Koploperinitiatief ‘Expertisecollege Zorg en Welzijn’ laat studenten zorgen en welzijn van mbo en hbo-opleidingen zien hoe leuk werken in de gehandicaptenzorg is. Met een vernieuwend onderwijsconcept stoomt zij experts klaar voor deze sector, waar veel vraag is naar personeel.

Het Expertisecollege Zorg en Welzijn levert experts in het begeleiden van mensen met een visuele en/of verstandelijke beperking voor de gehandicaptenzorg. Het nieuwe onderwijsconcept zorgt dat studenten van zeer diverse studierichtingen op mbo- en hbo- niveau al vroegtijdig kennismaken met het werken in de gehandicaptenzorg. Studenten van verschillende leerjaren én opleidingen, van Medewerker Maatschappelijke Zorg tot Verpleegkundige en Persoonlijk Begeleider, zitten bij elkaar in de klas. Ze volgen ieder een op maat gemaakte leerlijn. Zij krijgen ondersteuning en coaching van studenten Social Work van het hbo. De studenten van het Expertisecollege geven workshops en gastlessen aan zittende medewerkers uit de gehandicaptenzorg, zodat zij op de hoogte blijven van de nieuwste ontwikkelingen en gemotiveerd blijven in hun werk.

Wat levert het op?

Er zijn twaalf BOL-studenten gestart met deze pilot. De intentie is om een klas van 25 studenten te laten draaien. Drie van de twaalf hebben een BBL-traject aangeboden gekregen en zijn dus al in de praktijk aan het werk. De interesse voor BBL-trajecten neemt toe. Er zijn nog geen studenten uitgevallen: het Koploperinitiatief zorgt voor een betere aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt en studenten weten direct waarvoor ze kiezen. Het leerklimaat is up to date en zichtbaarder. Praktijkbegeleiders zijn tevreden over de korte lijnen met de opleidingen. De samenwerking tussen praktijkbegeleiders, studenten en docenten is geïntensiveerd.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Het Expertisecollege is een samenwerking tussen het Drenthe College en een locatie van gehandicaptenzorginstelling Visio De Brink in Vries. Op die locatie is een klaslokaal ingericht waar de studenten een jaar lang samen onderwijs volgen. Die ruimte is digitaal up to date om met de modernste middelen les te kunnen geven. Een knelpunt is het samenbrengen van de digitale leeromgevingen van het Drenthe College en Visio; dit heeft te maken met AVG-eisen. ‘Verder is het belangrijk dat je een duidelijk plan hebt van ureninzeet van docenten, omdat je korte lijnen wilt hebben in de driehoek student, docent en praktijkbegeleider. Er is uiteraard ook draagvlak nodig vanuit de organisatie en het ROC; je moet het lef hebben om buiten de kaders te gaan, om te ondernemen en te ontwikkelen’, aldus de projectleider.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief helpt potentiële medewerkers een bewuste keuze te maken voor deze branche. Dit vergroot de instroom van nieuw personeel en helpt vroege uitstroom voorkomen. Door ook zittende medewerkers te betrekken en in te zetten voor gastlessen worden zij meegenomen in de nieuwe ontwikkelingen en in wat er speelt bij toekomstige collega’s. Zij blijven daardoor aangesloten; dit beperkt uitstroom. Daarnaast is het bijzonder dat mbo- en hbo- opleidingen samen optrekken. Door het onderwijs de praktijk in te brengen, is dagelijks sprake van leren en ontwikkelen en kunnen zowel praktijk als onderwijs sneller anticiperen op de veranderingen die er in de zorg en in de onderwijs plaatsvinden.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Irene Kornet

Initiatiefnemer van dit project
Irene Kornet
Opleidingscoördinator
088-8561340 Stuur een e-mail