestoomd voor de mbo-opleiding die daarna volgt. Ook tijdens de eerste drie maanden van die opleiding kunnen de deelnemers rekenen op extra begeleiding en coaching. Welslagen biedt Rotterdammers met een uitkering op deze manier kans op een loopbaan in de zorg.

Wat levert het op?

Het is de bedoeling dat via Welslagen in drie jaar tijd ieder jaar twee groepen deelnemers starten aan het voortraject. De verwachting is dat minimaal 75 procent daarvan tijdens de BBL-opleiding aan de slag kan bij Laurens in een leerwerktraject. Zo zijn er extra medewerkers in de teams beschikbaar. Dit Koploperinitiatief draagt bij aan het oplossen van de personeelstekorten en aan thema’s als een leven lang leren.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Het project Welslagen is onderdeel van het actieplan RAAT: het Regionaal Actieplan Aanpak Tekorten. Dit plan richt zich op het tekort aan zorgpersoneel op de arbeidsmarkt. In Rotterdam zitten veel mensen in de bijstand die graag aan het werk willen in de zorg, maar die niet direct aangenomen worden op een vacature. Dat kan zijn omdat zij te lang uit de zorg zijn, geen werkervaring hebben of geen opleidingen hebben afgerond. De begeleiding van deze doelgroep vraagt andere vaardigheden van de begeleiders uit de zorginstellingen dan reguliere instroom van werknemers.

Calibris Advies heeft daarom de methodiek WelSlagen ontwikkeld, die deze groep mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt voorbereid op het werken in de zorg. Calibris Advies is gespecialiseerd in het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast worden de deelnemers in de praktijk begeleid door een werkcoach van Laurens en ondersteund door een jobcoach van de gemeente.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Laurens maakt zich op een geweldige manier sterk voor het kwalitatief goed opleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De talenten van deze mensen sluiten vaak niet (direct) aan op de bestaande functies van de zorgorganisaties, maar er zijn zeker mogelijkheden voor het benutten van dit potentieel. Laurens laat in de praktijk zien dat er veel mogelijk is. Dit doen zij door intensieve begeleiding en coaching in nauwe samenwerking met de opleidingsaanbieders uit de regio.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Brenda Schaap

Initiatiefnemer van dit project
Brenda Schaap
Programmamanager Beroepsopleidingen
0611017358 Stuur een e-mail