Koploper
10-2019

Post hbo-leergang Jeugdprofessional van de toekomst

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Jeugdzorg

Werken met jeugd en gezinnen is complex en vraagt veel van hulpverleners. Hoe zorg je dat ze voldoende bekwaam blijven en hun werk met plezier blijven doen? De post hbo-leergang Jeugdprofessional van de toekomst helpt daarbij.  

 In dit Koploperinitiatief hebben verschillende samenwerkingspartners een post hbo-opleiding ontwikkeld die jeugdzorgwerkers met minimaal vijf jaar ervaring klaarstoomt voor de steeds complexere hulpvragen. Bijzonder is dat deze leergang mede is opgesteld door jongeren, ouders, managers en jeugdzorgprofessionals zelf. Deelnemers aan de leergang leren zich in netwerkverband verder ontwikkelen, persoonlijk én professioneel. Door de leergang te volgen, werken deelnemers toe naar het droomprofiel van de jeugdzorgwerker van de toekomst. 

Wat levert het op?

Met jeugd werken vraagt in de huidige tijd en de maatschappelijke context veel van een professional; dat leer je niet alleen tijdens je eerdere studie of vanzelf in de praktijk. De leergang stimuleert ervaren jeugdzorgwerkers om zich te blijven ontwikkelen en op nieuwe manieren te leren. De leergang geeft jeugdzorgwerkers een beter besef en betere kennis van hoe het netwerk van jongeren werkt en wat netwerkgericht werken zoal vraagt van de jeugdprofessional. De leergang gaat in op de betekenis van daadwerkelijk voor én met jongeren en kinderen werken, breder dan in de één op één-relatie die men gewend is. De leergang start in 2020 en levert een bijdrage aan werken naar talent, een leven lang ontwikkelen en arbeidsinnovatie. Beter toegerust zijn op de complexiteit van het jeugdzorgwerk draagt bovendien bij aan een lagere uitstroom uit de sector.  

Wat kunnen andere organisaties leren van dit voorbeeld?

De leergang moet nog starten, maar er zijn al diverse succesvolle voortrajecten geweest in het traineeprogramma Jeugdprofessional van de Toekomst. Zo is er een pilot gedraaid met een uitwisseling van jeugdprofessionals in verschillende organisaties en een crossoverproject waarin jeugdzorgwerkers en managers met elkaar meelopen. De deelnemers volgden daarbij ook crossover-intervisie. De leergang zelf is ontwikkeld met onder andere ontwikkelsessies, onder leiding van educational designers. Input uit de pilots is meegenomen in de ontwikkeling van de leergang. Het ontwikkelen van de leergang heeft twee jaar geduurd. 

Waarom is dit een goed voorbeeld? 

Investeren in ervaren professionals die werken met jeugd is en blijft noodzakelijk. Veranderingen in het complexe werkveld doen immers een beroep op andere competenties van de professional dan voorheen. Maar investeren is ook nodig om goede vakmensen te behouden voor het werk en de organisatie, en om de gewenste kwaliteit van zorg te kunnen blijven bieden. Om die reden is een brede samenwerking aangegaan om post hbo-leergang te ontwikkelen. Deze leergang richt zich vooral op professionals die langer dan vijf jaar werken en hbo- of wo-geschoold zijn. Professionals leren op een nieuwe manier, namelijk in netwerken met elkaar en in elkaars werkvelden. De leerroute is individueel maatwerk, waardoor aanwezige talenten en competenties worden benut, maar ook nieuwe worden aangeboord. De ervaringen van het traineeprogramma en de pilotprojecten zijn verwerkt in de leergang. Eén van de opbrengsten is dat professionals meer kennis krijgen van de werking van het netwerk en het werken in een context en keten. Het initiatief is een mooi voorbeeld van leven lang ontwikkelen, gericht op de toekomst en op  het behoud van medewerkers voor zorg en welzijn. 

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Nieuws
ECP en TZA ontwikkelen samen digitale leermodules voor zorgtechnologie

ECP en TZA - twee van onze Koplopers - hebben een samenwerking gestart, waarin de twee partijen zijn begonnen met het vervaardigen van een webinar en de ontwikkeling van een e-learningmodule.

Lees meer
Blog
Blog Aukje Nauta: Samen het betere werken uitvinden

In een gloednieuw blog schets Aukje Nauta nieuwe werksituaties en de ideale situatie daarbinnen in tijden van Corona.

Lees meer
Koploper
Zorg Innovatie Huis

Het Zorg Innovatie Huis biedt een plek aan (technologische) zorginnovaties en hun toepassing - inclusief aandachtige zorg op maat. Lees hier meer over deze nieuwe Koploper.

Lees meer