In 2021 besloot gehandicaptenzorgorganisatie Sherpa dat het tijd was voor actie. Teveel jonge collega’s gaven aan dat zij twijfelden over het werk. Onderzoek legde de ‘haarscheurtjes’ binnen de organisatie bloot. Tijd voor actie: Young Sherpa werd opgericht. Deze groep enthousiaste jonge zorgmedewerkers zet zich in voor het behoud van hun jonge collega’s. Lef en anders denken worden aangemoedigd – door de jongeren zelf, maar ook door het bestuur. Dit heeft positieve impact op de organisatiecultuur en zorgt ervoor dat jonge medewerkers gehoord en gezien worden. Zo is Sherpa een plek waar jongeren graag willen blijven werken.

Jonge medewerkers behouden

Er is veel winst te behalen als het gaat om het behouden van jonge zorgmedewerkers. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de monitor ‘Gezond werken in de zorg’ van IZZ uit 2022. De cijfers liegen er niet om: van de medewerkers jonger dan 36 jaar denkt ongeveer de helft (49%) er wel eens over om bij een andere organisatie (51%) of buiten de zorg (49%) te gaan werken. Jonge zorgmedewerkers verzuimen ook vaker en langer dan voorheen.

Voor Sherpa zijn dit herkenbare uitkomsten. In 2021 meldden steeds meer jonge medewerkers zich bij de HR-adviseur. Ze twijfelden over hun toekomst bij Sherpa, waarbij zaken als werkdruk, werkplezier, ontwikkeling, erkenning en waardering belangrijke thema’s waren. Dezelfde thema’s kwamen ook naar voren in het onderzoek ‘Jouw Verhaal, Onze Zorg’ (JVOZ, genomineerd voor de Impactmakerprijs 2021). Hier werkte Sherpa samen met werkgeversorganisatie Utrechtzorg en zorgorganisaties Reinaerde, AxionContinu en QuaRijn.

Young Sherpa houdt de organisatie op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de zorgwereld. Hierdoor kunnen jongeren zich beter ontwikkelen en kunnen ze een bijdrage leveren aan de organisatie.

Haarscheurtjes aanpakken

Sherpa durfde zich in dit onderzoek open te stellen voor de eerlijke, soms confronterende verhalen van medewerkers. De gevonden thema’s (zaken als werkdruk, waardering en arbeidsvoorwaarden) werden gedefinieerd als ‘haarscheurtjes’ die later kunnen leiden tot een breuk. Daar ging Sherpa mee aan de slag. Jonge medewerkers werden bij elkaar gebracht en Young Sherpa was geboren!

De groep is gestart met een aantal enthousiaste jonge aanjagers. Zij begonnen met het organiseren van evenementen voor jonge collega’s, zodat zij elkaar konden ontmoeten. Deze jongeren en hun verhalen werden vervolgens verbonden met beleidsmakers binnen Sherpa. Zo kregen de jongeren een eigen stem bij de organisatievraagstukken en richting het bestuur.

Ruimte om het echt anders te gaan doen

Het uitgangspunt van Young Sherpa is om jongeren bij elkaar te brengen, naar hun verhalen te luisteren en het zo samen ‘anders’ te gaan doen binnen de organisatie. De knelpunten en behoeften werden in kaart gebracht, en er kwam perspectief op echte verandering doordat de organisatie liet zien dat Young Sherpa serieus genomen wordt. Onder meer door het creëren van ruimte om twee medewerkers acht uur per week in te zetten als projectmedewerker van Young Sherpa. Maar de focus ligt niet alleen op de jongeren, maar juist op de verbinding zoeken tussen de verschillende generaties en het contact stimuleren tussen medewerkers en managers/directie.

De groep wordt vanaf het begin aangemoedigd rebels te zijn. Zelfs de bestuurder gaf dit persoonlijk aan en hoopte dat de groep op een schurende en eigenzinnige manier aan de slag ging. Dit zorgt voor een frisse, innovatieve aanpak met lef. Young Sherpa doet wat zij denken dat het beste is voor (Young) Sherpa, en kleurt daarbij graag buiten de lijntjes.

