De Leerwerkunit is de winnaar van de Bewegingmakerprijs 2021!

De IC-afdelingen in Nederland staan onder druk. Mede door de COVID-19-pandemie is er een grote vraag naar gediplomeerde IC-verpleegkundigen. Hoe leid je deze IC-professionals in korte tijd op? En hoe behoud je dan de kwaliteit van de opleiding? Het HagaZiekenhuis beantwoordt deze vragen met de Leerwerkunit (LWU). Daar leren verpleegkundigen het vak in de praktijk, aan het bed, onder begeleiding van IC-verpleegkundigen.

IC-verpleegkundigen opleiden met de Leerwerkunit

De IC-afdeling in het HagaZiekenhuis bestaat uit drie units. Eén van deze units is de Leerwerkunit (LWU). Op deze unit bevinden zich zes patiënten bedden, vier cursisten en twee toegewijde IC-verpleegkundigen als supervisor. De cursisten, uit de verschillende leerperiodes I, II en III, krijgen binnen deze unit patiënten aangewezen uit verschillende categorieën. Zij verzorgen en begeleiden met elkaar de patiënten op de LWU. Daarnaast werken ze ook samen met de andere units op de IC-afdeling. Bij onvoldoende interessante casuïstieken op een unit, wordt de LWU verplaatst naar een unit waar dit wel het geval is.

Met de LWU bootst het HagaZiekenhuis een zo reëel mogelijke situatie na. Door de cursisten ‘bedside’ (in de praktijk) op te leiden, leren zij de patiëntenzorg te coördineren en samen te werken met de andere IC-verpleegkundigen. Naast de lessen in de praktijk, volgen de cursisten klinische lessen door collega’s en andere disciplines. Het doel van de LWU is om meer cursisten op te leiden met behoud van kwaliteit van de opleiding. Daarnaast ook om een zo hoog mogelijk leerrendement te behalen. De LWU wordt tijdens dagdiensten van maandag t/m vrijdag ingezet. Het toekomstplan is om deze in zoveel mogelijk verschillende diensten in te gaan zetten.

De verpleegkundigen die een IC-opleiding volgen, hebben al ervaring op een verpleegafdeling. Bij een reguliere opleiding kunnen zij deze ervaring echter niet direct in de praktijk toepassen. De opleiding binnen een LWU biedt deze uitdaging wel. De cursisten realiseren met elkaar de patiëntenzorg op de unit. Zo behouden zij de regie én kunnen zij meer kennis tot zich nemen.

Van pilot tot Leerwerkunit

Praktijkopleiders Sanne Vlaardingerbroek en Frederieke Veersma stonden aan de basis van dit initiatief. Hun idee over de LWU werd goed ontvangen door het team van IC-gediplomeerden en cursisten. Om de LWU goed op te zetten, vormden zij een werkgroep. In meerdere bijeenkomsten is een plan van aanpak en een risicoanalyse opgesteld. Aan de hand hiervan verdeelden zij de taken en heeft de LWU haar vorm gekregen. “Ik ben er echt onwijs trots op,” aldus Frederieke Veersma, “Ondanks alle drukte door corona en veel en zwaar werk, hebben we toch met z’n allen dit mooie project kunnen neerzetten.”

Voor de zomervakantie van 2021 startte er een pilot van de LWU. 6 weken lang met een groep van 15 enthousiaste werkbegeleiders. Het HagaZiekenhuis is daarmee een van de eerste ziekenhuizen die op de IC met een LWU werkt. De op de hoogte gebrachte verpleegkundigen werkten enthousiast mee aan de pilot. Om te inventariseren wat de ervaringen en verbeterpunten waren, is er halverwege en aan het eind van de pilot een enquête gehouden. Aan de hand van de resultaten is de werkwijze op de LWU verder aangepast en verbeterd. Na de zomervakantie is de Leerwerkunit 2.0 van start gegaan, zoals we het nu kennen.

Het Koploperinitiatief De Leerwerkunit was genomineerd voor de Impactmakerprijs 2021. Bekijk het interview met Sanne Vlaardingerbroek en Frederieke Veersma:

Meer tijd, aandacht en kennis

De LWU geeft een veranderende kijk en positief beeld over het opleiden van IC-verpleegkundigen. De cursisten voelen meer een eigen verantwoordelijkheid voor hun leerproces. Zij ontwikkelen zich hierdoor sneller, beter en vollediger tot IC-verpleegkundige. Daarnaast ervaren zij het als prettig om met andere cursisten samen te werken en te kunnen sparren over een patiënten casus.

Behalve de IC-verpleegkundigen, zijn ook andere disciplines enthousiast. De arts assistenten en intensivisten zijn op de hoogte van de LWU en werken aan het concept mee. Zij geven bijvoorbeeld klinische lessen, met als resultaat meer tijd, aandacht en kennis voor de cursisten en mentoren. En het zijn niet alleen de cursisten die leren, ook de IC-gediplomeerden steken er wat van op!

Enthousiasme is de sleutel

Een andere invulling geven aan een hele unit kan onwennig aanvoelen voor collega’s. Het is daarom belangrijk om meerdere collega’s bij het project te betrekken, om zo het enthousiasme aan het team over te brengen. Zonder gemotiveerde collega’s kom je nergens.

Naast enthousiasme, is ook het maken van duidelijke afspraken belangrijk. Over de rol van de cursist op de LWU en de rol van de supervisor (IC-verpleegkundige). Het in kaart brengen van deze rollen zorgt voor één lijn in de begeleiding op de LWU.

Meer weten? Neem contact op met Fiona Smits of Patty Slaager.

Initiatiefnemer van dit project
Fiona Smits & Patty Slaager
IC verpleegkundigen
070-2104955 Stuur een e-mail
Winnaar Bewegingmakerprijs 2021!
Het publiek heeft massaal gestemd op de organisatie die de meeste beweging heeft weten te creëren om de personeelstekorten in 2021 terug te dringen. Op het initiatief die potentie heeft om impact te maken op een gezondere arbeidsmarkt in zorg en welzijn. Met een meerderheid aan stemmen is het HagaZiekenhuis met het initiatief ‘Leerwerkunit voor IC-verpleegkundigen in opleiding’ verkozen tot Bewegingmaker van 2021!

Wij gingen bij de Koploper op bezoek in Den Haag om de Bewegingmakerprijs uit te reiken.