Naast de krapte op de arbeidsmarkt in zorg en welzijn is er nog een maatschappelijk probleem: het tekort aan huisvesting. Ook de Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) heeft daar met 1.200 medewerkers verspreid over 10 werkgebieden in de ouderenzorg (Groningen en Drenthe) last van. Om de bezetting op peil te houden verdubbelen ze de BBL leerwerkplekken én bieden ze deze nieuwe zorgmedewerkers huisvesting. Met geld uit eigen zak!

BBL leerwerkplekken verdubbelen

Ook NNCZ wordt geconfronteerd met de effecten van de arbeidsmarktproblematiek. Toch slagen ze er bij de halfjaarlijkse werving van BBL leerlingen nog steeds in voldoende belangstellenden te vinden. Daarom willen ze in de komende drie jaar het aantal BBL leerwerkplekken voor niveau 2, 3 en 4 te verdubbelen met 76 leerlingen.

Hiermee wilt NNCZ de eigen bezetting op peil houden en (meer) mensen de mogelijkheid bieden om opgeleid te worden in de ouderenzorg. Zolang de formatie op peil blijft, kan de zorgorganisatie tijd besteden aan en focussen op innovatie. Door te werken aan verbinding met inwoners van wijken en inwoners en de inzet van technologie, hopen ze de zorgorganisatie klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin ze meer mensen met een ondersteuningsvraag kunnen bedienen met minder professionals.

Het ROC Alfa-college is als partner betrokken. De gekozen leervorm is integraal praktijkleren, om zo de koppeling tussen onderwijs en de werkvloer te behouden. Belangrijk is de ontwikkeling van zorgmedewerkers van niveau 3 naar niveau 4.

Huisvesting nieuwe zorgmedewerkers

Volgens Roeli Mossel, bestuurder van NNCZ, bespraken ze welke problemen nieuwkomers op de arbeidsmarkt ervaren. “Leerlingen hebben moeite met het vinden van een woonruimte. Het idee ontstond om de nieuwe leerwerkplekken te combineren met het aanbieden van huisvesting.”

NNCZ investeert sindsdien zelf in huisvesting. Dit zijn geen starterswoningen. Vergelijk het met een studentenhuisvesting waar faciliteiten gedeeld worden. Zo kunnen ze de huur laag houden. Voor de lichting van maart 2022 zijn er 27 medewerkers gehuisvest in de stad Groningen. Ondertussen ligt er ook een businessmodel klaar voor het bouwen van tiny houses, waar ruim 24 statushouders kunnen gaan wonen.

Huisvesting door NNCZ 

5 miljoen euro eigen financiering

De verdubbeling van het aantal leerlingen heeft ook geleid tot een verdubbeling van het aantal begeleiders. Daar was onvoldoende formatieruimte voor. Er is gekozen om een deel van het eigen vermogen in te zetten om de salariskosten, begeleidingskosten en een deel van de huisvesting te dekken. “Hiervoor is een bedrag van 5 miljoen euro geserveerd tot 2024. Door te werken met eigen reserves kunnen we dit project boven de normale bezetting uitvoeren”, aldus Roeli Mossel.

In je organisatie investeren loont

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is NNCZ erin geslaagd 76 extra leerlingen aan te stellen. Bijna iedereen is inmiddels in dienst en gestart met een opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige. “Dit is het bewijs het loont om in jezelf te durven investeren”, zegt Roeli Mossel. “Het levert een gedegen aanpak op gericht op behoud voor eigen organisatie én de sector.”

Investeer in je toekomst

Roeli Mossel deelt waardevolle inzichten:

  • Investeer in de toekomst en verbindt meerdere vraagstukken met elkaar (bijvoorbeeld arbeidskrachten en huisvesting);
  • Door hierin te investeren ‘koop’ je tijd voor innovatie;
  • Het is het waard om opgebouwde reserves hieraan te besteden;
  • Het geeft een positieve ‘flow’ in je organisatie;
  • Werknemers bovenop de reguliere bezetting geeft het hele team (BBL leerlingen en professionals) de lucht om op te laden;
  • Met praktijkleren vergroot je de gehele leercultuur in je organisatie;

Wij spraken initiatiefneemster Roeli Mossel tijdens de Koploperbijeenkomst in Groningen op 15 september 2022. Bekijk de onderstaande video:

Bekijk de uitzending Zoemen met impactmaker Roeli Mossel van Horeca Helpt Zorg hieronder:

Luister de podcast hieronder:

Meer weten over dit Koploperinitiatief? Neem contact op met Roeli Mossel.

Initiatiefnemer van dit project
Roeli Mossel
Bestuurder
0528-200200 Stuur een e-mail