De ambitie van de Werkgeverij is het vormgeven van collectief werkgeverschap, om zo goede medewerkers te behouden voor zorg en welzijn. Daarnaast zet de Werkgeverij zich in om nieuwe (zij)instromers aan te trekken.

De Werkgeverij is een innovatief samenwerkingsverband van werkgevers en hun werknemers in zorg, welzijn, kinderopvang en jeugdzorg. In dit unieke arbeidsmarktconcept zijn de deelnemende werkgevers consortiumpartners en bieden zij een vorm van collectief werkgeverschap. Dat maakt het voor de werknemers mogelijk om naar talent aan het werk te gaan, bijvoorbeeld in een stapelbaan of door werk te delen met andere medewerkers uit de aangesloten organisaties. De organisaties van de Werkgeverij delen hun interne scholingen en bieden medewerkers ervaringsplaatsen aan buiten de eigen zorginstelling, zodat medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen.

Wat levert het op?

Medewerkers ervaren dat ze op een laagdrempelige manier kunnen bewegen binnen het samenwerkingsverband. Door kennis te delen en elkaar letterlijk te ontmoeten worden de lijnen tussen organisaties korter. Er zijn al meer dan honderd matches gemaakt tussen talent en baan en vier keer per jaar nemen zo’n veertig medewerkers deel aan de Loopbaan Werkplaats. Eens per jaar nemen vijftig medewerkers een kijkje in de keuken bij collega’s uit andere organisaties en kunnen zij kennis uitwisselen en zich (her)oriënteren op hun loopbaan in de sector. De gezamenlijke talentenmarkt in Arnhem trok meer dan honderd bezoekers. De eerste stapelbanen zijn gerealiseerd, waardoor medewerkers meer uren kunnen werken. De contactpersonen van alle organisaties hebben plannen uitgewerkt om gezamenlijk personeel te gaan opleiden.
De toegankelijke aanpak, behaalde resultaten en het vermogen om te blijven aansluiten bij nieuwe vraagstukken leidt tot een gestage groei van deelnemende organisaties en medewerkers én heeft in Brabant al geleid tot een navolging in het samenwerkingsverband Brabant Werkt Zeker.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Het eigenaarschap ligt daadwerkelijk ín de organisaties; contactpersonen van alle deelnemende instellingen vormen samen een team boven de organisaties. Zaken zo eenvoudig mogelijk organiseren is een succesfactor gebleken in dit Koploperinitiatief. Bestuurders zijn steeds bereid om over organisatiegrenzen heen te kijken en op basis van vertrouwen te blijven werken aan een breder gedragen werkgeverschap in de regio. Dit vertrouwen was en is ook van belang om medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van de aanpak en diensten van de Werkgeverij en de mogelijkheden ook te gaan en blijven benutten.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het mooie van de Werkgeverij is dat vanaf de start het eigenaarschap steeds heeft gelegen bij zowel werkgevers als werknemers en dat zij steeds gezamenlijk hebben geëxperimenteerd. Een echte vorm van actieleren dus. Medio 2018 is het experiment door FCB, in opdracht van de Werkgeverij en het ministerie van Sociale zaken, geëvalueerd en zijn diverse aanbevelingen gedaan om de Werkgeverij verder te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot diverse concrete diensten en mooie resultaten waarmee de Werkgeverij regionaal een belangrijke bijdrage levert aan oplossingen voor de actuele arbeidsmarktthema’s in zorg en welzijn. Als medewerkers niet meer op de goede plek zitten, dan kunnen ze door de Werkgeverij bij een andere zorgorganisatie gaan werken. Zo blijven mensen behouden voor de sector zorg en welzijn. Daarnaast is het voor medewerkers een laagdrempelige manier om zich te ontwikkelen. Daarnaast blijkt de aanpak ook andere regio’s te inspireren om te komen tot een vergelijkbaar samenwerkingsverband passend bij de eigen arbeidsmarkvraagstukken.

Informatie

Werkbezoek minister Helder aan Proeftuin Regionaal Collectief Werkgeverschap – initiatief van de Werkgeverij en CNV

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Nicolette Horn.

Initiatiefnemer van dit project
Nicolette Horn
Programmamanager
0612424778 Stuur een e-mail