Werken met jeugd is complex en vraagt veel van zorgmedewerkers. Hoe zorg je dat ze voldoende bekwaam blijven in dit werkveld, zich blijven ontwikkelen en plezier houden in hun werk? De ontwikkeling van de post hbo-leergang helpt daarbij en is in oktober 2019 benoemd tot Koploper. Na succesvolle voortrajecten in het traineeprogramma Jeugdprofessional van de Toekomst, start nu ook de doorontwikkelde leergang. Lees hier over de nieuwe (door)ontwikkelingen van deze Koploper.

Post hbo-leergang

Veranderingen in het complexe werkveld doen een beroep op andere competenties van zorgprofessionals die met jeugd werken. Daarom is het belangrijk om te (blijven) investeren in deze ervaren professionals. Om goede vakmensen te behouden en om de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden.

Verschillende samenwerkingspartners, waaronder de gemeenten Regio Hart van Brabant, hebben daarom in de afgelopen twee jaar (na de benoeming tot Koploper) via allerlei stappen een post-hbo opleiding ontwikkeld die jeugdzorgwerkers met minimaal vijf jaar ervaring en die hbo- of wo-geschoold zijn klaarstoomt voor de steeds complexere hulpvragen. Deze leergang is mede ontwikkeld door jongeren, ouders, managers en jeugdprofessionals zelf.

De deelnemers aan de leergang leren zich op een nieuwe manier te ontwikkelen. Namelijk door te netwerken met elkaar en in elkaars werkvelden. Met dit netwerkverband ontwikkelen zij zich op persoonlijk en op professioneel vlak. Deze jeugdzorgwerkers van de toekomst leren hoe het is om voor en mét jongeren en kinderen te werken, in plaats van enkel de eenrichtingsverkeer die men gewend is. Doordat de medewerkers beter toegerust zijn op de complexiteit van het jeugdzorgwerk draagt het bij aan het beperken van de uitstroom.

Van traineeship naar leergang

Er zijn diverse succesvolle voortrajecten geweest in het crossover traineeprogramma Jeugdprofessional van de toekomst. Zo is er een pilot gedraaid met een uitwisseling van jeugdprofessionals in verschillende organisaties en een crossover-project waarin jeugdzorgmedewerkers en managers met elkaar meelopen.

Gedurende het traineeprogramma is er een ontwikkelgroep opgezet vanuit diverse organisaties om de houtskoolschets voor de post-hbo leergang te maken. Zij haalden continue feedback op uit het traineeprogramma om dit vervolgens door te vertalen naar de ontwikkelopdrachten voor de modules en de rest van de post hbo-leergang.

Met de doorontwikkeling van het traineeprogramma naar de leergang is het kennisprogramma flexibeler geworden. Het programma is niet alleen in zijn geheel te volgen, maar juist ook modulair. Alle geleerde lessen zijn doorvertaald. Zoals de kracht van supervisie met jeugdprofessionals uit andere organisaties en de uitwisselingsmogelijkheden in de crossover-opdrachten. Maar ook de feedback van werkgevers dat het 1,5 jaar lang uitlenen van goede medewerkers in een krappe arbeidsmarkt veel vraagt van een organisatie.

Nu de leergang gereed is blijven een aantal enthousiaste mensen uit de ontwikkelgroep doorgaan met feedback geven in een werkgroep. Zij signaleren nieuwe kennisvragen en geven deze door aan de organisatie van de post-hbo leergang. Deze post-hbo leergang is inmiddels gestart.

Geloof in de stip op de horizon

post-hbo leergang
Liesbeth Faas en Sabine van Ierland

Wat ontstond als een idee op de ideeën waslijn (zie fotobanner boven de tekst) tijdens een bijeenkomst in 2016, is vertaald naar een traineeprogramma in 2017 en vervolgens doorontwikkeld naar een flexibel onderwijsaanbod met een twintigtal organisaties die in september 2021 gestart is. Liesbeth Faas, strategisch beleidsmedewerker bij Fontys: “Met de juiste groep enthousiaste mensen en het geloof in de stip op de horizon zijn dit soort innovaties echt mogelijk.”

Bekijk ook de Actieleer TV 1 op 1 uitzending met Susanne Sinnige over Post-hbo leergang hieronder:

Dit initiatief is in 2019 Koploper geworden en de tekst heeft op 28 september 2021 een update gekregen.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Susanne Sinnige.

Initiatiefnemer van dit project
Susanne Sinnige
Consultant interactie werkveld
088-5077224 Stuur een e-mail
Downloads