Koploper

MBO Zorg Innovatie Netwerk (ZIN)

Thema's

Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg

De snel veranderende samenleving, arbeidsmarktproblemen en complexer wordende zorg: dat vraagt om anders opgeleide zorgprofessionals. Koploperinitiatief ‘MBO ZIN’ slaagt erin om leerlingen en medewerkers over grenzen van de eigen organisatie heen te scholen, op een innovatieve, moderne manier.

Toekomstige medewerkers moeten worden opgeleid tot professionals met een onderzoekende houding waarbij kritisch denken een belangrijk onderdeel is, vonden zes ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant. Het gaat om Het Laar, St Franciscus, ‘t Heem, Maria Oord, Maasduinen en Amaliazorg. In samenwerking met ROC Tilburg hebben zij een vernieuwend opleidingsprogramma opgesteld voor de mbo-opleiding VZMZ. Het gaat om een Zorg Innovatie Netwerk. Binnen dit Koploperinitiatief gaan de BBL-leerlingen bij de verschillende zorgorganisaties op uitwisselingsstage. Daarnaast zijn er praktijkonderwijsbijeenkomsten die verbinding leggen tussen theorie en praktijk. Werkbegeleiders krijgen een vernieuwende deskundigheidsbevordering aangeboden waarin coachende vaardigheden centraal staan.

Wat levert het op?

Een kijkje mogen nemen in de keuken van een andere organisatie is een unieke kans en levert studenten en medewerkers nieuwe inzichten op over werkwijze en vernieuwing in de dagelijkse praktijk. Leerlingen coachen elkaar onderling en krijgen een deskundige werkbegeleider. Dit alles draagt bij aan de kritische, onderzoekende beroepshouding die nodig is voor de zorg van de toekomst. Met MBO ZIN bieden de zes organisaties gezamenlijk een bredere en leerrijke omgeving aan voor leerlingen, werkbegeleiders en de zorgprofessionals. Zo ontstaat een positief leerklimaat voor leerlingen en medewerkers, dat bijdraagt aan meer werkplezier en behoud van personeel in de ouderenzorg. De leerlingen doen tijdens de opleiding verbetervoorstellen aan de organisatie, waardoor dit Koploperinitiatief ook bijdraagt aan innovatie en een leven lang leren.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

Binnen het MBO ZIN wordt gewerkt met een stuurgroep, een projectgroep en drie voorbereidingsgroepen. Alle groepen bestaan uit een afvaardiging van de zes organisaties en het ROC. In de voorbereidingsgroep zit ook een leerling, een expert uit de praktijk, een werkbegeleider en een mantelzorger of cliënt. Zo komen verschillende perspectieven aan bod bij het genereren van ideeën en innovatieve acties. De organisaties hopen op een olievlek-effect van deze onderwijsvernieuwing. Er is een draaiboek in de maak voor andere organisaties die hetzelfde willen doen.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief is bijzonder omdat zes kleinere organisaties in de ouderenzorg hun krachten hebben gebundeld. In co-creatie met het ROC Tilburg hebben ze een vernieuwend opleidingsprogramma ontwikkeld. Er wordt veel gebruik gemaakt van diversiteit om de innovatie te bevorderen. Vernieuwend is dat de leerlingen bij een andere organisatie een kijkje in de keuken mogen nemen. Dit is een voorbeeld van hoe je een succesvol vernieuwend onderwijsprogramma kunt opzetten. Helemaal geweldig is het draaiboek, waar andere organisaties direct mee aan de slag kunnen.

Partners

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
Inzet op huishoudelijke hulp loont ter voorkoming van verpleeghuiszorg

Maatregelen om de zorgkosten in de hand te houden worden vaak gezocht in bezuinigingen bij de lichtere vormen van zorg en ondersteuning, zoals huishoudelijke hulp. Wanneer deze hulp wegvalt betekent dat echter dat een aa...

Lees meer
Nieuws
Première vijf inspirerende video’s over actieleren

Tijdens de Actie Leer Netwerk Dag op 2 december was de première van vijf inspirerende video’s over actieleren in zorg en welzijn. Het Actie Leer Netwerk ontwikkelde deze video’s als stimulans om actieleren als strat...

Lees meer
Actieleren
Video: Van topidee naar standaard

In deze video belichten we het element: ‘van topidee naar standaard’. Leren door samen oplossingen en verbeteringen te ontdekken. Dat is de kern van actieleren. Alle betrokkenen leveren vanuit hun eigen perspectief e...

Lees meer