Elke kwetsbare oudere de juiste zorg geven, op de juiste plaats en op het juiste moment. Koploper Dolce Vita – een initiatief van samenwerkingsverband Sigra in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam, Diemen en Amstelveen – komt tot de juiste resultaten tegen betaalbare kosten. Samen met Amsterdam UMC, CWI, VU, HVA en ahti pakt Sigra de knelpunten aan in de zorglogistiek rondom kwetsbare ouderen. Lees over hoe zij een datagedreven systeem ontwikkelden voor de acute ouderenzorg en over hun geleerde lessen.

Het datamodel van Dolce Vita

De initiatiefnemers van Dolce Vita bouwen aan een arbeidsinnovatieve regionale ‘verkeerstoren’ voor de zorglogistiek van 65+’ers. Op basis van wetenschappelijk onderzoek en de nieuwste inzichten en technologieën ontwikkelden zij een innovatief datamodel. Een model dat enerzijds de structuren en inefficiënties in het huidige systeem van acute ouderenzorg inzichtelijker maakt. Anderzijds maakt het voor de zorgsector mogelijk om voor de acute ouderenzorg gemeenschappelijke voorspellingen te doen op basis van ‘wat als’ scenario’s. Voorspellingen over de gevolgen van korte termijn beslissingen, zoals capaciteitsplanning of voorkeuren van patiënten. Of lange termijn beleidsveranderingen, zoals investeringen en innovaties.

Met het datamodel willen de initiatiefnemers de transparantie in het ouderenzorgsysteem verbeteren en optimalisatie ondersteunen. Niet alleen vanwege de ambitie om elke kwetsbare oudere de juiste zorg te geven, op de juiste plaats en het juiste moment. Maar ook om gelijktijdig de werkdruk te verminderen door coördinerende taken weg te nemen en acute zorg zo veel mogelijk te voorkomen.

Gebaseerd op het onderzoek Krakende Ketens

Initiatiefnemers Amsterdam UMC, CWI, VU, ahti en Sigra vormen met hun partners een groot samenwerkingsverband. In een gezamenlijke aanvraag is subsidie verkregen bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een 4-jarig project. Het project is nu 1 jaar onderweg met Amsta, Amstelring, Arkin, BovenIJ Ziekenhuis, Cordaan, Evean Zorg, FBA, GAZO, Huisartsenkring Amsterdam/Almere (lvh), OLVG, Ziekenhuis Amstelland, Zorggroep Amsterdam Oost en Zilveren Kruis als deelnemende partners.

Het initiatief is gebaseerd op een onderzoek van Sigra: Krakende Ketens, over de doorstroomproblematiek van kwetsbare ouderen. De initiatiefnemers hebben de belangrijkste knelpunten uit dit onderzoek geïdentificeerd die door technologie en modellering – denk aan stochastische wiskunde, data analytics, system dynamics, artificial intelligence – zijn op te lossen of reduceren. De belangrijkste knelpunten doen zich vooral voor op de overgangspunten tussen de verschillende zorgaanbieders in het systeem. Zoals een niet goed afgestemde vraag en aanbod van middelen door verschillende zorgaanbieders, een gebrek aan coördinatie bij voor een geïntegreerde capaciteitsplanning en onvoldoende inzicht in de wensen van ouderen bij de keuze voor een zorgaanbieder.

De geleerde lessen van Koploper Dolce Vita

De initiatiefnemers hebben een aantal lessen geleerd die ze willen meegeven:

  • Om eerste stappen te kunnen zetten is het belangrijk dat het samenwerkingsverband bestaat uit bestuurders van ziekenhuizen en zorgorganisaties zich laten leiden door het hoger belang, in plaats van eigenbelang;
  • Het is belangrijk voor de realisatie om een onafhankelijk innovatielab te laten werken aan complexe samenwerkingsvraagstukken waar geen bestaande oplossingen voor zijn;
  • De kans op succes wordt aanzienlijk vergroot wanneer het project onderzoekers aan zowel de zorgkant als technologische kant heeft;
  • Om af te stemmen dat iedereen dezelfde kant op gaat, is het belangrijk om een regionaal overzicht te krijgen van lopende projecten;
  • Data security en kennis over informatie-uitwisseling zijn cruciaal;
  • Gebruik de methodiek Group Model Building om vanaf de werkvloer de belangrijkste determinanten te verzamelen.

Beoogde resultaten en planning tot 2024

Er zijn verschillende resultaten geboekt in een simulatie van Koploperinitiatief Dolce Vita. In de nabije toekomst worden voor vrijwel alle functies in het primair proces rond de zorg voor ouderen de zorglogistiek en coördinatie rondom de patiënt grotendeels uit handen genomen. Er is een afname van werkdruk, waardoor de emotionele belasting vermindert en de uitstroom beperkt wordt. Veel acute zorg zal worden voorkomen of beter te plannen zijn, waardoor er meer tijd is voor de patiënt maar ook voor het netwerk. De patiënt heeft meer keuze en minder wachttijd, waardoor het werken voor de zorgverleners prettiger, aantrekkelijker en beter vol te houden wordt. Tot slot kunnen beleidsfunctionarissen scenario’s toetsen met echte data, via een regio breed simulatiemodel, hierdoor kan sneller en accurater een beleidsinterventie worden gepleegd.

De analyse en optimalisatie van de zorg is een voortdurende en aparte taak geworden van mens en machine, zodat patiënten de juiste zorg op het juiste moment en op de juiste plaats krijgen. Het model en de algoritmen zijn dermate generiek dat ze aan te passen zijn voor andere branches, zoals bijvoorbeeld jeugdzorg of de GGZ.

In 2024 heeft Dolce Vita een model om:

  • Het ontstaan van acute zorgvragen van ouderen te begrijpen;
  • Het functioneren van het acute ouderenzorg-netwerk begrijpelijk te maken voor de werkvloer;
  • Inzicht te geven aan ieders rol in het geheel;
  • Succesvolle beleidsinterventies te realiseren.

Deze Koploper dateert uit juni 2021, maar het traject loopt nog steeds. In het voorjaar 2023 wordt een update van de informatie en resultaten verwacht.

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Robert Thijssen.

Initiatiefnemer van dit project
Robert Thijssen
Programme Lead Health Innovation Lab
06-58084202 Stuur een e-mail
Download