Michiel Bloemendaal
Innovatie en ondernemerschap Facilitator

Branches

Onderwijs Overig Ziekenhuizen

Visie op actieleren:

Actieleren vraagt om ondernemend gedrag met de volgende principes:

1. Kansen vanuit de mens spotten,
2. Waardetranslatie voor anderen,
3. Samen creëren.

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau
  • Het faciliteren van leerprocessen op integraal niveau (cliënt, professionals, management, bestuurders)