Nieuws
donderdag 19 maart 2020

Ook meer gedaan krijgen in zorg- en welzijnsorganisaties?

Thema's

Alle thema's

Branches

Alle branches

Op 5 maart deelden negen nieuwe Koplopers op de Koploperbijeenkomst van Noord Nederland i.s.m. ZorgpleinNoord hun initiatieven met een grote groep deelnemers .

‘Wat gaan we anders doen?’ Een heldere vraag waarop negen nieuwe Koplopers antwoord gaven. De Koploperbijeenkomst werd dit keer gekarakteriseerd door diversiteit uit het zorglandschap. Uit alle lagen van  zorg en welzijn waren professionals aanwezig. Allemaal klaar om kennis te delen, te leren van praktijkvoorbeelden en te netwerken. De positieve dynamiek  was al bij binnenkomst goed zichtbaar en bijna zelfs voelbaar. Alle aanwezigen konden de door VWS benoemde Koplopers persoonlijk en uitgebreid leren kennen. Hieronder lees je meer over deze initiatieven.

Koplopers stellen zich (kort) voor

Samenwerken aan Zorg voor voor Iedereen

Dit Koploperinitiatief bereidt statushouders voor op een baan in de zorg. Tijdens dit proces worden ook werkgevers klaargestoomd om die nieuwe medewerkers te leren kennen. Hierin zoeken werkgever en kandidaat naar een goede aansluiting waarin hun waarden en drijfveren elkaar verbinden en aanvullen.

Minder werkdruk in de zorg

In dit Koploperinitiatief draait het om weten hoe de werkdruk voorgoed verlaagd en beheerst blijft. Met een online handleiding wordt het voor teamleiders en zorgteams inzichtelijk welke knelpunten het werkproces verhogen en wat zij daaraan kunnen doen.

Leren is altijd!

‘Je kennis blijven verrijken’. Dit Koploperinitiatief zorgt dat zowel studenten als bestaande medewerkers dat blijven doen! In samenwerking met ouderenzorgorganisaties, twee hogescholen en meerdere partners uit de zorg en onderwijs zijn diverse leerstijlen ontwikkeld. Die houden werken en leren leuk en toekomstgericht voor elke zorgprofessional.

Samen slimmer Drenthe

Op een doeltreffende manier lost dit Koploperinitiatief de druk in avond-, nacht-, en weekenddiensten (ANW) op. In ‘Samen Slimmer Drenthe’ werken ouderenzorgorganisaties samen, om over de grenzen van de eigen instelling de krappe arbeidscapaciteit in ANW-diensten aan te pakken.

Expertise College Zorg en Welzijn

In dit Koploperinitiatief worden studenten die voor gehandicaptenzorg kiezen uit verschillende studierichtingen uit de zorg en welzijn door het Expertisecollege Zorg en Welzijn op maat opgeleid. Ze worden bijvoorbeeld experts in het begeleiden van mensen met een visuele beperking.

Huis van Werkvermogen Jeugdhulp Friesland

In dit Koploperinitiatief vormt het gesprek de successleutel. Jeugdhulp Friesland investeert in een goed gesprek tussen medewerkers en teamleiders. Dit zorgt ervoor dat de zorgmedewerkers flexibel en inzetbaar blijven. En ook blijven werken aan hun talenten en persoonlijke loopbaandoelen.

Ad-niveau op de kaart voor Zorg en Welzijn in Noord-Nederland

Dit Koploperinitiatief biedt Associate degrees; erkende tweejarige hbo- opleidingen. Die zorgmedewerkers met een mbo-diploma de mogelijkheid biedt zich in korte tijd verder te ontwikkelen. Waarna zij soepel kunnen doorstromen op functies binnen de zorg en welzijn waar een tekort is aan hbo-gediplomeerd personeel.

Human Technology team binnen ouderenzorg instelling

In dit Koploperinitiatief staan het werkgeluk van de medewerker en samen leren centraal. Human Technology houdt zich bezig met de inzet van technologische hulpmiddelen op de werkvloer. De afdeling stimuleert medewerkers om kritisch te blijven kijken naar de eigen zorgprocessen. En werkt daarnaast vanuit onderzoek en test producten.

Praktijkgestuurd leren Groningen

Dit Koploperinitiatief laat zien dat werken in de gehandicaptenzorg een missie is. Het vernieuwende, praktijkgestuurde onderwijsconcept biedt nieuwe zorgstudenten erkend onderwijs op maat. Ze werken vanuit de hulpvraag van de cliënt. En stellen daaruit leervragen op die in de praktijk worden beantwoord.

Kopje koffie

Normaal nodigt het Actie Leer Netwerk iedereen uit om zelf contact op te nemen met onze Koplopers en zelfs een kopje koffie bij ze te gaan drinken. Om zo tot een intensievere uitwisseling van kennis te komen. Deze tijden dwingen ons allemaal om ons te beperken tot onze kerntaken. Voel je wel vrij om te grasduinen door ons mooie Koplopernetwerk. En te zien wat jij daar nu al aan kennis en inspiratie uithaalt.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Servicedocument maatwerkopleiding mbo-verpleegkundige voor zij-instromers

Op verzoek van ministerie OCW voert Kennispunt MBO twee projecten uit ter ondersteuning van mbo-scholen in het bieden van deze maatwerkopleidingen voor zij-instromers.

Lees meer
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer