Koploper
02-2020

Leren is altijd!

Thema's

Beperken uitstroom Leven lang ontwikkelen

Branches

Ouderenzorg

Hoe maak je leren en werken in de ouderenzorg innovatief en toekomstgericht? Zodat er voldoende nieuwe medewerkers komen en bestaande medewerkers met plezier blijven werken? Koploperinitiatief ‘Leren is altijd’ heeft daar de antwoorden op gevonden.

Een groot netwerk van ouderenzorgorganisaties, twee hogescholen, zeven ROC’s, ZorgpleinNoord en het Zorgkantoor in Drenthe en Groningen zijn twee jaar terug een grensoverschrijdende samenwerking gestart met als doel leren en leren en werken in de ouderenzorg innovatiever en toekomstgerichter maken. In het functiehuis zijn drie nieuwe functies ontwikkeld: experts leren & ontwikkelen, werkbegeleiders en adviseurs leren & ontwikkelen. Daarnaast is er een aantrekkelijke leeromgeving ontwikkeld, waarin een forse extra instroom van BOL- en BBL-studenten mogelijk is. Die opleidingsplekken en een baan in de ouderenzorg zijn weer in trek dankzij het ingevoerde ‘Gildeleren’, werkplekleren, het toepassen van leermanagementsystemen en vernieuwing van alle functieprofielen. Voor studenten en zittende medewerkers is blended leren ontwikkeld.

Wat levert het op?

Zorgaanbieders laten zien dat zij investeren in hun medewerkers, hun werkgeluk en ontwikkeling. Op de werkvloer tonen medewerkers een grotere mate van professionaliteit en oplossingsvaardigheid. Zij weten zich beter dan ooit toe te leggen op persoonsgerichte zorg volgens de beschrijving in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Het aantal BOL- en BBL-studenten is bij alle zorgorganisaties gestegen. ‘Het bijzondere van dit Koploperinitiatief is dat de spin off enorm is. De voorstellen en initiatieven komen uit het veld en leiden tot gezamenlijke aanpak, altijd over de grens van één organisatie heen. Gaandeweg is het enthousiasme om eigen deuren open te zetten en samenwerkingen aan te gaan flink gegroeid’, zegt de projectleider.

Wat kunnen andere leren van dit voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief laat zien dat zorgaanbieders in de ouderenzorg erin kunnen slagen om hun organisaties te veranderen, door te investeren in leer- en ontwikkelingsmogelijkheden. Teamorganisatie en teamleren zijn normaal geworden, medewerkers ervaren meer betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Voor alle initiatieven vanaf de werkvloer geldt dat er steeds een passend schaalniveau is: regionaal, provinciaal of zelfs interprovinciaal.

Waarom is dit een goed voorbeeld?

Dit Koploperinitiatief richt zich op instroom en behoud van medewerkers in de ouderenzorg door in een zeer brede samenwerking van werkveld, onderwijs en zorgpartijen in twee regio’s flink te investeren in de professionals van de toekomst. Partijen zijn erin geslaagd om een hoge extra instroom van BOL- en BBL-studenten te realiseren door een aantrekkelijke leeromgeving te creëren bij zorgaanbieders en door met nieuwe functies extra in te zetten op begeleiding en ondersteuning van het leren en ontwikkelen. En: dit geldt niet alleen voor nieuwe medewerkers. Ook voor zittende medewerkers is de leeromgeving sterk verbeterd en aantrekkelijk. De leerinnovaties sluiten hiermee steeds volop aan bij de thema’s van het Actieprogramma Werken in de Zorg en het Actie Leer Netwerk.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Falend Vooruit
Falend Vooruit – Studenten niet laten zakken of onvoldoendes geven

In een nieuwe podcast-aflevering van Falend Vooruit deelt Marlou de Kuiper haar non-traditionele inzichten en visie als opleidingsmanager van de master innovatie Zorg & Welzijn aan de Hogeschool Utrecht.

Lees meer
Nieuws
Nieuwe voortgangsbrief Juiste Zorg op de Juiste Plek

De Juiste Zorg op de Juiste plek is een veranderbeweging binnen het zorgveld die beoogt samenwerking te verstevigen over de grenzen van de verschillende zorgdomeinen. Nu is er een voortgangsbrief verschenen van de hand v...

Lees meer
Koploper
Gezond door de Nacht

Om tevreden personeel te houden, nieuw personeel aan te trekken en betere zorg te leveren, heeft het Brabantse Jeroen Bosch Ziekenhuis geïnvesteerd in gezond werken in de nacht. Het resultaat: zorgmedewerkers die het er...

Lees meer