Wat is de impact van Young Sherpa? 

  • Er is meer betrokkenheid/verbinding tussen jonge medewerkers onderling en tussen jonge medewerkers en bestuur/directie. Young Sherpa organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten waar jongeren met elkaar én met bestuur/directie in contact kunnen komen. Hierdoor leren ze elkaar beter kennen en kunnen ze van elkaars verhalen en ideeën leren.
  • Grotere assertiviteit onder jonge medewerkers. Young Sherpa moedigt jonge medewerkers aan om zich uit te spreken en hun mening te geven. Hierdoor voelen ze zich meer gewaardeerd en gehoord.
  • Meer bewustwording bij managers over generatieverschillen en de behoeftes van jongeren. Young Sherpa sluit regelmatig aan bij overleggen van managers en praat dan over generatieverschillen en de behoeftes van jongeren. Hierdoor begrijpen managers de jonge medewerkers beter en kunnen ze inspelen op de wensen/behoeften van de jongeren.
  • Young Sherpa houdt de organisatie op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen de zorgwereld. Hierdoor kunnen jongeren zich beter ontwikkelen en kunnen ze een bijdrage leveren aan de organisatie.
  • Young Sherpa geeft jongeren de kans om mee te denken in innovaties en veranderingen op beleidsthema’s. Hierdoor kunnen jongeren hun kennis en ervaring delen en kunnen ze de organisatie helpen om te groeien.
  • Er is meer erkenning van en waardering naar jonge medewerkers: ze voelen zich meer gehoord en gezien. Young Sherpa organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten waar jongeren worden erkend voor wat ze doen en waar ze elkaar inspireren met succesverhalen. Hierdoor voelen jongeren zich meer gehoord en gesteund.
  • Diverse evenementen, bijeenkomsten en contactmomenten tussen jongeren onderling én met bestuur/directie. Young Sherpa organiseert regelmatig evenementen, bijeenkomsten en contactmomenten waar jongeren met elkaar in contact kunnen komen. Hierdoor kunnen jongeren elkaar leren kennen, samenwerken en van elkaar leren.
  • Meer samenwerking tussen verschillende disciplines waarin jongeren betrokken zijn. Young Sherpa moedigt jongeren aan om samen te werken met collega’s uit verschillende disciplines. Hierdoor kunnen jongeren hun kennis en ervaring delen en kunnen ze beter met elkaar samenwerken. De krachten bundelen heeft een verbindend effect, draagt bij aan het ‘wij’ gevoel binnen de organisatie én leidt tot efficiëntere zorgverlening.
  • Meer ruimte voor experimenteren en action learning. Young Sherpa geeft jongeren de kans om te experimenteren en te leren van hun fouten. Hierdoor kunnen jongeren zich ontwikkelen en kunnen ze een bijdrage leveren aan de organisatie.

Blik op de toekomst: de plannen voor het komende jaar

Het ambitieuze Young Sherpa gaat ‘gewoon’ door met vernieuwen en kleuren buiten de lijntjes. Zo wil de groep een G en Z panel oprichten dat de organisatie zal adviseren als een soort moderne en bijtijdse ondernemingsraad. Maar ook meer contactmomenten organiseren en de (interne) communicatie beter afstemmen op de jonge medewerkers. Ook de onboarding van nieuwe medewerkers zal een speerpunt worden.

Beluister de Falend Vooruit podcast met Maaike Wiegers, specialistisch begeleider- ambulant autismeteam en coördinator Young Sherpa.

Interessante artikelen:

Wil je meer weten of heb je vragen over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Maaike Wiegers

Initiatiefnemer van dit project
Maaike Wiegers
Begeleider-C ambulant autismeteam & coördinator Young Sherpa
06 – 29 63 34 33 Stuur een e-mail