Overstappen naar zorg en welzijn vanuit andere sectoren is niet eenvoudig. Zij-instromers zitten met veel vragen, zoals ‘welke opleiding past bij een functie?’, ‘wat zijn mijn carrièreperspectieven?’ en ‘welke competenties vragen de verschillende doelgroepen?’. Antwoorden op deze vragen zijn te vinden via veel verschillende kanalen met verschillende informatie, waardoor er geen overzicht meer is. Vanuit deze behoefte hebben Nova College, HvA, InHolland en RocvA een oriëntatieprogramma van 10 weken opgezet voor zij-instromers op hbo- en mbo-niveau. Voor dit programma is in samenwerking met de Gemeente Amsterdam het platform zorgenwelzijn.info ontwikkeld. Via dit loket hebben zij-instromers toegang tot het programma én worden zij ondersteund in de financiering en matching. Dit programma is ontstaan vanuit Koploperinitiatief Transferpunt Zorg en Welzijn.

Oriëntatieprogramma van 10 weken

Het programma bestaat uit twee blokken van 5 weken. Hierin krijgen deelnemers kennis over werken in zorg en welzijn. Met behulp van leer- en loopbaancoaching ontdekken ze hoe ze hun eigen skills kunnen inzetten in een nieuw beroep of functie. Deelnemen aan het programma kost € 1.800,-. Voor deelnemers uit de regio Groot-Amsterdam en deelnemers met een uitkering wordt het programma bekostigd. Voor deelnemers buiten Groot-Amsterdam wordt gekeken naar de financiële mogelijkheden in hun eigen arbeidsmarktregio.

Om de aanmeldingen voor het programma te stimuleren is het platform zorgenwelzijn.info ontwikkeld. Daarnaast zijn er fysieke en online campagnes gelanceerd om bekendheid te geven aan het programma. Dit blijkt een succes. De route naar het programma is duidelijk en de financiering helpt de zij-instromers.

Platform zorgenwelzijn.info

Via het platform wordt de bezoeker geïnformeerd over het oriëntatieprogramma, de Meet & Greet met werkgevers en evenementen. De website spreekt de bezoeker aan vanuit de positieve psychologie. In plaats van ‘Kom werken in de zorg’ en ‘We hebben je nodig’, steken ze de toon in op ‘Wat past bij jou?’ en ‘Ontdek je talenten’. Bovendien wordt er gebruik gemaakt van een rustige, neutrale en betrouwbare uitstraling. Mede door de korte en efficiënte aanmeldprocedure worden alle drempels voor geïnteresseerden weggehaald.

Projectgroep met ROC, gemeente en een marketingbureau

Om het platform op te zetten is een projectgroep ingericht met een projectleider vanuit RocvA en deelnemers van de Gemeente Amsterdam en een marketingbureau. De eerste stap was om te kijken wat er aan informatie al beschikbaar was op het internet. Vervolgens is er een communicatie-analyse gemaakt. Daarin is uitgezocht:

  • Wat het doel is;
  • Welke doelgroepen het programma moet aanspreken;
  • Wat de minimale eisen voor het programma zijn;
  • Hoe bezoekers op een positieve manier aangetrokken kunnen worden;
  • Hoe je met communicatie zowel mbo’ers als hbo’ers aanspreekt.

Vervolgens is er ook geanalyseerd hoe deelnemers bij het Transferpunt Zorg en Welzijn terecht waren gekomen en hoe zij daar digitaal beter over geïnformeerd hadden willen worden.

Aantal deelnemers van het programma

Sinds september 2022 zijn er 790 landelijke inschrijvingen via dit platform. 112 Inschrijvingen waren van anderstalige deelnemers. In totaal hebben 153 deelnemers meegedaan met het oriëntatieprogramma en in februari 2023 is de de 10e groep (23 deelnemers) gestart. Indien de financiering voor kosteloze deelname geborgd blijft, kunnen er dit jaar nog 6 groepen starten. Voor de Meet en Greet met 61 regionale werkgevers uit zorg en welzijn in oktober 2022 zijn er 174 aanmeldingen geweest.

“Ik nam deel aan het oriëntatieprogramma in het Health Experience Center Slotervaart. Ik had al de keuze gemaakt dat ik in de zorg wilde gaan werken. Nu, een jaar later, werk ik bij een GGZ-organisatie en begin ik een opleiding.”
Daan (31 jaar), studeerde journalistiek en werkte in de horeca

Leer van dit initiatief

Volgens initiatiefneemster Helena Schuengel zijn er een aantal belangrijke zaken om op te letten wanneer je een soortgelijk initiatief opstart:

  • Betrek meerdere partijen om de werklast te verdelen, het ontzorgen van deelnemers brengt veel administratief werk met zich mee, bovendien is een te kleine projectgroep kwetsbaar voor uitval
  • Maak duidelijke afspraken over eigenaarschap, duur en opschaling
  • Maak afspraken over structurele financiering van het project
  • Wees gedreven en niet bang om te innoveren en risico te nemen

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Helena Schuengel

Initiatiefnemer van dit project
Helena Schuengel
Senior projectleider
0651840758 Stuur een e-mail