Jeroen Busselman
Coach projectmanager

Branches

Alle branches

Visie op actieleren:

Belangrijk uitgangspunt is diversiteit ( ook wel inclusie genoemd )

Het perspectief vanuit individu zelf.
Het bestaansniveau; Wat kan beter? Waar liggen de eigen behoeften? Vanuit jezelf kijkend naar
de organisatie of afdeling

Interactieniveau; iedereen is anders. Verschillen tussen kwaliteiten van mensen maken het geheel krachtig.Is ook noodzakelijk bij een veranderende eisenstellende werkomgeving.

Belangrijke succesfactoren: veiligheid en ruimte om anders te denken en fouten te kunnen maken.
Is de urgentie bekend en begrepen en beleefd iedereen het vraagstuk als urgent? Wat als we niets doen?

Inzetbaar voor:

  • Het faciliteren van grote actieleerbijeenkomsten (50-200 pp)
  • Het faciliteren van middelgrote actieleerbijeenkomsten (10-50 pp)
  • Het faciliteren van actieleergroepen (6-10 pp)
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties bij visie-ontwikkeling
  • Het ondersteunen van netwerken en organisaties om actieleren te ontwerpen en op te zetten
  • Het helpen vertalen van resultaten van actieleren binnen en buiten netwerken/organisaties
  • Het faciliteren van leerprocessen op bestuurlijk niveau