Net als in 2018 en 2019 adviseerde de commissie Werken in de Zorg ook in 2020 over de aanpak van de personeelstekorten in de sector zorg en welzijn. Begin 2020 werd ons land overvallen door corona. Deze pandemie heeft geleid tot een crisis in alle geledingen van onze samenleving en in het bijzonder in het zorg- en onderwijsveld. Daarop heeft VWS de commissie gevraagd om, gelet op deze bijzondere periode, in 2020 het accent te leggen op de vraag: Welke lessen zijn er vanuit de coronacrisis te trekken voor de regionale en voor de landelijke arbeidsmarktaanpak in zorg en welzijn?

In deze podcast spreekt Marijke Roskam met Doekle Terpstra, voorzitter van de commissie, over de opgaven waar VWS, andere landelijke partijen, regionale samenwerkingsverbanden en individuele zorgorganisaties voor staan. De commissie heeft kunnen vaststellen dat door corona ook de arbeidsmarktproblematiek blijft veranderen en dat vooral de urgentie daarvan en dus de noodzaak tot het nemen van ingrijpende stappen wordt versterkt.

Door zomer/najaar 2020 gesprekken te voeren met regionale bestuurders en experts heeft de commissie inzicht gekregen op de impact van corona en op de lessen die er te leren zijn. Deze inzichten zijn geclusterd in beschouwingen en aanbevelingen over vier thema’s:

  • Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals
  • Onderwijsvernieuwing en leven lang ontwikkelen
  • Sociale en technologische innovatie
  • Anders besturen, vanuit een gezamenlijke maatschappelijke opgave

Beluister welke gedachten Doekle Terpstra heeft over de positie van de werkgever en de noodzaak van diens modern werkgeverschap. Ook vóór corona was er al sprake van het vastlopen van de arbeidsmarkt, maar de acute personeelstekorten liepen door de crisis verder op door de druk die op de zorg kwam te liggen. Dit zal geen verbazing wekken en in reactie daarop gebeurde er gelukkig heel veel. Partijen in de regio’s vonden elkaar in praktische oplossingen voor personele tekorten omdat corona c.q. de actualiteit dat vroeg. Zorginstellingen vonden elkaar in gezamenlijke wervingsinspanningen en in het uitwisselen en combineren van functies; zorg- en onderwijsinstellingen gingen hechter samenwerken. Stuk voor stuk veelbelovende stappen. Maar wat moet er nu gebeuren? Luister hier naar de podcast:

Klik hier voor de rapporten, bevindingen en aanbevelingen van de commissie Werken in de Zorg.