Koploper
02-2020

Kleurrijk Zorgen

Thema's

Arbeidsinnovatie Leven lang ontwikkelen Werken naar talent

Branches

Jeugdzorg Ouderenzorg Sociaal werk Thuiszorg

Statushouders klaarstomen voor een baan in de zorg, en werkgevers klaarstomen voor de komst van deze nieuwe medewerkers. Daar draait het om in dit Koploperinitiatief uit de Veluwe.

Omgekeerde werving en selectie: dat is als het ware hoe zorginstellingen uit Apeldoorn en omstreken te werk gaan bij het aannemen van statushouders. In plaats van te focussen op competenties en diploma’s die nodig zijn om een bepaalde zorgfunctie uit te oefenen, gaat het in dit Koploperinitiatief om de potentie en talenten van de statushouders. In een intensieve, langdurige voorbereidende fase zoeken de werkgever en de kandidaten naar een goede aansluiting van waarden en drijfveren van beiden. Parallel aan elkaar worden hiermee in de startfase zowel de groep statushouders áls de (potentiële) werkgever toegerust. Hiertoe wordt het inmiddels beproefde VARIIS  programma ingezet. Een programma dat door de huidige staatssecretaris Paul Blokhuis in zijn toenmalige functie van wethouder in Apeldoorn is omarmd en ingezet. Vervolgens worden de statushouders en de organisatie aan elkaar verbonden.
Daarna lopen de deelnemende statushouders stage op verschillende afdelingen binnen Zorggroep Apeldoorn en volgen zij een vooropleiding in de zorg. Daarna krijgen zij een vast contract aangeboden en een BBL-opleiding in de zorg.

Wat levert het op?

De ervaringen zijn erg positief. Er zijn intussen achttien statushouders in het bezit van hun certificaat en in dienst getreden. Twaalf statushouders zullen in de loop van 2020 het programma afronden. De samenwerkende partijen willen in het komende jaar met nog eens vijf groepen van elk vijftien deelnemers starten. Het Koploperinitiatief richt zich intussen niet meer alleen op statushouders, maar ook op uitkeringsgerechtigden en niet-westerse migranten. Bijkomend voordeel: de komst van deze nieuwe groepen zorgmedewerkers trekt ook een meer culturele diversiteit in de cliëntenpopulatie aan. Zo kunnen zorginstellingen steeds beter inspelen op en aansluiten bij de zorgbehoefte van allerlei culturele groepen uit de maatschappij.

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De samenwerkingspartners hebben veel geïnvesteerd in het ‘cultuurfit’ maken van de deelnemende statushouders. Een belangrijk knelpunt was de Nederlandse taal; het heeft veel tijd gekost om de nieuwkomers aan te moedigen de taal te leren door actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. Ook is veel geïnvesteerd in het empoweren van de zorginstellingen, bijvoorbeeld in het begeleiden van de statushouders. De investeringen worden op de lange termijn terugverdiend in de duurzame arbeidsrelaties die ontstaan door deze aanpak.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Het Koploperinitiatief ‘Samenwerken aan zorg voor iedereen’ is een goed doordachte projectaanpak voor nieuwkomers. Het project is innovatief en anders ten opzichte van de gangbare aanpak van de inburgering van statushouders. De aanpak d.m.v. het inzetten van het VARIIS programma is gebaseerd op mindshifting: het veranderen van de bestaande gedachten ten aanzien van de benadering van- en het ondersteunen van statushouders. Het doel van dit Koploperinitiatief is tweeledig: een bijdrage leveren aan het arbeidsmarktprobleem in de zorg en het inrichten van het zorglandschap voor zorgvragers vanuit diezelfde groepen.

Met deze gedegen aanpak dragen een groeiend aantal organisaties naast de Gemeente en werktoeleidingsbedrijven  bij aan het benutten van nieuw arbeidspotentieel en zetten zij al vanaf de start in op het behoud van deze medewerkers. De Zorggroep Apeldoorn is hierbij het koplopende voorbeeld gebleken. Deze innovatieve aanpak heeft de potentie om tot schaalvergroting te komen in andere gemeenten en bij andere VVT- instellingen.

Bekijk onze Actieleer TV 1 op 1-uitzending met Kleurrijk Zorgen hier:

Meer video’s bekijk je op ons YouTube-kanaal.

Partners

Zorg-
en welzijnsaanbieders
Lucrato

Onderwijsaanbieder
Aventus

Overig
Atz Advies

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Koploper
De Sallandse Praktijkleerroute: Vraag- en ervaringsgericht opleiden

Koploper de Sallandse Praktijkleerroute leidt studenten vraag- en ervaringsgericht op tot toekomstgerichte zorgprofessionals. Lees over hoe deze opleiding eruit ziet.

Lees meer
Agenda
Impactsymposium 2 december 2021

Actie Leer Netwerk organiseert weer haar jaarlijkse, landelijke evenement voor zorg en welzijn. Om je te inspireren delen Impactmakers hun lessen, tips en succes- en faalfactoren.

Lees meer