Koploper
03-2021

Conforte Innovatielab: Design Thinking in de ouderenzorg

Thema's

Arbeidsinnovatie Beperken uitstroom Werken naar talent

Branches

Ouderenzorg

Conforte Innovatielab is de winnaar van de Impactmakerprijs 2021!

Een onrustige nacht is niet nieuw in de ouderenzorg. Maar hoe pak je dit probleem aan? Door de vraag achter de vraag te ontdekken. Een term uit het gedachtegoed Design Thinking. Het Conforte Innovatielab, opgericht door VVT-organisaties in de regio Rotterdam, helpt de zorgorganisaties met het leren van innoveren door middel van Design Thinking. Met een handboek en een training in de werkomgeving leren zorgprofessionals zelf hun werkprocessen in kaart te brengen, om zo de behoeften en knelpunten te herkennen. Met de methodes uit het handboek gaan zij vervolgens aan de slag met het bedenken van en het experimenteren met oplossingen. 

Design Thinking als zorgprofessional 

Design Thinking, het instrument voor verandering en innovatie, is een mooi voorbeeld van Actieleren. In plaats van direct over te gaan tot oplossingen, zoek je eerst naar de vraag achter de vraag. Door te onderzoeken kan je het echte probleem definiëren en vervolgens met een aantal oplossingen komen. Met het uitvoeren van laagdrempelige experimenten kun je zelf bepalen welke oplossing het beste werkt. 

Door gezamenlijk de behoeften en knelpunten te onderzoeken en met werkende oplossingen te komen, worden de zorgprofessionals in hun kracht gezet. Ze krijgen eigen regie. Deze nieuwe manier van samenwerken leidt tot arbeidsinnovatie en het beperkt de uitstroom en dus het personeelstekort. Daarnaast werken de zorgprofessionals aan hun eigen talent en willen zij verbeteren, anders werken en beter communiceren. De geleerde lessen en opgedane resultaten zijn gepubliceerd op de website van Conforte Innovatielab, zodat andere organisaties hiervan kunnen leren.  

Meer rust voor de teamleiders en kwaliteitsverpleegkundige 

Met de vaardigheden en het behoefte onderzoek handboek dat Conforte Innovatielab aanbiedt, leren zorgprofessionals zelf knelpunten herkennen en verbeteren. Na het doorlopen van dat proces ontstaat er ook meer motivatie om dit vaker op te pakken. De knelpunten worden voortaan bottom-up aangepakt door de zorgprofessionals. Zonder taakomschrijvingen of motivatie van de kwaliteitsverpleegkundige of teamleiders, waardoor deze meer rust en tijd krijgen voor ondersteunende werkzaamheden. Naast de eenmalige oplossing die hieronder wordt beschreven, hebben de zorgmedewerkers dus een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Hiermee kunnen meer knelpunten aangepakt worden.

Het Koploperinitiatief Conforte Innovatielab is de winnaars van de Impactmakerprijs 2021. Bekijk het interview voor de nominatie met Wilma van der Leeuw:

Hoe Design Thinking de onrustige nacht in de ouderenzorg oplost 

Een van de knelpunten die onderzocht is in samenwerking met Conforte Innovatielab zijn de onrustige nachten in de ouderenzorg. Tijdens het onderzoeken van dit probleem ontdekten de zorgprofessionals dat er bij elke nieuwe bewoner een sensor werd geplaatst. Deze werden vervolgens niet weggehaald na bijvoorbeeld twee weken evaluatie. Uiteindelijk waren er te veel sensoren in de nacht die geluid maakten en licht gaven. De bewoners werden hiervan wakker en lieten nog meer sensoren afgaan. Dit zorgde voor veel onrust en voor de medewerkers een gebrek in vertrouwen in het systeem en eigen kunnen. 

De zorgprofessionals evalueerden wat de dag- en nachtmedewerker nodig heeft. Op basis hiervan zijn de processen aangepast. Het resultaat: van 30 naar vier sensoren, de oprichting van een afbouwteam voor de sensoren, meer vertrouwen in zichzelf voor de nachtmedewerker, rustige nachten voor de bewoners en een sterkere communicatie tussen de dag- en nachtmedewerkers. 

Design Thinking toepassen op jouw locatie 

Bij Design Thinking gaat het om het proces en de mooie lessen die de zorgprofessionals leren. Op de locatie moet een systeem opgebouwd worden waarin de zorgprofessionals zelf kunnen leren en kennis kunnen vergaren en bewaren. Door deze bottom-up werking krijgen de hogere functies een meer ondersteunende rol. Het draait als het waren om het verplaatsen van de regie. Bekijk welke lessen de VVT-organisaties in Rotterdam hebben geleerd in samenwerking met Conforte Innovatielab. 

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Wilma van der Leeuw.

Winnaar Impactmakerprijs 2021!

Het Rotterdamse Conforte Innovatielab is uit tientallen inzendingen door de jury verkozen tot Impactmaker van 2021. Het initiatief is daarmee het meest inspirerende en impactvolle arbeidsmarktproject van 2021 in zorg en welzijn!
Meer weten?

Wij gingen bij de Koploper op bezoek in Rotterdam om de Impactmakerprijs uit te reiken.

Gerelateerde artikelen

Bekijk alle artikelen
Agenda
Algemene Ledenvergadering WGV Zuid Holland Zuid (Besloten bijeenkomst)

Lees meer
Agenda
Netwerkbijeenkomst HR, Opleiden en Recruitment

Lees meer
Agenda
Gezondheidsfestival ‘Van zorg naar gezondheid in Noord Nederland’

Lees meer