Kun je de werktevredenheid van zorgverleners vergroten met technologische snufjes, gecombineerd met sturen op geluk? Zorgorganisatie tanteLouise heeft met haar Koploperinitiatief bewezen van wel.

tanteLouise heeft ervoor gekozen om bewust te sturen op werkgeluk. ‘We hebben het geluk van medewerkers centraal gesteld en aan de hand van een leiderschapsprogramma leidinggevenden geleerd hoe ze het gesprek over werkgeluk aan kunnen gaan. Daarin staat het afstemmen van informele verwachtingen centraal; een psychologisch contract als het ware’, aldus de projectleider. Werkgeluk is bovendien opgenomen in het ondernemingsplan van de organisatie en er zijn twee zorgmedewerkers opgeleid tot werkgelukdeskundige. Daarnaast zijn verschillende technologische innovaties ingezet die de zorgmedewerkers veel tijd besparen, wat ook de werktevredenheid ten goede komt.

Wat levert het op?

De uitstroom van personeel is dankzij dit Koploperinitiatief in een jaar tijd gedaald van zeventien procent naar tien procent. Er is door de technologische innovaties een netto besparing van tienduizend arbeidsuren per jaar. Dit, gecombineerd met het sturen op werkgeluk, heeft tot een grote werkdrukverlaging geleid. De zorgmedewerkers zijn weer trots op hun werk en trots om voor tanteLouise te werken. De technologische innovaties hebben daarnaast ook een positieve impact op de kwaliteit van zorg.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

tanteLouise draagt goede voorbeelden van werkgeluk binnen de organisatie uit naar alle medewerkers. De technologische innovaties hebben stuk voor stuk meetbare resultaten opgeleverd, waardoor de impact voor iedereen zichtbaar is. Zo heeft het werken met een heupairbag bij ouderen met valgevaar vijfduizend arbeidsuren per jaar bespaard en levert het slimme incontinentiemateriaal een tijdswinst van 25 minuten per cliënt per dag op. Door te gaan werken met Elektronische Toedieningsregistratie is het aantal incidentmeldingen op medicatiegebied met dertig procent gedaald.

In het nieuws:

Waarom is dit een goed voorbeeld?

tanteLouise is een echte Koploper op het gebied van innoveren en grenzeloos leren. We moeten anders gaan denken. Essentieel daarbij is dat je de ruimte creëert om over grenzen heen te stappen. En dan gaat het niet over grenzen tussen verschillende sectoren, maar over grenzen die in onszelf zitten. ‘Je moet het zó organiseren dat de noodzaak voor innovatie voor iedereen voelbaar is’, aldus tanteLouise. Tevens is tanteLouise Koploper als het gaat om behoud van medewerkers. Met een persoonlijke aanpak die precies is waar de zorg voor staat.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Jan-Kees van Wijnen

Initiatiefnemer van dit project
Jan-Kees van Wijnen
Directeur zorg & behandeling
0164713319 Stuur een e-mail