Op 7 november is De Werkplaats van het Actie Leer Netwerk feestelijk geopend door Daniek Timmermans van het ministerie van VWS. De Werkplaats is een plek waar organisatie-veranderaars op het gebied van arbeidsmarktinnovaties uit de sector elkaar kunnen ontmoeten, van elkaar kunnen leren en initiatieven duurzaam kunnen verbinden.

Deze eerste Werkplaats stond in het teken van elkaar leren kennen en het ontdekken van de kracht van het netwerk. Het netwerk bestaat uit koplopers en impactmakers, betrokkenen van verschillende regio’s en samenwerkende partijen. De kracht van het netwerk werd geïllustreerd door twee koplopers die aan de zaal vertelden hoe ze elkaar hebben leren kennen en op welke manier ze zijn gaan samenwerken. Koploper Zorgenwelzijn.info: Oriëntatieprogramma- en platform voor zij-instromers en impactmaker en Harm’s Escape Room: Zorgtechnologie leren door te ervaren. Op dit moment verkennen zij op welke manier studenten van het ROC Amsterdam online gebruik kunnen maken van de app floortje om zo tot meer en makkelijkere inzet van technologie te komen. Een prachtig voorbeeld van een kruisbestuiving tussen twee koplopers.

De workshops

In de middag kon iedereen aan de slag bij diverse workshops:

  • Koploper zoekt Koploper: In deze sessie is de groep aan de slag gegaan met het tackelen van een aantal instroom barrières.
  • Ontdek de kracht van ChatGPT in de zorg!: In sneltreinvaart hebben de aanwezigen de mogelijkheden van chatGPT, een geavanceerde AI-chatbot ervaren en geleert hoe je deze technologie kan inzetten in je werk. Of je nu zorgverlener, manager of beleidsmedewerker bent.
  • Hoe zet je een lerend netwerk op? De tips en tricks van professionals: Een korte praktische workshop over hoe en waarom je een lerend netwerk opstart. De presentatie kan je hier bekijken.
  • Workshop Social Return on Investment – Show me the businesscase!: De deelnemers hebben geleerd hoe je de maatschappelijke waarde van een innovatie of aanpak bepaald. En om vervolgens op basis hiervan de businesscase per stakeholder te bepalen en structurele financiering te organiseren. De presentatie kan je hier bekijken.
  • Succesvolle Koploperverhalen onderbouwen met cijfers van PFZW: Er is gekeken naar de beschikbare datasets die een arbeidsmarktinnovatie kan versterken en kan bekrachtigen.

Naast alle workshops konden de deelnemers ook langs bij de stand van de ZorgSubsidieKalender, de grootste fondsen- en subsidiedatabase voor de sector. Of deelnemen aan een netwerkwandeling of voor een goed gesprek langs de Doorkletsbalie om bij te praten met collega’s.

En nu?

De Werkplaats van het Actie Leer Netwerk organiseert in 2024 verschillende live en online events over het voor elkaar krijgen van een arbeidsmarkt verandering. Houd onze agenda in de gaten voor de actuele data en nieuws.